ข่าว O-NET/GAT/PAT
ข่าวการศึกษา
คะแนน แอดมิชชั่น
สูงสุด-ต่ำสุด
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์ - เคมี - ชีวะ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
ดาราศาสตร์
ประวัติศาสตร์
มุมคนเก่ง
คลังข้อสอบเก่า
คลังความรู้หลักสูตรเก่า
ประวัติศาสตร์
บทเรียน
แบบฝึกหัด
ภาษาไทย
I.Q. Tests
 

 

หน้าแรก | มุมนักเรียน | หน้าแรกคลังความรู้หลักสูตรเก่า | ประวัติศาสตร์

ประวัติศาสตร์
   

แบบฝึกหัดทดสอบ : ประวัติศาสตร์ไทย (สมัยกรุงศรีอยุธยา) (ชุดที่ 2)
 
ระดับชั้น : มัธยมต้น

ให้เลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว
 

1. พระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา ที่ทรงครองราชย์ เป็นเวลายาวนานถึง 40 ปี คือพระองค์ใด
 (ให้น้องๆ ฝึกทดสอบในกระดาษแล้วจึงตอบคำถามในช่องว่าง มีเฉลยอย่างละเอียดท้ายข้อนะคะ)


** จะเก่งคณิตศาสตร์ได้ ต้องหมั่นฝึกทำแบบฝึกหัดมากๆ และทำซ้ำหลายรอบโดยไม่ดูเฉลยก่อน **

  
 สมเด็จพระเพทราชา  
 สมเด็จพระราเมศวรบรมไตรโลกนาถ  
 ไม่มีข้อใดถูก  

2. การสถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ตรงกับปี พ.ศ.ใด
 ปี พ.ศ.712  
 ปี พ.ศ.1893  
 ปี พ.ศ.1876  
 ปี พ.ศ.1900  

3. กษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาพระองค์แรกคือใคร
 สมเด็จพระราเมศวร  
 สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  
 สมเด็จพระนารายณ์มหาราช  
 สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1  

4. กษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาที่ทรงปฏิรูปการปกครอง โดยรวมอำนาจการปกครองเข้าสู่ศูนย์กลางและให้แยกฝ่ายทหารออกจากฝ่ายพลเรือน คือกษัตริย์พระองค์ใด
 สมเด็จพระนารายณ์มหาราช  
 สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1  
 สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ  
 สมเด็จพระราเมศวรบรมไตรโลกนาถ  

5. ในสมัยของสมเด็จพระรามราชาธิราช ซึ่งเป็นช่วงที่บ้านเมืองมีความเป็นปกติ พระองค์ได้มีการส่งราชทูตไปเจริญสัมพันธไมตรีกับชาติใด
 จีน  
 ฮอลันดา  
 โปรตุเกส  
 ไม่มีข้อใดถูก  

6. พระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา พระองค์ใดต่อไปนี้ที่ทรงทำให้กรุงศรีอยุธยามีอิสระเหนือดินแดนแหลมทอง
 สมเด็จพระราเมศวรบรมไตรโลกนาถ  
 สมเด็จพระราเมศวร  
 สมเด็จพระเจ้าอู่ทอง  
 สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 4  

7. วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาเรื่องแรกของกรุงศรีอยุธยา และเป็นวรรณคดีชั้นเยี่ยมที่ใช้ในการศึกษาภาษาและวรรณคดีของไทยมีชื่อว่าอะไร
 จินดามณี  
 มหาชาติคำหลวง  
 มหากาพย์  
 ลิลิตพระลอ  

8. ในสมัยสมเด็จพระมหินทราธิราช (พ.ศ.2111) ผู้ใดต่อไปนี้ ที่เป็นแม่ทัพนำทัพพม่าเข้าเปิดล้อมกรุงศรีอยุธยา นานกว่า 5 เดือน
 พระเจ้าบุเรงนอง  
 พระเจ้าแปร  
 จงสร้างรูปสี่เหลี่ยม ABCD ให้ AB ยาว 5 เซนติเมตร D^AB และ A^BC มีขนาดเท่ากับ 105° BC ยาว 3.5 เซนติเมตรและ D^CB มีขนาดเท่ากับ 90°
  
