โจทย์ทดสอบเรื่อง ไฟฟ้า ชุดที่ 3


ระดับชั้น : ม.3


จงเลือกข้อที่ถูกต้องที่สุด
 

1.

 0.12 A, 2.0 V  
 0.125 A, 2.0 V  
 0.12 A, 2.4 V  
 0.125 A, 2.4 V  

2. ความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่างปลายทั้งสองของลวดโลหะเส้นหนึ่งวัดได้ 5.25 โวลต์ วัดกระแสที่ผ่านลวดโลหะนี้ได้ 0.15 แอมแปร์ ถ้าลวดโลหะนี้ยาว 1 เมตร มีความต้านทาน 0.5 โอห์ม ลวดเส้นนี้ยาวกี่เมตร
 35 เมตร  
 70 เมตร  
 105 เมตร  
 140 เมตร  

3. หลอดไฟฟ้าหลอดหนึ่งเขียนว่า 60 W 12 V หลอดไฟหลอดนี้ต้องใช้กระแสไฟฟ้าเท่าไร
 0.5 แอมแปร์  
 1.5 แอมแปร์  
 2.5 แอมแปร์  
 5.0 แอมแปร์  

4. ตู้เย็นขนาด 550 วัตต์ ใช้กับไฟฟ้า 220 โวลต์ จะมีกระแสไฟฟ้าผ่านตู้เย็นนี้กี่แอมแปร์
 0.4  
 0.5  
 1.5  
 2.5  

5. นักเรียนคนหนึ่งใช้หลอดไฟฟ้าชนิด 100 วัตต์ 220 โวลต์ สำหรับอ่านหนังสือ ขณะใช้งานหลอดไฟนี้จะมีความต้านทานเท่าใด
 48 โอห์ม  
 242 โอห์ม  
 484 โอห์ม  
 2,420 โอห์ม  

6. บ้านหลังหนึ่งต่อสายไฟฟ้ามีความต่างศักย์ 220 โวลต์ ขณะที่ใช้เตาไฟฟ้าขนาด 600 วัตต์ และดวงไฟขนาด 60 วัตต์ บ้านนี้ต้องการกระแสกี่แอมแปร์
 0.33  
 0.36  
 2.7  
 3.0  

7. หลอดไฟ 220 โวลต์ 100 วัตต์ ถ้านำไปต่อกับไฟ 110 โวลต์ จะกินกำลังไฟฟ้าเท่าใด
 50 วัตต์  
 25 วัตต์  
 100 วัตต์  
 75 วัตต์  

8. เตารีดไฟฟ้ามีกำลัง 750 วัตต์ จะให้พลังงานความร้อนเท่าไร
 750 J ใน 1 min  
 45,000 J ใน 1 min  
 7,500 J ใน 1 s  
 75 J ใน 1 s  

9. ถ้านำหลอดไฟขนาด 110 V, 60 W ไปใช้กับไฟบ้านที่มีความต่างศักย์ 220 V จะเกิดผล
 ฟิวส์ขาด  
 ไส้หลอดขาด  
 ให้ความสว่างน้อย  
 เปลืองไฟฟ้ามาก  

10. ขดลวดความต้านทาน 20 วัตต์ 220 โวลต์ ถ้าใช้เป็นเวลานาน 1 นาที จะสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้ากี่จูล
 2,000  
 1,500  
 1,200  
 1,000  

11. กำลังไฟฟ้าบนเครื่องใช้ไฟฟ้าหมายถึงข้อใดต่อไปนี้
 พลังงานไฟฟ้าที่เขียนไว้บนเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ  
 พลังงานไฟฟ้าเป็นจูลที่ใช้ในเครื่องใช้ไฟฟ้าในหนึ่งหน่วยเวลา  
 พลังงานไฟฟ้าเป็นจูลที่ใช้ในเครื่องใช้ไฟฟ้า  
 พลังงานไฟฟ้าเป็นจูลที่ใช้ในเครื่องใช้ไฟฟ้าในเวลาที่กำหนดให้ใดๆ  

12. เจ้าของหอพักแห่งหนึ่งให้ผู้เช่าใช้เตารีด 750 วัตต์ เดือนละ 8 ชั่วโมง พัดลม 50 วัตต์ ใช้วันละ 6 ชั่วโมง หลอดไฟ 60 วัตต์ วันละ 10 ชั่วโมง เจ้าของหอพักเก็บค่าไฟฟ้าจากผู้เช่าเดือนละ 200 บาท ถ้าการไฟฟ้านครหลวงเก็บค่าไฟฟ้าหน่วยละ 2 บาท ผู้เช่าจะเสียค่าไฟฟ้าให้เจ้าของหอพักมากกว่าการไฟฟ้านครหลวงเก็บจากเจ้าของหอพักเดือนละเท่าใด กำหนดให้ 1 เดือนมี 30 วัน และใช้หลอดไฟหลอดเดียว
 66 บาท  
 128 บาท  
 134 บาท  
 146 บาท  

