เชื้อรา Phytophthora palmivora


Division : Ascomycota


รูปประกอบ :

คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติม


ชื่อวิทยาศาสตร์ :
Phytophthora palmivora

Class :
Basidiomycetes

Order :
Polyporales

Family :
Meripilaceae

ลักษณะทั่วไป :
- เป็นเชื้อราที่สร้างเส้นใย (filamentous fungi) มีผนังหนา
- รูปร่างกลมเรียกว่า chlamydosporeที่มาข้อมูล : http://www.ipmthailand.org
http://www.dit.dru.ac.th
http://www.phtnet.org

    เรื่อง : สิ่งมีชีวิต
    เข้าชม : 2166
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155