ข่าว O-NET/GAT/PAT
ข่าวการศึกษา
คะแนน แอดมิชชั่น
สูงสุด-ต่ำสุด
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์ - เคมี - ชีวะ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
ดาราศาสตร์
ประวัติศาสตร์
มุมคนเก่ง
คลังข้อสอบเก่า
คลังความรู้หลักสูตรเก่า
ประวัติศาสตร์
ภาษาไทย
I.Q. Tests
 

 

หน้าแรก | มุมนักเรียน | หมายเหตุ | หมายเหตุ

หมายเหตุ
   

สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง)
 
พลังงานไอออไนเซชันลำดับที่ 1 ของ Li, Na และ K มีค่า 0.526, 0.502, 0.425 เมกะจูลต่อโมล ตามลำดับ ข้อมูลนี้สนับสนุนข้อความใด
ที่มาข้อมูล : เวเลนซ์อิเล็กตรอนของ K อยู่ห่างจากนิวเคลียสมากกว่าของ Li
จำนวนคนอ่าน 7104 คน
   
 

© 2000 - 2014 www.myfirstbrain.com All Rights Reserved