ข่าว O-NET/GAT/PAT
ข่าวการศึกษา
คะแนน แอดมิชชั่น
สูงสุด-ต่ำสุด
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์ - เคมี - ชีวะ
ฟิสิกส์
บทเรียนฟิสิกส์
ศัพท์ฟิสิกส์
แบบฝึกหัดฟิสิกส์
เคมี
ชีววิทยา
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
ดาราศาสตร์
ประวัติศาสตร์
มุมคนเก่ง
คลังข้อสอบเก่า
คลังความรู้หลักสูตรเก่า
I.Q. Tests
 

 

หน้าแรก | มุมนักเรียน | หน้าแรกฟิสิกส์-เคมี-ชีวะ | หน้าแรกฟิสิกส์ | คำศัพท์ฟิสิกส์

คำศัพท์ฟิสิกส์
   

voltage
 
Pronunciation : volt•age   (vōl'tĭj)   

คำแปล : ศักย์ไฟฟ้า

คำอธิบาย : แรงดันกระแสไฟฟ้า เป็นความแตกต่างของกระแสไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้าที่วัดออกมาซึ่งมีหน่วยในการวัดเป็นโวลต์ดูเพิ่มเติมที่ : electromotive force, e.m.f.

ที่มาข้อมูล : Pronunciation : volt•age   (vōl'tĭj)   

คำแปล : ศักย์ไฟฟ้า

คำอธิบาย : แรงดันกระแสไฟฟ้า เป็นความแตกต่างของกระแสไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้าที่วัดออกมาซึ่งมีหน่วยในการวัดเป็นโวลต์ดูเพิ่มเติมที่ : electromotive force, e.m.f.

จำนวนคนอ่าน 1075 คน
   
 

© 2000 - 2014 www.myfirstbrain.com All Rights Reserved