 ไม่มีข้อใดถูก  

9. กษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาที่ทรงมีพระกร 4 พระกร และมีบันทึกเรื่องปาฏิหาริย์จากการถูกอัสนีบาตคือใคร
 สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  
 สมเด็จพระพระมหินทราธิราช  
 สมเด็จพระนครินทราธิราช  
 สมเด็จพระนารายณ์มหาราช  

10. กวีผู้ประพันธ์หนังสือจินดามณีคือใคร
 ขุนวรวงศาธิราช  
 พระโหราธิบดี  
 พระศรีศิลป์  
 ศรีปราชญ์  

11. ปี พ.ศ.2091 สมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงชนช้างกับผู้ใดต่อไปนี้
 พระเจ้าตะเบงชะเวตี้  
 พระเจ้าอังวะ  
 พระเจ้าแปร  
 มังกะยอชะวา  

12. กษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาที่มีพระเกียรติยศเลื่องลือในเรื่อง พระราโชบายในการคบค้าสมาคมกับชาวต่างประเทศเป็นอย่างมาก คือพระองค์ใด
 สมเด็จพระรามราชาธิราช  
 สมเด็จพระนารายณ์มหาราช  
 สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 3  
 สมเด็จพระไชยราชาธิราช  

13. กษัตริย์พระองค์ใดเป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายของกรุงศรีอยุธยา
 สมเด็จพระนครินทราธิราช  
 สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  
 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระที่นั่งสุริยาสน์อมรินทร์  
 สมเด็จพระเจ้าปราสาททอง  

14. พระเจ้าบุเรงนองคิดอุบายเกลี้ยกล่อมผู้ใดในกรุงศรีอยุธยาให้เป็นไส้ศึก เพื่อเข้าตีกรุงศรีอยุธยา
 พระยามราม  
 เจ้าพระยาจักรี  
 มหาเถรคันฉ่อง  
 ไม่มีข้อใดถูก  

15. กษัตริย์พระองค์ใดที่มีความโดดเด่นในความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาและไม่ทรงรักการทำศึกสงคราม
 เจ้าสามพระยา  
 สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1  
 สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงธรรม  
 สมเด็จพระยอดฟ้า  

16. ตำราพิชัยสงครามที่นับว่าเป็นแม่บทการออกรบของไทย มีขึ้นในสมัยกษัตริย์พระองค์ใด
 สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2  
 สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  
 สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 3  
 สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ  

17. สมเด็จพระยอดฟ้าถูกลอบวางยาพิษโดยผู้ใดต่อไปนี้
 ท้าวศรีสุดาจันทร์ และ ขุนวรวงศาธิราช  
 ท้าวศรีสุดาจันทร์ และ ขุนหาญ  
 ขุนวรวงศาธิราช และ พระมหาอุปราช  
 ไม่มีข้อใดถูก  

18. กรุงศรีอยุธยาได้มีการตรากฎหมาย พระอัยการลักษณะอุทธรณ์ พระอัยการลักษณะมรดก ในรัชสมัยใด
 สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ  
 สมเด็จพระเจ้าทรงธรรม  
 สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 5  
 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระที่นั่งสุริยาสน์อมรินทร์  

19. ในสมัยกรุงศรีอยุธยา ได้มีการยกเลิกการใช้คำว่า "หน่อพุทธางกูร" อันหมายถึงคำเรียกองค์รัชทายาท ในรัชสมัยของกษัตริย์พระองค์ใด
 สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2   
 สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 3  
 สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 4  
 สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 5  

20. สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงพระราชสมภพที่เมืองใด
 เมืองกำแพงเพชร  
 เมืองแครง  
 เมืองพิษณุโลก  
 พระนครศรีอยุธยา  

21. เหตุการณ์ชาวญี่ปุ่นปล้นราษฎร ลักลอบเข้ามาในเขตพระนคร และได้จับตัวกษัตริย์ไว้ได้ เกิดขึ้นในรัชสมัยใด
 สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 4  
 สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 5  
 สมเด็จพระเพทราชา  
 ไม่มีข้อใดถูก  

