ข่าว O-NET/GAT/PAT
ข่าวการศึกษา
คะแนน แอดมิชชั่น
สูงสุด-ต่ำสุด
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์ - เคมี - ชีวะ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
ดาราศาสตร์
ประวัติศาสตร์
มุมคนเก่ง
คลังข้อสอบเก่า
คลังความรู้หลักสูตรเก่า
I.Q. Tests
 

 

หน้าแรก | มุมนักเรียน | หมายเหตุ

หมายเหตุ
   

การหารสั้น
 

Simple Sentence (เอกัตถประโยค) คือ ประโยคที่มีประธาน (Subject) ตัวเดียวและมีกิริยาแท้ (Finite Verb) ตัวเดียวเท่านั้น ทั้งนี้ ประธาน (Subject) อาจเป็นคำนาม (Noun) คำสรรพนาม (Pronoun) คำนามและส่วนขยาย (Noun with modifier) หรือพวกกิริยาไม่แท้ (Non-Finite Verb) ก็ได้ และประธานจะเป็นบุคคลหรือสิ่งของก็ได้ เช่น

Simple Sentence ยังแบ่งออกได้เป็น 5 รูปแบบ คือ

 1. ประโยคบอกเล่า (Affirmative Sentence) เช่น

   I live in Bangkok.
   ฉันอาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ

   They will be back here in few minutes.
   พวกเขาจะมาถึงในเวลา 2-3 นาทีนี้แล้ว

   Mr.John teaches this class.
   นาย (อาจารย์) จอห์นสอนห้องนี้

 2. ประโยคปฏิเสธ (Negative Sentence) เช่น

   I do not like Thai food.
   ฉันไม่ชอบอาหารไทย

   He can't speak Japanese fluently.
   เขาไม่สามารถพูดภาษาญี่ปุ่นได้อย่างคล่องแคล่ว

 3. ประโยคคำถาม (Interrogative Sentence) เช่น

   Do you like tea or coffee?
   คุณชอบทานชาหรือกาแฟ?

   Does he own this house?
   เขาเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้หรือเปล่า?

   Do you understand me?
   คุณเข้าใจฉันหรือไม่?

 4. ประโยคคำสั่ง ขอร้อง หรือเชื้อเชิญ (Command, Request or Invitation) โดยทั่วไปประโยคในกลุ่มนี้จะละประธานไว้ในฐานที่เข้าใจ เพราะตัวประธานที่ละไว้คือ "you" เช่น

   Open the door (คำสั่ง)
   เปิดประตู

   Come in (คำสั่ง)
   เข้ามา

   Take the dog out (คำสั่ง)
   นำสุนัขออกไป

   Don't be late (คำสั่ง)
   อย่ามาสาย

   Please help me with my work. (ขอร้อง)
   กรุณาช่วยงานฉันหน่อย

   Please lend me your pencil. (ขอร้อง)
   ฉันขอยืมปากกาคุณหน่อย

   กรณีของประโยคของร้อง (Request) และเชื้อเชิญ (Invitation) ยังมีโครงสร้างอีกรูปแบบหนึ่ง คือ เป็นประโยคคำถาม ซึ่งเป็นโครงสร้างที่มีความหมายสุภาพมากขึ้น โดยจะขึ้นต้นประโยคด้วยคำว่า will, would, would (do) you mind ในกรณีนี้ประธาน you ที่ละไว้จะถูกนำมาใช้ในประโยคด้วย เช่น

    Will you lend me your pencil, please? (ขอร้อง)
    คุณจะกรุณาให้ยืมดินสอของคุณหน่อยได้ไหม?

    Do you mind not smoking, please? (ขอร้อง)
    จะรังเกียจไหมที่จะงดสูบบุหรี่?

    Would you mind passing the sugar, please? (ขอร้อง)
    จะรังเกียจไหมที่จะส่งน้ำตาลให้ฉันหน่อย?

    Would you come with me, please? (เชื้อเชิญ)
    คุณจะมาพร้อมกับฉันไหม?

    Will you come to tea tomorrow? (เชื้อเชิญ)
    พรุ่งนี้คุณจะมาดื่มชากันไหม?

 5. ประโยคอุทาน (Exclamatory Sentence) มี 2 โครงสร้างด้วยกัน คือ

  1. ขึ้นต้นประโยคด้วย How หรือ What โยมีการใช้ที่แตกต่างกันคือ

   • ประโยคอุทานที่ขึ้นต้นด้วย How จะตามด้วย adj. หรือ adv.

     How beautiful she is!
     เธอช่างสวยอะไรอย่างนี้!

     How quickly he runs!
     เขาวิ่งได้รวดเร็วปานนั้น!


   • ประโยคอุทานที่ขึ้นต้นด้วย What จะตามด้วย adj. + N + S + V

     What + adj. + N + S + V


     What a beautiful girl she is!

     What a quick runner you are!


  2. ขึ้นต้นคำด้วย Adverb เช่น here, there หรือ adverb participles อื่นๆ เช่น


จำนวนคนอ่าน 1803 คน
   
 

© 2000 - 2014 www.myfirstbrain.com All Rights Reserved