Venn-Euler diagramคำแปล : แผนภาพของเวนน์ - ออยเลอร์

แผนภาพของเวนน์ - ออยเลอร์ : แผนภาพที่ใช้เขียนแทนเซต แผนภาพของเวนน์ - ออยเลอร์ตั้งขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่นักคณิตศาสตร์ชาวอังกฤษ จอห์น เวนน์ (John Venn : 1834-1923) และนักคณิตศาสตร์ชาวสวิส เลโอนาร์ด ออยเลอร์ (Leonard Euler : 1707-1783) ซึ่งเป็นผู้คิดแผนภาพเพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเซต

โดยใช้รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือสี่เหลี่ยมมุมฉากแทนเอกภพสัมพัทธ์ U และใช้วงกลมหรือวงรีหรือรูปปิดใดๆ แทนเซตต่างๆ ที่เป็นสมาชิกของ U และเขียนภายในสี่เหลี่ยมผืนผ้า เช่น A U B อาจแสดงได้ดังรูป


ที่มาข้อมูล : พจนานุกรมศัพท์ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ สสวท. อังกฤษ-ไทย

    เรื่อง : พจนานุกรมคณิตศาสตร์
    เข้าชม : 6253
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155