ข่าว O-NET/GAT/PAT
ข่าวการศึกษา
คะแนน แอดมิชชั่น
สูงสุด-ต่ำสุด
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ข่าววิทยาศาสตร์
ภาพยนตร์วิทยาศาสตร์
เรื่องน่ารู้
พจนานุกรม
นักวิทยาศาสตร์
คำถามวิทยาศาสตร์
สีสันวิทยาศาสตร์
การทดลองวิทยาศาสตร์
บทเรียน / แบบฝึกหัด
ฟิสิกส์ - เคมี - ชีวะ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
ดาราศาสตร์
ประวัติศาสตร์
มุมคนเก่ง
คลังข้อสอบเก่า
คลังความรู้หลักสูตรเก่า
I.Q. Tests
 

 

หน้าแรก | มุมนักเรียน | หน้าแรกวิทยาศาสตร์ | การทดลองวิทยาศาสตร์

การทดลองวิทยาศาสตร์
   

วัดความสูงต้นไม้ด้วยเงา
 
ระดับชั้น : มัธยมต้น

   เป้าหมาย

  1. เพื่อหาความสูงของต้นไม้ หรืออาคารจากการวัดและคำนวณเงา

  2. เสริมสร้างความเข้าใจในเรื่องแหล่งกำเนิดแสงและเงา

   เครื่องไม้ เครื่องมือ

  1. ต้นไม้ใหญ่

  2. ไม้ยาวและตรง

  3. สายวัดหรือไม้เมตร

   แสดงฝีมือหน่อยซิ

  1. เลือกวันที่มีแสงแดด ลงมือทำตอนประมาณ 9-10 นาฬิกา หรือ 15-16 นาฬิกา


  2. ปักไม้ลงบนดินใกล้ต้นไม้ที่เลือกไว้ โดยให้เงาของไม้ที่ปักทอด ขนานกับเงาของต้นไม้ที่เลือกไว้


  3. วัดความสูงของไม้จากพื้นดินถึงปลายสุด และวัดความยาวของ เงาจากโคนไม้ถึงปลายสุดของเงา จดบันทึกผล


  4. วัดความยาวของเงาต้นไม้ โดยวัดจากโคนต้นไปจนสุดปลายเงา บันทึกผล


  5. คำนวณ ความสูงของต้นไม้ได้ โดยใช้สูตร


   เห็นอะไรกันบ้าง

  • เงาวัตถุกับตัววัตถุมีลักษณะและขนาดเหมือนกันหรือไม่ อย่างไร

  • วัตถุ แหล่งกำเนิดแสง และเงา มีความสัมพันธ์กันอย่างไร

   มันเกิดขึ้นได้อย่างไร

  • ที่มาของสูตรที่ใช้คำนวณความสูงของต้นไม้ อาจทำได้จากการเทียบบัญญัติไตรยางค์ โดยสมมติ ไม้สูง 30 เซนติเมตร วัดเงาขณะนั้นได้ยาว 45 เซนติเมตร วัดความยาวของเงาต้นไม้ได้ 177 เซนติเมตร

   ถ้าเงาสูง 45 เซนติเมตร ตัวไม้จริงสูง 30 เซนติเมตร
   ถ้าเงาสูง 177 เซนติเมตร ตัวไม้จริงสูง (30 x 117) ÷ 45 = 118 เซนติเมตร


  • อย่างไรก็ตาม วิธีการนี้ใช้วัดได้ถูกต้องเฉพาะพืชที่มีลักษณะเป็นพุ่ม ยอดแหลมเท่านั้น ถ้าต้นไม้เป็นพุ่มกลม หรือมีเรือนยอดที่แผ่ออก การคำนวณเงาอาจผิดไป เพราะเงาที่ปรากฏอาจเป็นเงาของด้านข้างของต้นไม้ ไม่ใช่เงาจากปลายยอด (ดูรูป ประกอบ)
ที่มาข้อมูล : http://www.ipst.ac.th
จำนวนคนอ่าน 11544 คน
   
 

© 2000 - 2015 www.myfirstbrain.com All Rights Reserved