แผนภูมิรูปวงกลม (1)


ระดับชั้น : ม.2


หน้า2 หน้า3

คลิก! ที่ตัวเลขข้างบนดูหน้าถัดไป >>


วงกลม (circle) ก็คือ จุดทุกจุดที่อยู่บนเส้นโค้งของมันเอง เราอาจจะนึกถึงจานข้าวเย็น สังเกตรึเปล่าว่าตรงขอบของมันก็เปรียบเหมือนเส้นรอบวง หรือถ้าพูดเป็นภาษาวิชาการหน่อย เส้นรอบวง (circumference) ก็จะเป็นระยะทางหรือความยาวโดยรอบของวงกลมนั่นเอง การเรียกชื่อวงกลมจะเรียกโดยใช้ จุดศูนย์กลาง (center of a circle) เป็นชื่อของวงกลมนั้น เช่น วงกลม A หมายถึงวงกลมที่มีจุด A เป็นจุดศูนย์กลาง

ระยะทางจากจุดศูนย์กลางไปยังจุดใดจุดหนึ่งบนเส้นรอบวงก็คือ รัศมี (radius) เราเขียนสัญลักษณ์แทนด้วย "r" รัศมีเป็นส่วนของเส้นตรงที่มีจุดปลายจุดหนึ่งอยู่บนเส้นรอบวง และอีกจุดหนึ่งอยู่ที่จุดศูนย์กลางของวงกลม

วงกลม 2 วงที่มีรัศมียาวเท่ากัน ทับกันได้สนิทพอดีคือ วงกลมที่เท่ากันเท่าทุกประการ เราเรียกว่า วงกลมที่เท่ากัน (congruent circle)

เส้นผ่านศูนย์กลาง (diameter) มีจุดปลายทั้งสองอยู่บนเส้นรอบวงและต้องลากผ่านจุดศูนย์กลางของวงกลมด้วย เส้นผ่านศูนย์กลางจะมีความยาวเป็นสองเท่าของรัศมี


ส่วนของเส้นตรงที่มีจุดปลายทั้งสองอยู่บนเส้นรอบวง เรียกว่า คอร์ด (chord) แล้วรู้จักคอร์ดที่มีลักษณะพิเศษรึเปล่า ถ้าไม่รู้จะบอกให้ก็ได้ว่า คอร์ดที่มีลักษณะพิเศษก็คือ คอร์ดที่มีความยาวที่สุดของวงกลมไง หรือก็คือ เส้นผ่านศูนย์กลางนั่นเอง

ตามที่เราได้เรียนมาในเบื้องต้นนั้น วงกลมมีมุมเท่ากับ 360º ส่วนใดส่วนหนึ่งของวงกลมเราเรียกว่า อาร์ค หรือส่วนโค้ง (arc) แล้วมันก็ถูกวัดเป็นองศาและจำแนกชนิดเหมือนมุมทั่วๆ ไปด้วยนะ คือ ส่วนโค้งน้อย (minor arc), ส่วนโค้งใหญ่ (major arc) และครึ่งวงกลม (semi-circle) โดยส่วนโค้งน้อยจะมีขนาดของมุมระหว่าง 0-180 องศา ส่วนโค้งใหญ่มีขนาดของมุมระหว่าง 180-360 องศา และแน่นอนเลยครึ่งวงกลมมีขนาดของมุมเท่ากับ 180º

อาร์คหรือส่วนโค้งก็มีความยาวด้วย ทีนี้คิดตามนะ ลองเอาเชือก หรือด้ายวางทาบลงไปบนส่วนใดส่วนหนึ่งของวงกลม เสร็จแล้วก็หยิบขึ้นมา และดึงส่วนนั้นให้ตึงเลย นั่นแหละความยาวของอาร์คล่ะ

คราวนี้ลองใหม่ วางทาบให้ครบรอบทั้งวงเลย (รอบเดียวนะ รอบเดียว ห้ามเกิน ห้ามขาด) แต่มีข้อแม้ว่าห้ามวางซ้อนทับกันให้ปลายข้างหนึ่งแตะกับปลายอีกข้างหนึ่งก็พอ หยิบขึ้นมาแล้วดึงให้ตึงเหมือนเดิม ความยาวหรือระยะทางโดยรอบนี้แหละ คือ เส้นรอบวงไง

วงกลม 2 วงที่มีจุดศูนย์กลางร่วมกัน หรือจุดศูนย์กลางเดียวกัน แต่มีความยาวของรัศมีไม่เท่ากัน จะเกิดวงแหวนขึ้น และเจ้าวงแหวนนี้นะ เราเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า concentric circles นึกภาพวงแหวนออกรึเปล่า ถ้านึกไม่ออกลองดูภาพโดนัทละกันนะ

คลิกปุ่มข้างล่างเพื่อ
ส่วนประกอบของวงกลม

รูปวงกลมโดยทั่วไป มีวิธีการสร้าง 2 วิธี คือ การสร้างด้วยแบบ และการสร้างโดยใช้วงเวียน

การสร้างรูปวงกลมด้วยแบบ

การสร้างรูปวงกลมด้วยวิธีนี้สร้างได้ไม่ยาก ทำได้โดยวางแบบลงบนกระดาษแล้วลากเส้นไปตามแบบนั้น แบบที่ใช้ส่วนมากได้แก่ แก้ว เหรียญ หรือแผ่นเพลทพลาสติก ข้อเสียของการสร้างรูปวงกลมด้วยวิธีนี้คือไม่สามารถสร้างรูปวงกลมให้มีขนาดตามที่ต้องการทั้งหมดได้ รูปวงกลมที่สร้า้งได้จะมีขนาดเท่ากับแบบเสมอการสร้างรูปวงกลมโดยใช้วงเวียน

การสร้างรูปวงกลมด้วยวงเวียนเป็นวิธีที่นิยมมากที่สุด เพราะสามารถสร้างให้มีขนาดตามที่ต้องการได้ วิธีสร้างทำได้โดยกำหนดจุดศูนย์กลางลงบนพื้นที่ที่ต้องการสร้างรูปวงกลมและกางวงเวียนให้มีรัศมีตามที่ต้องการ หลังจากนั้นจึงเขียนรูปวงกลมให้มีจุดศูนย์กลางและรัศมีตามที่กำหนดให้ก็จะได้รูปวงกลมตามต้องการ
ที่มาข้อมูล : หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ เล่ม 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กระทรวงศึกษาธิการ 2544

    เรื่อง : บทเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐาน
    เข้าชม : 14484
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155