ป.1 เล่ม 1 : บทที่ 15


ระดับชั้น : ป.1
ปิติ ว่า จะ พา เจ้าแก่ ไป บ้าน

พ่อ ว่า อย่า อยู่ นาน พ่อ จะ ดุ

ปิติ ลา มานี และ ชูใจ

เจ้าแก่ ก็ ลา โต และ สีเทา

ชูใจ จะ พา สีเทา ไป บ้าน

มานี ว่า ถ้า ผ่าน มา ก็ ให้ แวะ

มานี ชี้ มือ ให้ ดู บ้าน

ที่ บ้าน มี จำปี

ปิติ และ ชูใจ ว่า ไม่ นาน จะ มา แวะ

1. ฝึกอ่าน
ให้อ่านว่า จา - นอ - จาน
จาน นาน งาน
วาน สาน ขาน
ให้อ่านว่า กิ - นอ - กิน
กิน บิน ริน
ดิน ผิน หิน
แขน แสน ผืน คืน
ยืน โยน โผน เรือน
เตือน ปูน พูน ปีน


2. ฝึกผันคำที่มี น สะกด โดยยึดเสียงผันคำที่ไม่มีตัวสะกดที่เรียนมาแล้ว
ให้อ่านว่า ผา - นอ - ผาน ผาน - เอก - ผ่าน
ผาน - โท - ผ้าน ผาน - ผ่่าน - ผ้าน
บาน บ่าน บ้้าน
แผน แผ่น แผ้น
โนน โน่น โน้น
ชืน ชื่น ชื้น
สระ -ือ เมื่อมีตัวสะกด เอา อ ออก ใส่ตัวสะกดแทน


3. ฝึกอ่านคำต่อไปนี้
(อยู่ อย่า ให้อ่านและจำเป็นคำ)
ท่าน ว่าน ม่าน
ถ่าน ห่าน ผ่าน
ร้าน บ้าน ป้าน
ด้าน ค้าน ก้าน
ไม้คาน เผาถ่าน ป่านนี้
ที่บ้าน สานเสื่อ เมื่อวาน
ร้านค้า อย่าปีน รั้วบ้าน
ชื่นบาน ผืนผ้า น่าอ่าน
บ้านโน้น ค่ำคืน ยืนนาน
ผ่านไป ให้ทาน อ่านดู
อยู่บ้าน มีเพื่อน เรือนชาน
แผ่นดิน สินค้า อย่าเล่น

ที่มาข้อมูล : หนังสือเรียนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เล่ม 1
ตามหลักสูตรประถมศึกษา 2521 กระทรวงศึกษาธิการ

    เรื่อง : ภาษาไทย
    เข้าชม : 2266
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155