ข่าว O-NET/GAT/PAT
ข่าวการศึกษา
คะแนน แอดมิชชั่น
สูงสุด-ต่ำสุด
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์ - เคมี - ชีวะ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
หลักภาษาไทย
แบบทดสอบภาษาไทย
ร้อยแก้ว
ร้อยกรอง
วรรณคดีไทย
บทอาขยาน
คำสับสน
สำนวน / สุภาษิต
คำราชาศัพท์์์
คำย่อ
ภาษาไทยใกล้ตัว
ดาราศาสตร์
ประวัติศาสตร์
มุมคนเก่ง
คลังข้อสอบเก่า
คลังความรู้หลักสูตรเก่า
I.Q. Tests
 

 

หน้าแรก | มุมนักเรียน | หน้าแรกภาษาไทย | แบบฝึกหัด

แบบฝึกหัด
   

แบบฝึกหัดเรื่อง ไตรยางศ์และการผันอักษร (1)
 
ระดับชั้น : มัธยมต้น

จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงตำตอบเดียว

1. ประโยคในข้อใดมีอักษรครบ 3 หมู่

ก. สมศรีคนสวย
ข. ปากกาตกดัง
ค. แมววิ่งเร็ว
ง. ครูก้มดูขา2. ประโยคในข้อใดมีแต่อักษรกลาง

ก. ผาสูงดูน่ากลัว
ข. ตาเกาะดูโป๊ะ
ค. เสือใหญ่วิ่งไว
ง. นกกระสาบินไกล3. คำในข้อใดมีเสียงอักษรสูงทุกคำ

ก. เขา เดิน ไว
ข. กลาง ใจ ฉัน
ค. ถุง แกง แตก
ง. ไฝ สี แสด4. คำในข้อใดมีอักษรต่ำเดี่ยวทุกคำ

ก. งูใหญ่ยาวขวางเรือ
ข. เด็กบนปากโอ่ง
ค. ควายลากเกวียนเก่า
ง. คนขาหักเดินช้า5. "เธอเดินฝ่าฝนจึงเป็นหวัด" คำที่มีอักษรสูงมีกี่คำ

ก. 2 คำ
ข. 3 คำ
ค. 4 คำ
ง. 5 คำ6. คำในข้อใดผันได้ครบห้าเสียงทุกคำ

ก. ผา นาง อาบ
ข. เด็ก กาง ร่ม
ค. เสือ กัด ตาย
ง. ด้าม ปืน โต7. ข้อใดมีคำตายทุกคำ

ก. ปลาถูกถอดเกล็ด
ข. เป็ดว่ายน้ำในสระ
ค. กระทะทอดนก
ง. มดไต่เกะกะบนขยะ8. "ดินแฉะมดง่ามขุดรู" ประโยคนี้มีคำตายกี่คำ

ก. 2 คำ
ข. 3 คำ
ค. 4 คำ
ง. 5 คำ9. ข้อใดเป็น "คำเป็น" ทุกคำ

ก. หมีใหญ่เดินไว
ข. ช้างใช้งวงจับอ้อย
ค. แมวตะครุบหนูพุก
ง. กระรอกไต่กิ่งไม้10. ประโยคในข้อใดมีคำเป็น 4 คำ

ก. ครูเขียนลายภาพเส้น
ข. เด็กน้อยนั่งโยกเยก
ค. ปลากัดมีสีสวยสดงดงาม
ง. นักมวยซ้อมอย่างหนัก

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
 
           
 
 
 
 
จำนวนคนอ่าน 15911 คน
   
 

© 2000 - 2015 www.myfirstbrain.com All Rights Reserved