13. บ้านหลังหนึ่งใช้หลอดไฟฟ้าขนาด 40 วัตต์ จำนวน 4 หลอด เปิดไฟฟ้าวันละ 6 ชั่วโมงทุกหลอด ในเดือนกันยายนจะเสียค่าไฟฟ้ากี่บาท ถ้าค่าไฟฟ้าราคาหน่วยละ 2 บาท
 14.4  
 28.8  
 57.6  
 72.0  

14. บ้านหลังหนึ่งใช้เตาไฟฟ้าขนาด 1,000 วัตต์ 220 โวลต์ ในการประกอบอาหารวันละ 2 ชั่วโมง ถ้าใช้ 1 เดือน (30 วัน) จะใช้ไฟฟ้ากี่ยูนิต
 60 ยูนิต  
 2 x 103 ยูนิต  
 6 x 104 ยูนิต  
 7.2 x 107 ยูนิต  

15. ถ้าท่านใช้เครื่องไฟฟ้าพร้อมกัน 3 อย่าง ในเวลา 6 ชั่วโมง จะเสียค่าไฟฟ้ากี่บาท (ค่าไฟฟ้ายูนิตละ 3 บาท) เครื่องไฟฟ้าได้แก่ เตารีด 1,000 วัตต์ 220 โวลต์ เครื่องปรับอากาศ 5 แอมแปร์ 220 โวลต์ ตู้เย็น 750 วัตต์ 220 โวลต์
 30.00 บาท  
 51.30 บาท  
 90.00 บาท  
 120.30 บาท  

16. น.ส.แตงอ่อน นั่งรีดผ้าโดยเปิดพัดลมและฟังวิทยุไปด้วยในเวลาเดียวกัน เตารีดขนาด 220 โวลต์ 700 วัตต์ พัดลม 220 โวลต์ 200 วัตต์ และวิทยุ 40 วัตต์ ใช้กับไฟ 220 โวลต์ ถ้า น.ส.แตงอ่อน รีดผ้านาน 4 ชั่วโมง จะสิ้นเปลืองค่าไฟกี่บาท (ค่าไฟยูนิตละ 2 บาท)
 4.50 บาท  
 7.50 บาท  
 8.50 บาท  
 14.50 บาท  

17. หลอดไฟฟ้าขนาด 220 โวลต์ 100 วัตต์ จะต้องติดสว่างอยู่นานเท่าไร จึงจะกินไฟพอดีครบ 1 กิโลวัตต์ชั่วโมง
 30,000 วินาที  
 34,000 วินาที  
 36,000 วินาที  
 38,000 วินาที  

18. บ้านหลังหนึ่งก่อนติดเครื่องปรับอากาศเสียค่าไฟเดือนละ 200 บาท ถ้าต้องการเสียค่าไฟเดือนละ 600 บาท เมื่อติดตั้งเครื่องปรับอากาศขนาด 2,000 วัตต์ จะเปิดใช้เครื่องปรับอากาศได้ประมาณวันละกี่ชั่วโมง ถ้าค่าไฟยูนิตละ 2 บาท และ 1 เดือนมี 31 วัน
 2 ชั่วโมง  
 3 ชั่วโมง  
 4 ชั่วโมง  
 5 ชั่วโมง  

19. บ้านหลังหนึ่งใช้ฟิวส์ 15 แอมแปร์ ถ้าใช้หลอดไฟซึ่งเขียนข้างหลอดว่า 220 V 110 W นำมาต่อกันแบบขนาน จะต่อได้ประมาณกี่หลอด ฟิวส์จึงไม่ขาด
 20 หลอด  
 40 หลอด  
 60 หลอด  
 80 หลอด  

20. วงจรไฟฟ้าที่ใช้กับไฟ 220 โวลต์ ใช้ฟิวส์ที่ทนกระแสได้ 5 แอมแปร์ ถ้าใช้หลอดไฟขนาด 60 วัตต์ต่อขนานกัน จะใช้ไฟได้กี่หลอด ฟิวส์จึงจะไม่ขาด
 11 หลอด  
 18 หลอด  
 20 หลอด  
 55 หลอด  
 
           
 
 
 
 
    เรื่อง :
    เข้าชม : 96403
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155