ราชวงศ์แมนจูของจีน (Manchu China)ราชสำนักแมนจู ในกรุงปักกิ่ง

ชาวแมนจูซึ่งเดินทางมาจากแมนจูเรีย ที่อยู่ทางเหนือของกำแพงเมืองจีนได้เข้ายึดกรุงปักกิ่งได้ในปี ค.ศ.1644 และสถาปนาราชวงศ์ชิง (Qing Dynasty) ขึ้น แต่กระนั้นก็ต้องใช้เวลาถึง 40 ปีจึงจะได้ปกครองประเทศจีนทั้งประเทศ

ระหว่างที่แมนจูปกครองแผ่นดินนี้ อาณาจักรมีขนาดเพิ่มขึ้นเป็น 3 เท่า โดยรวมเอาทิเบตและประเทศอื่นเข้าไปด้วย แต่ก็ใช่ว่าเมื่อประเทศมีอาณาเขตกว้างใหญ่ไพศาลแล้วทุกอย่างจะเจริญงอกงามหรืออุดมสมบูรณ์ตามไปด้วย ในทางตรงกันข้ามชาวไร่ชาวนากลับยากจนลงเพราะจำนวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้น


การเดินทางสู่อินเดีย (Journey to India)ในช่วงทศวรรษที่ 1650 เรือสินค้าของชาวดัทช์ได้เข้าปิดเมืองท่าของจีนเพื่อไม่ให้มิชชันนารีในคริสตศาสนาในจีนติดต่อกับเจ้านิกายใหญ่ในกรุงโรมได้ ดังนั้นในปี ค.ศ.1661 มิชชันนารี 2 คน คือ จอห์น กรูเบอร์ (John Grueber) และ อัลเบิร์ต ดอร์วิล (Albert D'Orville) จึงได้เริ่มหาเส้นทางทางบกเพื่อเดินทางไปยังตะวันตกโดยผ่านประเทศจีนและอินเดีย


นักเดินทางผู้กล้าหาญ (Intrepid Travellers)

กรูเบอร์ และ ดอร์วิล ใช้เวลา 11 เดือน เดินทางจากกรุงปักกิ่ง ประเทศจีน ไปสู่เมืองอักรา ประเทศอินเดีย


    เรื่อง : เกร็ดประวัติศาสตร์
    เข้าชม : 3121
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155