22. กรุงศรีอยุธยาได้นำอาวุธปืนไฟมาใช้ในการรบเป็นครั้งแรกในปีใด และในรัชสมัยใด
 ปี พ.ศ.2080 ในสมัยสมเด็จพระยอดฟ้า  
 ปี พ.ศ.2111 ในสมัยสมเด็จพระไชยราชาธิราช  
 ปี พ.ศ.2081 ในสมัยสมเด็จพระไชยราชาธิราช  
 ปี พ.ศ.2110 ในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  

23. พระนามเรียก "พระองค์ดำ" หมายถึงกษัตริย์พระองค์ใด
 สมเด็จพระเอกาทศรถ  
 สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  
 สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 2  
 ถูกทั้งข้อ 2 และ ข้อ 3  

24. กฎหมายลักษณะอาญาศึก ตราขึ้นในรัชสมัยใด
 สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ  
 สมเด็จชัยราชาธิราช  
 สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2  
 สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  

25. สมเด็จพระนเรศวรเมื่อครั้งทรงเป็นองค์ประกันต่อกรุงหงสาวดี พระองค์ทรงประทับอยู่ที่กรุงหงสาวดีเป็นเวลากี่ปี
 5 ปี  
 6 ปี  
 7 ปี  
 8 ปี  

26. ในปี พ.ศ.2111 กองทัพพม่าที่เข้าปิดล้อมกรุงศรีอยุธยาหวังตีกรุงศรีอยุธยาให้แตก แต่ใช้ระยะเวลาปิดล้อมนานถึง 5 เดือน แต่ก็ไม่สามารถตีกรุงศรีอยุธยาให้แตกได้นั้น เป็นเพราะสาเหตุใด
 เป็นช่วงฤดูน้ำหลาก  
 เป็นเพราะทหารของกรุงศรีอยุธยาป้องกันเข้มแข็ง  
 เป็นเพราะแม่ทัพพม่าป่วย  
 เป็นเพราะเกิดโรคระบาดทำให้ทหารพม่าล้มตายจำนวนมาก  

27. แม่ทัพพม่าที่ถูกสมเด็จพระนเรศวรทรงใช้พระแสงปืนนกสับยาว 9 คืบ ยิงเสียชีวิต คือผู้ใดต่อไปนี้
 พระเจ้าตะเบงชะเวตี้  
 พระเจ้านันทบุเรง  
 สุรกรรมา  
 มังกะยอชะวา  

28. กษัตริย์ผู้กอบกู้อิสรภาพของกรุงศรีอยุธยาคืนจากพม่า จากการเสียกรุงฯ ครั้งที่ 1 คือใคร
 พระเจ้าปราสาททอง  
 สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงธรรม  
 สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  
 สมเด็จพระราเมศวร  

29. กรุงศรีอยุธยาถูกพม่าตีแตกและเสียกรุงแก่พม่าครั้งที่ 2 ในปี พ.ศ.ใด และในรัชสมัยใด
 ปี พ.ศ.2310 ในสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระที่นั่งสุริยาสน์อมรินทร์  
 ปี พ.ศ.2311 ในสมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 4  
 ปี พ.ศ.2112 ในสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ  
 ปี พ.ศ.2107 ในสมัยสมเด็จพระเพทราชา  

30. สมเด็จพระนเรศวรทรงประกาศอิสระขาดจากการเป็นเมืองขึ้นของพม่าเมื่อปีใด และประกาศ ณ ที่ใด
 ปี พ.ศ.2125 ณ เมืองกาญจนบุรี  
 ปี พ.ศ.2126 ณ เมืองพิษณุโลก  
 ปี พ.ศ.2127 ณ เมืองแครง  
 ผิดทุกข้อ  
 
           
 
 
 
 
ที่มาข้อมูล : www.myfirstbrain.com
จำนวนคนอ่าน 80056 คน
   
 

© 2000 - 2014 www.myfirstbrain.com All Rights Reserved