แบบฝึกหัดทดสอบ : ประวัติศาสตร์ไทย (สมัยกรุงศรีอยุธยา) (ชุดที่ 1)


ระดับชั้น : มัธยมต้น


จงเติมคำลงในช่องว่างให้ถูกต้อง
 

1. ปฐมกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา มีพระนามว่า ....................................
  คำตอบ 
 

2. สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 มีพระนามอีกพระนามหนึ่งว่า ....................................
  คำตอบ 
 

3. กษัตริย์ในสมัยอยุธยาที่ครองราชย์ยาวนานถึง 40 ปี มีพระนามว่า ....................................
  คำตอบ 
 

4. กษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาที่ทรงให้รวมอำนาจการปกครองเข้าสู่ศูนย์กลาง ราชธานี และให้แยกฝ่ายทหารออกจากฝ่ายพลเรือน มีพระนามว่า ....................................
  คำตอบ 
 

5. วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาเรื่องแรกของกรุงศรีอยุธยา มีชื่อว่า ....................................
  คำตอบ 
 

6. กรุงศรีอยุธยาได้มีอิสระเหนือดินแดนแหลมทองด้วยพระบรมเดชานุภาพของกษัตริย์ที่ทรงรวบรวมอาณาจักรไทยในสุวรรณภูมิให้เป็นหนึ่งเดียวได้ กษัตริย์พระองค์นั้นทรงพระนามว่า ....................................
  คำตอบ 
 

7. ในปี พ.ศ.1940 กษัตริย์กรุงศรีอยุธยาที่ได้ส่งราชทูตไปเจริญพระราชไมตรีกับจีน ทรงพระนามว่า ....................................
  คำตอบ 
 

8. กษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาที่มีพระเกียรติยศเลื่องลือในเรื่องพระราโชบายในการคบค้าสมาคมกับชาวต่างประเทศ ทรงอุปถัมภ์บำรุงงานด้านกวีและวรรณคดี ให้มีความเจริญรุ่งเรือง มีพระนามว่า ....................................
  คำตอบ 
 

9. ในปลายปี พ.ศ.2091 กองทัพพม่าโดยพระเจ้าตะเบงชะเวตี้ เข้าตีกรุงศรีอยุธยา สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ เสด็จนำทัพออกรบ และไสทรงช้างเข้าปะทะกับช้างทรงของ 1) ................................. เกิดเพลี่ยงพล้ำ 2) ............................... ไสช้างทรงเข้าขวางหน้าจึงถูกจ้วงฟันด้วยพระแสงของ้าวสิ้นพระชนม์บนหลังช้าง
  คำตอบ 
 

10. ในสมัยสมเด็จพระมหินทราธิราช (พ.ศ.2111) กองทัพพม่านำโดย 1) .................................... เข้าเปิดล้อมกรุงศรีอยุธยานานกว่า 5 เดือน แต่ไม่สามารถเข้าตีกรุงศรีอยุธยาได้ เพราะ 2) ....................................
  คำตอบ 
 

11. กษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาที่ทรงมีพระกร 4 พระกร และมีบันทึกเรื่องปาฏิหาริย์จากการถูกอัสนีบาตร มีพระนามว่า ....................................
  คำตอบ 
 

12. กวีผู้ประพันธ์หนังสือจินดามณี คือ 1) .................................... และเจริญรุ่งเรืองอยู่ในยุคสมัยของกษัตริย์ที่มีพระนามว่า 2) ....................................
  คำตอบ 
 

13. ในครั้งพระเจ้าบุเรงนองยกกองทัพล้อมกรุงศรีอยุธยา แต่ไม่สามารถเข้าตีกรุงศรีอยุธยาได้ จึงคิดอุบายเกลี้ยกล่อม 1) .................................... เป็นไส้ศึกในกรุงศรีอยุธยา ซึ่งเป็นผู้ที่ 2) .................................... ทรงไว้พระทัยและมอบให้เป็นผู้ดูแลการป้องกันพระนคร
  คำตอบ 
 

14. สมเด็จพระยอดฟ้าแห่งกรุงศรีอยุธยา ครองราชย์อยู่ได้ 2 ปีก็ถูก 1) .................................... และ 2) .................................... ลอบวางยาพิษ โดยประกาศแก่ประชาชนว่าสมเด็จพระยอดฟ้าทรงประชวรด้วยโรคร้าย
  คำตอบ 
 

15. ในสมัยของสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 3 ทรงโปรดให้จัดทำตำรา 1) .................................... ซึ่งนับเป็นตำราแม่บท 2) ....................................
  คำตอบ 
 

16. กษัตริย์ในสมัยกรุงศรีอยุธยาที่มีความโดดเด่นในการเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา และไม่ชอบการทำศึกษาสงครามมีพระนามว่า ....................................
  คำตอบ 
 

17. การรบในสมัยกรุงศรีอยุธยาได้เริ่มใช้อาวุธปืนไฟเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 1) ....... ในรัชสมัยของ 2) ....................................
  คำตอบ 
 

18. ในรัชสมัยของ .................................... ให้มีการงดใช้คำว่า "หน่อพุทธางกูร" ซึ่งหมายถึงองค์รัชทายาท ในปี พ.ศ. ........
  คำตอบ 
 

19. กฎหมายลักษณะอาญาศึก ได้ตราขึ้นในรัชสมัยของ ....................................
  คำตอบ 
 

20. ในสมัยของ 1) .................................... เกิดเหตุการณ์ชาวญี่ปุ่นที่มากับเรือสินค้า ปล้นราษฎรและลักลอบเข้ามาในเขตพระนคร จับตัวพระองค์ไว้ และให้สัญญาว่า 2) ....................................
  คำตอบ 
 

21. มีการตรากฎหมาย พระอัยการลักษณะอุทธรณ์ พระอัยการลักษณะมรดก พระอัยการลักษณะกู้หนี้ และพระธรรมนูญขึ้นในสมัยของ ....................................
  คำตอบ 
 

22. พระนามว่า "พระองค์ดำ" หมายถึง 1) .................................... ซึ่งทรงมีพระนามอีกพระนามหนึ่งว่า 2) ....................................
  คำตอบ 
 

23. สมเด็จพระนเรศวร พระราชสมภพ เมื่อปี พ.ศ. 1) ...... ที่เมือง 2) ....................................
  คำตอบ 
 

24. สมเด็จพระนเรศวรทรงประทับอยู่ที่กรุงหงสาวดีเป็นเวลา ........ ปี
  คำตอบ 
 

25. สมเด็จพระนเรศวรทรงประกาศอิสระขาดจากการเป็นเมืองขึ้นของพม่าที่เมือง 1) .................................... ในปี พ.ศ. 2) ..............
  คำตอบ 
 

26. กษัตริย์องค์สุดท้ายของกรุงศรีอยุธยา ทรงพระนามว่า 1) .................................... นับเป็นองค์ที่ 2) ............
  คำตอบ 
 

27. กษัตริย์ผู้กอบกู้อิสรภาพของกรุงศรีอยุธยาคืนจากพม่า (จากการศรีกรุงฯ ครั้งที่ 1) ทรงพระนามว่า .................................... และได้ขยายอาณาเขตกรุงศรีอยุธยาได้อย่างกว้างขวาง ทางด้านทิศเหนือ ถึงฝั่งแม่น้ำโขงตลอดแนวฝั่งมหาสมุทรอินเดียทางตะวันตก ไปจนถึงฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกทางด้านตะวันออก และทางด้านทิศใต้ไปถึงแหลมมลายู
  คำตอบ 
 

28. ขุนหลวงขี้เรื้อน เป็นพระนามของ 1) .................................... หรือทรงมีพระนามอีกพระนามหนึ่งว่า 2) ....................................
  คำตอบ 
 

29. กรุงศรีอยุธยาถูกพม่าตีแตกและเสียกรุงแก่พม่าครั้งที่ 2 ในรัชสมัยของ .................................... โดยเกิดขึ้นในปี พ.ศ. ..............
  คำตอบ 
 

30. สมเด็จพระนเรศวรทรงใช้พระแสงปืนนกสับยาว 9 คืบ ยิงถูกแม่ทัพพม่าชื่อ 1) .................................... ตาย ต่อมาพระแสงปืนนี้ได้มีนามว่า 2) .................................... ที่เป็นพระแสงอัษฎาวุธ อันเป็นเครื่องราชูปโภคที่ปรากฏอยู่จนถึงทุกวันนี้
  คำตอบ 
 
 
           
 
 
 
 

ที่มาข้อมูล : www.myfirstbrain.com

    เรื่อง : ประวัติศาสตร์
    เข้าชม : 26863
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155