ข่าว O-NET/GAT/PAT
ข่าวการศึกษา
คะแนน แอดมิชชั่น
สูงสุด-ต่ำสุด
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์ - เคมี - ชีวะ
ฟิสิกส์
เคมี
บทเรียนเคมี
ตารางธาตุ
ศัพท์เคมี
แบบฝึกหัดเคมี
ชีววิทยา
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
ดาราศาสตร์
ประวัติศาสตร์
มุมคนเก่ง
คลังข้อสอบเก่า
คลังความรู้หลักสูตรเก่า
I.Q. Tests
 

 

หน้าแรก | มุมนักเรียน | หน้าแรกฟิสิกส์-เคมี-ชีวะ | หน้าแรกเคมี | คำศัพท์เคมี

คำศัพท์เคมี
   

filtration
 
Pronunciation : fil·tra·tion  (fĭl-trā'shən)   

คำแปล : การกรอง

คำอธิบาย : การแยกของแข็งออกจากของเหลวโดยการใช้อุปกรณ์ทางเคมีเข้าช่วย ซึ่งของแข็งที่เป็นสารแขวนลอยด์จะแยกออกไปได้ โดยการเทสารที่ผสมกันอยู่ลงบนกระดาษกรอง ของแข็งมีอนุภาคใหญ่กว่ากระดาษกรองจึงไม่สามารถผ่านกระดาษกรองได้ ทำให้สารแยกออกจากกันได้


ที่มาข้อมูล : http://www.answers.com
จำนวนคนอ่าน 4839 คน
   
 

© 2000 - 2015 www.myfirstbrain.com All Rights Reserved