แบบฝึกทักษะเรื่อง เส้นขนาน (ป.5 แผน 31)   ให้ลากส่วนของเส้นตรงอีก 1 เส้นให้ขนานกับส่วนของเส้นตรงที่กำหนดให้
   ให้ลากเส้นขนาน 2 เส้นโดยมีระยะห่างตามที่กำหนดให้


    เรื่อง :
    เข้าชม : 2557
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155