แบบฝึกทักษะ เรื่อง เรขาคณิต (ป.4 แผน 26)ให้บอกชื่อส่วนของเส้นตรงที่เป็นเส้นทแยงมุม


ให้สร้างรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส อสมท และรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า THAI อย่างละ 1 รูป พร้อมทั้งลากเส้นทแยงมุม แล้วตอบคำถามต่อไปนี้

    เรื่อง :
    เข้าชม : 4394
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155