โจทย์ทดสอบเรื่อง แสง ชุดที่ 1


ระดับชั้น : ม.2


จงเลือกข้อที่ถูกต้องที่สุด
 

1. ภาพที่ปรากฎในกระจกเงาระนาบ เป็นภาพชนิดใด
 ภาพจริง หัวกลับ ฉากรับได้  
 ภาพจริง หัวตั้ง ฉากรับไม่ได้  
 ภาพเสมือน หัวตั้ง ฉากรับไม่ได้  
 ภาพเสมือน หัวตั้ง ฉากรับได้  

2. นายดุลมองดูภาพเทียนไขในกระจกเงาระนาบบานหนึ่ง เห็นภาพเทียนไขอยู่ห่างจากตา 30 เซนติเมตร ในแนวตั้งฉากกับกระจกเงา
อยากทราบว่าเทียนไขวางห่างจากตานายดุลกี่เซนติเมตร วัดในแนวเดียวกับที่เขามองดูภาพเทียนไข
 10  
 20  
 30  
 40  

3. ข้อความใด ไม่ใช่ ธรรมชาติของแสงที่ถูกต้อง
 แสงเป็นคลื่นตามขวางซึ่งเคลื่อนที่ไปโดยไม่ต้องอาศัยตัวกลาง  
 แสงเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงในตัวกลางเอกพันธ์ (ตัวกลางชนิดเดียวกัน)  
 แสงเคลื่อนที่ในสุญญากาศด้วยอัตราเร็ว 3 × 108 เมตรต่อวินาที  
 แสงเป็นพลังงานที่ไม่สามารถเปลี่ยนไปเป็นหรือเปลี่ยนมาจากพลังงานรูปอื่นได้  

4. รังสีตกกระทบกระจกเงาระนาบในรูปใด จะเกิดภาพจริง
   
   
   
   

5. ลักษณะภาพเสมือนที่เกิดจากกระจกเงาระนาบและเลนส์นูน เมื่อวางวัตถุห่างกระจกและเลนส์นูน ข้อที่เป็นไปได้และถูกต้องคือ
  1. หัวตั้งทั้งคู่


  2. กระจกเงาระนาบให้ภาพขนาดเท่าวัตถุ เลนส์นูนให้ภาพโตกว่าวัตถุ


  3. มีลักษณะกลับซ้ายเป็นขวาทั้งคู่
 ข้อ 1, 2  
 ข้อ 1, 3  
 ข้อ 2 เท่านั้น  
 ข้อ 1, 2, 3  

6. ถ้าวางวัตถุอยู่ระหว่างจุดโฟกัสและจุดศูนย์กลางความโค้งของกระจกเว้า จะได้ภาพ
 ภาพจริง หัวกลับ ขนาดขยาย  
 ภาพจริง หัวกลับ ขนาดลด  
 ภาพเสมือน หัวตั้ง ขนาดขยาย  
 ภาพเสมือน หัวตั้ง ขนาดลด  

7. ภาพที่ได้จากกระจกนูนจะต้อง
 เป็นภาพจริง หัวกลับ ขนาดลดเสมอ  
 เป็นภาพจริง หัวกลับ ขนาดขยายเสมอ  
 เป็นภาพเสมือน หัวตั้ง ขนาดลดเสมอ  
 ไม่ถูกทั้ง 3 ข้อ  

8. ต้องวางวัตถุที่ตำแหน่งใดหน้ากระจกเว้า จึงจะได้ภาพมีขนาดโตกว่าวัตถุ

 x, y  
 x, z  
 y, z  
 y  

9. วางวัตถุหน้ากระจกนูนเป็นระยะ 10 เซนติเมตร แล้วได้ภาพอยู่หลังกระจกและห่างจากกระจก 5 เซนติเมตร จงหาความยาวโฟกัสของกระจกนูนนี้
 3.33 เซนติเมตร  
 5.00 เซนติเมตร  
 7.5 เซนติเมตร  
 10 เซนติเมตร  

10. ถ้าวัตถุและภาพในกระจกเว้ามีความสูงเท่ากัน เมื่อระยะวัตถุเป็น 20.0 เซนติเมตรจากกระจก จงหาความยาวโฟกัสของกระจกเว้านี้
 10 เซนติเมตร  
 15 เซนติเมตร  
 20 เซนติเมตร  
 40 เซนติเมตร  

11. วางวัตถุหน้ากระจกนูน 12.6 เซนติเมตร ทำให้เกิดภาพหลังกระจกเป็นระยะ 6.00 เซนติเมตร จงหาความยาวโฟกัสของกระจกนูนนี้
 4.06 เซนติเมตร  
 6.3 เซนติเมตร  
 11.45 เซนติเมตร  
 18.6 เซนติเมตร  

12. วัตถุสูง 2.50 เมตร วางอยู่หน้ากระจกโค้ง 8.60 เมตร แล้วได้ภาพห่างจากกระจกโค้ง 3.75 เมตร จงหาความสูงของภาพที่เกิดขึ้น
 0.92 เมตร  
 1.09 เมตร  
 10.09 เมตร  
 12.92 เมตร  

13. รังสีของแสงที่ตกกระทบกระจกนูนในภาพใดที่จะทำให้เกิดภาพจริง
 

  
 
  
 
  
 
  

14. ขณะที่ทันตแพทย์ใช้กระจกเว้าดูฟันผู้ป่วย วัตถุ A คือฟันของผู้ป่วย ควรจะอยู่ดังภาพใด
   
