แบบฝึกทักษะ เรื่อง การบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 9 (ป.1 แผน 38)จงเติมตัวเลขที่หายไป