แบบฝึกทักษะ เรื่อง การบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 9 (ป.1 แผน 39)จงเติมตัวเลขในตารางการบวกให้ครบทุกช่อง