   
   
   

15. เข็มหมุดยาว 10 เซนติเมตร วางตามแนวราบ โดยปลายที่อยู่ใกล้ห่างจากกระจกเว้า 50 เซนติเมตร ถ้ากระจกเว้ามีความยาวโฟกัส 20 เซนติเมตร จงหากำลังขยายของภาพ
 0.25 เท่า  
 0.33 เท่า  
 0.67 เท่า  
 0.75 เท่า  

16. จะต้องเอาวัตถุวางห่างจากกระจกเว้าที่มีความยาวโฟกัส 20 เซนติเมตร เป็นระยะเท่าใด จึงจะได้ภาพขยาย 4 เท่าและอยู่คนละข้างกับวัตถุ
 7.5 เซนติเมตร  
 12.5 เซนติเมตร  
 15 เซนติเมตร  
 25 เซนติเมตร  

17. จะต้องเอาวัตถุวางห่างจากกระจกโค้งที่มีรัศมีความโค้ง 20 เซนติเมตร เป็นระยะเท่าใด ภาพที่เกิดขึ้นจึงจะมีขนาดโตเป็น 2 เท่า และอยู่ข้างเดียวกันกับวัตถุ
 4 เซนติเมตร  
 10 เซนติเมตร  
 15 เซนติเมตร  
 30 เซนติเมตร  

18. จะต้องเอาวัตถุวางห่างจากกระจกนูนที่มีรัศมีความโค้ง 20 เซนติเมตร เป็นระยะเท่าใด ภาพที่เกิดขึ้นจึงจะมีขนาดเล็กลงเป็น 4 เท่า
 30 เซนติเมตร  
 50 เซนติเมตร  
 60 เซนติเมตร  
 100 เซนติเมตร  

19. จงหาตำแหน่งที่วางวัตถุห่างจากกระจกเว้ารัศมีความโค้ง 36 เซนติเมตร เพื่อให้ได้ภาพจริงขนาดหนึ่งในเก้าของขนาดวัตถุ
 360 เซนติเมตร  
 270 เซนติเมตร  
 180 เซนติเมตร  
 90 เซนติเมตร  

20. นายเดชาขับรถมาถึงสี่แยกในซอยแห่งหนึ่ง เห็นรถคันหนึ่งที่กำลังแล่นตามถนนขวางหน้าในกระจกนูนที่ติดตั้งไว้ที่สี่แยกนั้นมีขนาดสูง 15 เซนติเมตร ถ้ารถที่เห็นนั้นสูง 1.50 เมตร และอยู่ห่างจากกระจกนูน 50 เมตร กระจกนูนบานนั้นมีรัศมีความโค้งกี่เมตร
 5.67  
 10.00  
 11.11  
 15.00  

21. ข้อความใดต่อไปนี้ ไม่ถูกต้อง
 กระจกนูนและเลนส์เว้าจะทำให้เกิดเฉพาะภาพเสมือนเท่านั้น  
 การที่เรามองเห็นใบไม้เป็นสีเขียว เพราะใบไม้สะท้อนแสงสีเขียว ส่วนแสงสีอื่นๆ ในแถบสเปกตรัมจะถูกใบไม้ดูดกลืนเอาไว้  
 ภาพจริงมีทั้งขนาดขยาย ขนาดเท่าวัตถุ และขนาดลด สามารถเอาฉากรับได้  
 กระจกเงาระนาบ 2 บาน วางเอียงทำมุมต่อกัน 85 องศา จะเกิดภาพจากการสะท้อนได้ทั้งหมด 3 ภาพ  

22. จากรูป รังสีของแสง งจ ตกกระทบบนกระจกเงาระนาบ กข ซึ่งวางตั้งฉากกับกระจกเงาระนาบ ขค ดังรูป แนวรังสี งจ ทำมุม 35 องศากับแนวกระจก กข เพื่อให้มีการสะท้อน 2 ครั้ง รังสีสะท้อนทำมุมเท่าไรกับแนวกระจก ขค


 30°  
 35°  
 45°  
 55°  

23. กระจกเงาระนาบ 2 บาน วางเอียงทำมุม 50 องศากันดังรูป ถ้ามีลำแสงขนานกับกระจกบานที่ 1 ตกกระทบลงบนกระจกบานที่ 2 รังสีสะท้อนครั้งสุดท้ายจะไปในทิศทางใด ทำมุม 40° กับบานที่ 1  
 ทำมุม 80° กับบานที่ 1  
 ทำมุม 50° กับบานที่ 2  
 ทำมุม 40° กับบานที่ 2  

24. แสงสว่างเดินทางในแก้วดัชนีหักเห 1.5 ด้วยอัตราเร็วเท่าไร
 2.0 x 108 เมตรต่อวินาที  
 2.5 x 108 เมตรต่อวินาที  
 3.0 x 108 เมตรต่อวินาที  
 3.5 x 108 เมตรต่อวินาที  

25. เมื่อแสงผ่านแท่งแก้วปริซึม จะเกิดการกระจายแสงออกเป็นแสงสีสเปกตรัม 7 สี แสงสีใดที่เบี่ยงเบนไปจากแนวเดิมมากที่สุด
 แดง  
 เขียว  
 น้ำเงิน  
 ม่วง  
 
           
 
 
 
 
    เรื่อง :
    เข้าชม : 89374
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155