ข่าว O-NET/GAT/PAT
ข่าวการศึกษา
คะแนน แอดมิชชั่น
สูงสุด-ต่ำสุด
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ข่าววิทยาศาสตร์
ภาพยนตร์วิทยาศาสตร์
เรื่องน่ารู้
พจนานุกรม
นักวิทยาศาสตร์
คำถามวิทยาศาสตร์
สีสันวิทยาศาสตร์
การทดลองวิทยาศาสตร์
บทเรียน / แบบฝึกหัด
ฟิสิกส์ - เคมี - ชีวะ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
ดาราศาสตร์
ประวัติศาสตร์
มุมคนเก่ง
คลังข้อสอบเก่า
คลังความรู้หลักสูตรเก่า
I.Q. Tests
 

 

หน้าแรก | มุมนักเรียน | หน้าแรกวิทยาศาสตร์ | พจนานุกรมวิทยาศาสตร์

พจนานุกรมวิทยาศาสตร์
   

fatty acid
 
เคมี : กรดไขมันกลุ่มใหญ่ที่เกิดจากการรวมตัวของโมเลกุลกรดไขมันพบได้ทั้งพืชและสัตว์
ที่มาข้อมูล : ระวิ สงวนทรัพย์ พจนานุกรมวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒประสานมิตร พิมพ์ครั้งที่ 2,2541
พ.อ.สุทิน สัมแตตะวนิช พจนานุกรมวิทยาศาสตร์ กรมวิทยาศาสตร์ทหารบกบางเขน ,เล่ม 1
จำนวนคนอ่าน 1125 คน
   
 

© 2000 - 2015 www.myfirstbrain.com All Rights Reserved