ข่าว O-NET/GAT/PAT
ข่าวการศึกษา
คะแนน แอดมิชชั่น
สูงสุด-ต่ำสุด
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์สำหรับเด็ก
บทเรียนคณิตฯ พื้นฐาน
แบบฝึกหัดคณิตฯ พื้นฐาน
บทเรียนคณิตฯ เพิ่มเติม
แบบฝึกหัดคณิตฯ เพิ่มเติม
แบบทดสอบหลังการเรียนรู้
ตะลุยโจทย์ยาก
รวมสูตรคณิตศาสตร์
สนุกคิดสะกิดเชาวน์
เกร็ดคณิตศาสตร์
พจนานุกรม
วิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์ - เคมี - ชีวะ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
ดาราศาสตร์
ประวัติศาสตร์
มุมคนเก่ง
คลังข้อสอบเก่า
คลังความรู้หลักสูตรเก่า
I.Q. Tests
 

 

หน้าแรก | มุมนักเรียน | หน้าแรกคณิตศาสตร์ | บทเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐาน

บทเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐาน
   

พื้นฐานทางเรขาคณิต (1)
 
ระดับชั้น : ม.1

หน้า 2หน้า 3หน้า 4หน้า 5หน้า 6

คลิก! ที่ตัวเลขข้างบนดูหน้าถัดไป >>

1. จุด เส้นตรง ส่วนของเส้นตรง และรังสี

ในเรื่องนี้น้องๆ จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับพื้นฐานทางเรขาคณิตที่สำคัญ ได้แก่ จุด เส้นตรง ส่วนของเส้นตรง รังสีและมุม นอกจากนี้จะได้เรียนรู้การสร้างพื้นฐานต่างๆ และนำการสร้างพื้นฐานเหล่านี้ไปใช้ในการสร้างรูปเรขาคณิตอย่างง่ายได้

เรขาคณิต (Geometry) มาจากภาษากรีก 2 คำ คือ "geo" และ "metria" ซึ่งมีความหมายว่า "การวัดเกี่ยวกับโลก"

คำที่เราใช้กันเป็นพื้นฐานทางเรขาคณิต เช่น จุด เส้น เส้นตรง ระนาบ เป็นต้น ดังนั้น น้องๆ จึงควรทำความเข้าใจถึงลักษณะและสมบัติของคำต่างๆ เหล่านี้ ดังนี้

จุดและเส้นตรง

จุด ใช้บอกตำแหน่ง ไม่มีขนาด เขียนสัญลักษณ์แทนจุด A ได้ดังนี้เส้นตรง เส้นตรงเป็นเส้นที่มีความยาวไม่จำกัด เขียนสัญลักษณ์แทนเส้นตรง ได้ดังนี้เป็นเส้นตรงที่มีความยาวไม่จำกัด สามารถต่อความยาวออกไปทางหัวลูกศรทั้งสองข้าง โดยไม่มีที่สิ้นสุด จึงมีจุดปลายทั้งสองข้าง

คุณสมบัติของจุดและเส้นตรง

  1. มีเส้นตรงเส้นเดียวเท่านั้นที่ลากผ่านจุดสองจุด
  2. เส้นตรงสองเส้น จะตัดกันที่จุดจุดเดียวเท่านั้น

ส่วนของเส้นตรง


สัญลักษณ์ใช้แทนส่วนของเส้นตรงความยาวของเส้นตรง

การวัดความยาวของเส้นตรงเป็นการเปรียบเทียบความยาวของส่วนของเส้นตรง กับหน่วยความยาวมาตรฐานที่กำหนดไว้ เราสามารถวัดความยาวของส่วนของเส้นตรง โดยใช้หน่วยการวัดในมาตราวัดต่างๆ เช่น มาตราเมตริก มาตราอังกฤษ มาตราไทย เป็นต้น เช่นรังสี


สัญลักษณ์แทนรังสีการอ่านชื่อรังสี จะต้องอ่านจุดปลายของรังสีก่อน เช่น


น้องๆ ทดสอบความเข้าใจเรื่อง จุด เส้นตรง ส่วนของเส้นตรงและรังสีต่อไปนี้

จงเรียกชื่อและเขียนสัญลักษณ์แทนรูปต่อไปนี้ที่มาข้อมูล : หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ เล่ม 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กระทรวงศึกษาธิการ 2544
จำนวนคนอ่าน 44427 คน
   
 

© 2000 - 2015 www.myfirstbrain.com All Rights Reserved