จำนวนนับที่มากกว่า 100,000 (1)


ระดับชั้น : ป.4


หน้า 2

คลิก! ที่ตัวเลขข้างบนดูหน้าถัดไป >>


จำนวนที่มีค่าเท่ากับ 100,000 หรือมากกว่า 100,000 คือ จำนวนที่มีตัวเลขหกหลักขึ้นไป ตัวเลขที่อยู่ทางซ้ายของหลักหมื่นเป็นตัวเลขหลักแสน และตัวเลขที่อยู่ทางซ้ายของหลักแสนเป็นตัวเลขหลักล้าน ซึ่งจำนวนเหล่านี้สามารถเขียนแทนด้วยตัวเลขไทย ตัวเลขฮินดูอารบิก และตัวหนังสือได้

ค่าของตัวเลขตามค่าประจำหลัก

ค่าประจำหลักที่มีค่าน้อยจะอยู่ทางขวามือ ถัดมาทางซ้ายมือค่าประจำหลักจะมีค่ามากขึ้นหลักละ 10 เท่า คือ

10หน่วย=10 × 1=1 สิบ
10สิบ=10 × 10=1 ร้อย
10ร้อย=10 × 100=1 พัน
10พัน=10 × 1,000=1 หมื่น
10หมื่น=10 × 10,000=1 แสน
10แสน=10 × 100,000=1 ล้าน


จำนวนนับที่มีค่ามากๆ เป็นสิบล้าน, ร้อยล้าน, ... จะมีหลักสิบล้าน, ร้อยล้าน, ... หมายถึง ตัวเลขที่อยู่ถัดไปทางซ้ายมือของหลักล้านเป็นหลักสิบล้าน ถัดจากหลักสิบล้านเป็นหลักร้อยล้าน จะเป็นเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆ เป็นหลักพันล้าน หลักหมื่นล้าน หลักแสนล้าน หลักล้านล้าน เป็นต้น


การเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย การอ่านและการเขียนตัวหนังสือ


รูปแสดงจำนวน 3 แสน กับ 5 หมื่น กับ 1 พัน กับ 7 สิบ กับ 2 หน่วย
ตัวเลขฮินดูอารบิก 351,072
ตัวเลขไทย ๓๕๑,๐๗๒
ตัวหนังสือ สามแสนห้าหมื่นหนึ่งพันเจ็ดสิบสอง


  • ในการอ่านค่าของจำนวนนับ ตามปกติจะอ่านตัวเลขนั้นตามด้วยชื่อหลัก ยกเว้นหลักใดเป็นเลขศูนย์จะไม่อ่านเลขนั้น

  • เลข 2 ที่อยู่ในหลักสิบอ่านว่า ยี่สิบ และเลข 1 ที่อยู่ในหลักหน่วยอ่านว่า เอ็ด
การเขียนจำนวนนับในรูปกระจายรูปแสดงจำนวน 4,308,125 คือ 4 ล้าน กับ 3 แสน กับ 8 พัน กับ 1 ร้อย กับ 2 สิบ กับ 5 หน่วย
การเขียนในรูปกระจาย 4,308,125 = 4,000,000 + 300,000 + 0 + 8,000 + 100 + 20 + 5


    ตัวอย่าง ....

3,694,780 = 3,000,000 + 600,000 + 90,000 + 4,000 + 700 + 80 + 0

หน้าถัดไป


ที่มาข้อมูล : หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับปรับปรุง 2533

    เรื่อง : บทเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐาน
    เข้าชม : 19451
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155