แบบฝึกทักษะ เรื่อง การเตรียมความพร้อม (ป.1 แผน 10)ให้นักเรียนลากเส้นตามรอยประและระบายสีให้สวยงาม