"เครื่องผ่าไม้ไผ่" ฝีมือเด็กช่างฯ ม.ราชมงคลภาคใต้(คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่)
เครื่องผ่าและเหลาไม้ไผ่ สิ่งประดิษฐ์ฝีมือ นศ.ม.ราชมงคล

"ภานุมาศ" นศ.ม.ราชมงคลวิทยาเขตภาคใต้คิดค้นเครื่องผ่าและเหลาไม้ไผ่ขึ้นเพื่อช่วยลดอันตรายที่เกิดจากการใช้แรงงานและมีดในการผ่าไม้ไผ่เพื่อนำมาเป็นเครื่องจักรสานของชาวบ้าน โดยมีต้นทุนในการผลิตเครื่องจักรดังกล่าวไม่ถึง 20,000 บาท...

ก่อนหน้าที่เครื่องใช้สอยประจำบ้านของไทยเราจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากพลาสติกนั้น วิถีชีวิตของคนไทยเราใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากเครื่องจักรสานเป็นส่วนมากไม่ว่าจะเป็นไซ กระซัง ตะข้อง ลอบ ตะแกรง กระด้ง กระบุง ตะกร้า ฯลฯ ล้วนแต่เป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากภูมิปัญญาของชาวบ้าน ถึงแม้ในปัจจุบันชีวิตในเมืองจะหาเครื่องจักรสานได้ยากเต็มทีก็ตาม แต่สำหรับชนบทแล้วยังคงมีชาวบ้านใช้เครื่องจักรสานกันอยู่เป็นจำนวนมาก

อย่างไรก็ตามเครื่องจักรสานจำนวนมากทีเดียวที่ใช้ไม้ไผ่เป็นวัตถุดิบในการทำ จากลำต้นเป็นปล้องๆ กว่าจะมาเป็นเส้นไผ่ที่พร้อมจะให้ชาวบ้านได้ใช้ภูมิปัญญาในการประดิดประดอยให้ออกมาเป็นเครื่องใช้นั้นต้องผ่านขั้นตอนผ่าและเหลาและขัดให้เรียบร้อยก่อน แน่นอนในขั้นตอนเหล่านี้ผู้ที่ทำหน้าที่ผ่าหรือเหลาไม้ไผ่นั้นมักจะโดนคมไผ่บาดอยู่เป็นประจำ

(คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่)
ขั้นตอนการผ่าไม้ไผ่ผ่านเครื่อง
“ภานุมาศ สุยบางดำ” นักศึกษาสาขาเกษตรกลวิธาน แผนกวิชาเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตภาคใต้ จังหวัดสงขลา มองเห็นปัญหาดังกล่าวจึงได้คิด “เครื่องผ่าและเหลาไม้ไผ่” มาทำหน้าที่แทนแรงงานคนได้เป็นผลสำเร็จโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ พงษ์เทพ เกิดเนตร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

“ผมทำเครื่องผ่าและเหลาไม้ไผ่นี้ขึ้นมาโดยมีจุดมุ่งหมายลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากคมมีดและคมไผ่”

เครื่องผ่าและเหลาไม้ไผ่ที่ภานุมาศทำขึ้นนี้ใช้กำลังจากมอเตอร์ขนาด? แรงม้าเป็นตัวขับเคลื่อน ส่งกำลังด้วยสายพานแบบร่องวีทดรอบด้วยพูเล่ย์ ในขณะที่ตัวเครื่องแบ่งแบ่งออกเป็นชุดผ่ากับชุดเหลา โดยในชุดผ่านั้นสามารถผ่าไม้ไผ่ 1 ลำออกได้เป็น 8 ซี่ (แต่ละซี่มีความกว้างประมาณ 1.5 – 2 เซนติเมตร) ส่วนชุดเหลาแบ่งออกเป็น 2 ชุดย่อยด้วยกันชุดที่1 เป็นการเหลาเพื่อลดความหนาของซี่ไม้ไผ่ลง ในขณะที่ชุดที่ 2 นั้นเป็นการเหลาเพื่อให้ได้ซี่ไม้ไผ่ตามขนาดที่ต้องการ (ความหนาประมาณ 3.5 – 4 มิลลิเมตร)

ขั้นตอนการทำงานของเครื่องไม่ยุ่งยากอะไรเริ่มจากนำไม้ไผ่แห้งเข้าชุดผ่าโดยใช้ค้อนตีดันจากด้านท้ายของลำไม้ไผ่จนแตกออกเป็นซี่และใช้แรงดันเข้าสู่ชุดผ่าแทนการใช้ค้อน จากขั้นตอนนี้จะได้ไม้ไผ่ 8 ซี่ จากนั้นนำซี่ไม้ไผ่ที่ได้มาใช้มีดปลิดข้อออกแล้วส่งเข้าชุดเหลาที่ 1 เพื่อลดความหนาลง จากนั้นนำซี่ไม้ไผ่ที่ได้ลดความหนาลงแล้วเข้าสู่ชุดเหลาที่ 2 ก็จะได้ความหนาตามต้องการ

(คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่)
ไม้ไผ่ที่ผ่านการผ่าจากเครื่องแล้ว
สำหรับประสิทธิภาพของเครื่องผ่าและเหลาไม้ไผ่นี้ใน 1 ชั่วโมงสามารถผ่าไม้ไผ่ได้ 30 – 50 ลำ และเหลาซี่ไม้ไผ่ได้ประมาณ 35 – 40 ซี่ต่อ 1 ชั่วโมง

ภานุมาศเล่าว่าต้นทุนในการผลิตเครื่องผ่าและเหลาไม้ไผ่นี้อยู่ที่ประมาณ 17,000 – 18,000 บาทต่อ 1 เครื่องเท่านั้น

“ผมลองเอาไปให้ชาวบ้านที่เขาทำผลิตภัณฑ์จักรสานจากไม้ไผ่ได้ลองใช้ดูเขาก็บอกว่าประสิทธิภาพของเครื่องที่ผมคิดขึ้นมานั้นใช้ได้...”

...นับเป็นอีกหนึ่งผลงานของคนไทยที่ไม่ลืมคิดถึงอุปกรณ์สำหรับการทำอุปกรณ์พื้นบ้าน หวังว่าคงจะได้รับการส่งเสริมและพัฒนาต่อไป...

*****

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สาขาเกษตรกลวิธาน แผนกวิชาเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตภาคใต้ จังหวัดสงขลา โทรศัพท์ 047 - 316263 ต่อ 1951

ที่มาข้อมูล : ผู้จัดการออนไลน์

    เรื่อง :
    เข้าชม : 5771
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155