Balkan Crisis, Theวิกฤตการณ์ในบอลข่าน เป็นวิกฤตการณ์เลวร้ายเนื่องจากเกิดการแบ่งแยกดินแดนนยูโกสลาเวีย ภายหลังการเปลี่ยนแปลงในสหภาพโซเวียต ค.ศ.1991 ประเทศในบอลข่านพากันห่วงว่าความรุนแรงจะแพร่เข้าไปในประเทศตน จึงดำเนินนโยบายความร่วมมือกัน เช่น การที่ประธานาธิบดีตุรกี คือ นายทูร์กัท โอซาล (Tourgat Ozal) เดินทางเยือนบัลแกเรียกับอัลบาเนีย โครเอเชีย และมาซิโดเนีย ทำให้กรีซระแวงท่าที่ของตุรกี เพราะทั้งสองประเทศเป็นศัตรูกันมานานหลายศตวรรษ การกระทำของตุรกีอาจเป็นการสร้างอิทธิพลในบอลข่านก็เป็นได้

ฝ่ายตุรกีก็ไม่อาจยืนยันว่า รัฐบาลของตนเพียงแต่วิตกเรื่องการที่ชาวเซิร์บปฏิบัติ ต่อพวกมุสลิมในบอสเนีย-เฮอร์เซโกวินาเท่านั้น จึงทำตัวเป็นกลางท่ามกลางสถานการณ์ยุ่งยาก และเมื่อมุสลิมกำลังเป็นฝ่ายเสียเปรียบ ตุรกีก็กังวลที่ไม่สามารถช่วยเหลือได้ เพราะกรีซต้องขัดข้องแน่ จะเห็นได้จากการที่กรีซไม่ยอมให้ตุรกีส่งทหารเข้าไป แม้จะเป็นการกระทำในนามขององค์การสหประชาชาติก็ตาม

ในรัฐโคโซโวทางใต้ของเซอร์เบียที่มีประชาชนเชื้อสายอัลบาเนียถึงสามในสี่ได้ ก็ถูกเซอร์เบียล้างเผ่าพันธุ์ไปเรื่อยๆ เช่นเดียวกับที่ล้างเผ่าพันธุ์พวกบอสเนียนมุสลิม ในบางส่วนของบอสเนีย-เฮอร์เซโกวินา ดังนั้นเมื่ออัลบาเนียเตรียมเข้าไปช่วยพลเมืองเชื้อสายอัลบาเนียนของตน ตุรกีก็ได้แสดงความจำนงว่าจะช่วยเหลืออัลบาเนีย

โคโซโวอยู่ติดกับมาซิโดเนีย ซึ่งพลเมืองส่วนใหญ่เป็นพวกเชื้อสายกรีก ดังนั้นถ้าตุรกีเข้าช่วยอัลบาเนีย กรีกก็ต้องเข้าแทรกแซงในมาซิโดเนีย จึงมีการส่งกองกำลังสหประชาชาติเข้าไปตั้งที่รัฐกันกระทบ มีทหารสวีเดน นอร์เวย์และฟินแลนด์จำนวน 682 คน ทำหน้าที่เป็นผู้สังเกตการณ์ แต่ไม่มีอำนาจหน้าที่แก้ไขอย่างใดหากมีการยิงกันในบริเวณนี้

รวมกำลังทหารในที่ต่างๆ ในอดีตยูโกสลาเวียขณะนี้จะมีถึง 25,000 คน ในจำนวนนี้ 14,000 คนอยู่ในโครเอเชีย 7,200 คนอยู่ในบอสเนีย-เฮอร์เซโกวินา และอีก 1,400 คนอยู่ในเมืองซาราเจโว เมืองหลวงของบอสเนีย-เฮอร์เซโกวินา และทหารจากยุโรปเหนือส่วนหนึ่งก็นับรวมอยู่ในกองกำลังนี้ด้วย

หลายประเทศในกลุ่มนี้ต่างพยายามรวมกลุ่ม เช่นกรีซและตุรกีต่างทำสัญญาความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับรูเมเนีย บัลแกเรียและอัลบาเนียทำสัญญายืนยันมิตรภาพระหว่างสองประเทศ และจะร่วมมือกันสร้างถนนเชื่อมระหว่างทะเลดำกับทะเลอะเดรียติก โดยผ่านทางมาซิโดเนีย อีกกลุ่มหนึ่งคือโรมาเนีย บัลแกเรียและยูเครน ตกลงว่าจะร่วมมือขัดขวางการลำเลียงสัมภาระผ่านดินแดนของตน ไปยังเขตที่เซอร์เบียมีอำนาจปกครองอยู่ ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามบทลงโทษ ของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ

การรวมกลุ่มแตกเป็นสองขั้วคือ

ขั้วเหนือใต้ คือ ฝ่ายนับถือคริสต์ศาสนานิกายออร์โธดอกซ์ ประกอบด้วยกรีซ โรมาเนีย และเซอร์เบีย

ขั้วตะวันออก ตะวันตก ประกอบด้วยประเทศมุสลิมคือ ตุรกี บัลแกเรีย มาซิโดเนีย และอัลบาเนีย

แนวโน้มการสนับสนุนนี้ คือขั้วเหนือใต้ที่นับถือนิกายออร์โธดอกซ์ จะมีประเทศในอดีตสหภาพโซเวียตคือรัสเซีย ยูเครน และจอร์เจียหนุนหลัง ส่วนขั้วตะวันตกตะวันออกซึ่งมีศาสนาอิสลามเป็นแกนกลาง จะมีกลุ่มในอดีตสหภาพโซเวียตที่นับถือศาสนาอิสลาม เช่น คาซัคสถาน อาเซอร์ไบจาน ทาจีกิสถาน หนุนหลังที่มาข้อมูล : http://www.bkkonline.com

    เรื่อง : พจนานุกรมประวัติศาสตร์
    เข้าชม : 2977
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155