ป.1 เล่ม 1 : บทที่ 9


ระดับชั้น : ป.1
สีเทา ดู ใบบัว      
ชูใจ แล ดู สีเทา    
สีเทา ชู คอ ดู ใบบัว  
มี ตัว อะไร เกาะ ใบบัว  
สีเทา มัว ดู อะไร    
ชูใจ ไป หา สีเทา    
สีเทา ดู ตัว อะไร เกาะ ใบบัว
ให้อ่านว่า บ - อัว - บัว
ให้อ่านว่า ก - เอาะ - เกาะ
หัวบัว ตัวเรา เขาวัว หัวตา
ทาตัว มัวเมา เหาไร ใบบัว
ในคู มัวเมา เหาไร ใบบัว
ในคู ชูคอ รอดู หูัวัว
ตัวเหา เกาหัว มัวรอ กอบัว
หัวใจ ไปเกาะ เจาะรู
โค ก็ คือ วัว
วัว ตัว โต ไถ นา ดี
วัว ตัว โต มี ราคา
เรา ขะ เอา วัว ตัว โต

ที่มาข้อมูล : หนังสือเรียนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เล่ม 1
ตามหลักสูตรประถมศึกษา 2521 กระทรวงศึกษาธิการ

    เรื่อง : ภาษาไทย
    เข้าชม : 2162
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155