circular permutationคำแปล : วิธีเรียงสับเปลี่ยนเชิงวงกลม

วิธีเรียงสับเปลี่ยนเชิงวงกลม : การนำสิ่งของมาจัดเรียงรอบสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือการนำสิ่งของมาจัดเรียงให้เป็นแนวรูปปิด

ตัวอย่าง

  • การนำคนไปนั่งรอบโต๊ะกลม
  • นำกระถางต้นไม้ไปเรียงรอบโคนเสาธง
  • นำคนไปนั่งรอบบ่อตกปลา
  • การประชุมรอบโต๊ะรูปตัวยู
วิธีเรียงสับเปลี่ยนเชิงวงกลม จะไม่เหมือนกับวิธีเรียงสับเปลี่ยนเป็นแนวตรง เพราะการเรียงแบบเส้นตรงนั้นจะมีการระบุตำแหน่งหัวแถวและท้ายแถวชัดเจน แต่การเรียงแบบวงกลมนั้น เราจะไม่รู้ว่าตำแหน่งใดคือหัวแถวหรือหางแถว

วิธีเรียงสับเปลี่ยนเชิงวงกลมของสิ่งของที่ต่างกัน n สิ่ง คือ (n - 1)!

ตัวอย่าง : การจัดอักษร 4 ตัว ABCD มาเรียงสับเปลี่ยนในเชิงวงกลม

จำนวนวิธีที่เรียงได้ = (4 - 1)! = 3! = 6 วิธี คือ

แบบที่ 1
ABCD
ซึ่งเป็นแบบเดียวกับ
BCDA
CDAB
DABC
แบบที่ 2
ABDC
ซึ่งเป็นแบบเดียวกับ
BDCA
CABD
DCAB
แบบที่ 3
ACBD
ซึ่งเป็นแบบเดียวกับ
BDAC
CBDA
DACB
แบบที่ 4
ACDB
ซึ่งเป็นแบบเดียวกับ
BACD
CDBA
DBAC
แบบที่ 5
ADBC
ซึ่งเป็นแบบเดียวกับ
BCAD
CADB
DBCA
แบบที่ 6
ADCB
ซึ่งเป็นแบบเดียวกับ
BADC
CBAD
DCBA

วิธีเรียงสับเปลี่ยนเชิงวงกลมสิ่งของที่แตกต่างกัน n สิ่ง มาจัดเรียงกันเพียง r สิ่ง =

ที่มาข้อมูล : พจนานุกรมศัพท์ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ สสวท. อังกฤษ-ไทย

    เรื่อง : พจนานุกรมคณิตศาสตร์
    เข้าชม : 5307
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155