แบบฝึกทักษะเรื่อง เศษส่วน (ป.5 แผน 51)  จงเติมคำตอบลงในช่องว่างว่าเศษส่วนต่อไปนี้ เป็นเศษส่วนแท้หรือเศษเกิน

  จงเติมตัวอักษร "ท" หน้าเศษส่วนที่เป็นเศษส่วนแท้ และเติมตัวอักษร "ก" หน้าเศษส่วนที่เป็นเศษส่วนเกิน

    เรื่อง :
    เข้าชม : 3758
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155