แบบฝึกทักษะเรื่อง การบวก ลบ คูณ หารเศษส่วน (ป.5 แผน 57)  จงเติมเศษส่วนลงใน เพื่อทำให้ผลบวกเท่ากัน

จงเติมผลบวกลงในช่อง แล้วสรุปลงในช่องว่าง