ข่าว O-NET/GAT/PAT
ข่าวการศึกษา
คะแนน แอดมิชชั่น
สูงสุด-ต่ำสุด
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์ - เคมี - ชีวะ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
ดาราศาสตร์
ประวัติศาสตร์
คำถามประวัติศาสตร์
เกร็ดประวัติศาสตร์
วันนี้ในอดีต
พจนานุกรม
มุมคนเก่ง
คลังข้อสอบเก่า
คลังความรู้หลักสูตรเก่า
I.Q. Tests
 

 

หน้าแรก | มุมนักเรียน | หน้าแรกประวัติศาสตร์ | พจนานุกรมประวัติศาสตร์

พจนานุกรมประวัติศาสตร์
   

Augustine (354 - 430)
 

ออกัสตีน (พ.ศ.897 - 973) เป็นเซนต์คริสเตียนรุ่นแรกๆ และยังเป็นนักปรัชญากับนักเทววิทยาด้วย เดิมท่านผู้นี้นับถือ ลัทธิมานิเคอิสม์ (Manichaeism) ได้เปลี่ยนมานับถือคริสต์ศาสนาใน ค.ศ.387 ท่านพยายามปกป้อง นิกายออร์โธดอกซ์ และต่อต้านมานิเคอิสม์กับพวกนอกรีตทั้งหลาย เพราะมีความเชื่อในเรื่องบาปของมนุษย์ ที่จะต้องอาศัยอำนาจของพระเจ้าเท่านั้นที่จะช่วยให้พ้นได้

แนวคิดนี้เป็นที่มาของเรื่องบาปพื้นฐานของมนุษย์ และความเชื่อเรื่องพระเจ้าเป็นผู้สร้างประวัติศาสตร์ของชาติพันธุ์มนุษย์ ซึ่งแนวคิดนี้ต่อมากลายเป็นต้นแบบของ ลัทธิศาสดาพยากรณ์ ผลงานเขียนที่มีชื่อเสียงของท่านคือเรื่อง "นครของพระเจ้า" (The City of God) และ "คำสารภาพ" (The Confessions)


จำนวนคนอ่าน 608 คน
   
 

© 2000 - 2015 www.myfirstbrain.com All Rights Reserved