เชื้อรา Aspergillus flavus


Division : Ascomycota


รูปประกอบ :

คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติม


ชื่อสามัญ :
Aspergillus, Black Mold

ชื่อวิทยาศาสตร์ :
Aspergillus flavus Link 1809

Class :
Ascomycetes

Order :
Eurotiales

Family :
Trichocomaceae

ลักษณะทั่วไป :
- เป็นเชื้อราเป็นเชื้อราที่มีเส้นใย (filamentous)
- เจริญได้ดีในอาหารที่มีความชื้นระหว่าง 14-30% หรือปนเปื้อนในอาหารที่มีความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศตั้งแต่ 75% ขึ้นไป
- จะสังเกตเชื้อรานี้ได้ด้วยตาเปล่า โดยจะสร้างกลุ่มของสปอร์ที่มีสีเขียวอมเหลืองหรือสีเขียวเข้มข้อมูลเพิ่มเติม : สามารถสร้างสารอะฟลาทอกซินที่เป็นพิษ ซึ่งมีบทบาทสำคัญที่ก่อให้เกิดความสูญเสียต่อคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตรหลายชนิด ทำความเสียหายให้แก่เมล็ดพืช และกระบวนการงอกของเมล็ดพืช และเป็นสารก่อมะเร็ง

ที่มาข้อมูล : http://www.thefreedictionary.com
http://www.gpo.or.th

    เรื่อง : สิ่งมีชีวิต
    เข้าชม : 10623
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155