ข่าว O-NET/GAT/PAT
ข่าวการศึกษา
คะแนน แอดมิชชั่น
สูงสุด-ต่ำสุด
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์ - เคมี - ชีวะ
ฟิสิกส์
เคมี
ชีววิทยา
บทเรียนชีววิทยา
สิ่งมีชีวิต
ศัพท์ชีววิทยา
แบบฝึกหัดชีววิทยา
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
ดาราศาสตร์
ประวัติศาสตร์
มุมคนเก่ง
คลังข้อสอบเก่า
คลังความรู้หลักสูตรเก่า
I.Q. Tests
 

 

หน้าแรก | มุมนักเรียน | หน้าแรกฟิสิกส์-เคมี-ชีวะ | หน้าแรกชีววิทยา | สิ่งมีชีวิต

สิ่งมีชีวิต
   

พารามีเซียม
 
Phylum : Protozoa

รูปประกอบ :

คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติม


ชื่อสามัญ :
Paramecium

ชื่อวิทยาศาสตร์ :
Paramecium caudatum (Ehrenberg, 1838)

Class :
Ciliatea

Order :
Hymenostomatida

Family :
Parameciidae

ลักษณะทั่วไป :
มีขนาดประมาณ 0.30 เซนติเมตร มองด้วยตาเปล่าเป็นจุดเล็กๆ รูปร่างคล้ายพื้นรองเท้าแตะ จึงเรียกชื่อว่า สลิปเปอร์อนิมอลคูลส์ (slipper animalcules) ทางด้านหน้าค่อนข้างป้าน ส่วนทางด้านท้ายแหลม ร่างกายมีเยื่อเพลลิเคิลบางๆ ปกคลุม เป็นสารพวกเจลาตินซึ่งยืดหยุ่นได้ดี

พารามีเซียม มีซีเรียที่มีลักษณะคล้ายขนทั่วตัว ซีเรียนี้มีหน้าที่โบกพัดให้ตัวเคลื่อนที่ และทำให้มีการหมุนเวียนนำอาหารมาตามกระแสน้ำเข้าสู่ร่องปาก พารามีเซียมจะเคลื่อนที่ไปข้างหน้า ถอยหลัง หรือข้างๆ ก็ได้ เวลาจะเคลื่อนที่ไปทางใด ซีเรียหรือขนก็จะโบกไปในทิศทางตรงข้าม พารามีเซียมมีการเคลื่อนที่ในลักษณะเหมือนบันไดเวียน เป็นสัตว์ที่สามารถเคลื่อนที่ผ่านรูเล็กๆ กว่าตัวของมันได้ โดยการรีดตัวให้ลีบลง เมื่อผ่านรูเล็กๆ ออกมาแล้วก็จะมีขนาดเท่าเดิม เพราะมันมีที่มีลักษณะยืดหยุ่นได้คล้ายสปริง ตัวพารามีเซียมแบ่งออกเป็น 2 ชั้น คือ
  1. ชั้นนอก เรียกว่า เอคโตพลาสซึม (ectoplasm) ซึ่งเป็นชั้นที่ประกอบด้วยเยื่อบางๆ ใส และเหนียว สำหรับหุ้มลำตัวของพารามีเซียม ทำหน้าที่เป็นเยื่อหุ้มเซลล์ ในชั้นนอกของพารามีเซียมนี้มีเข็มพิษเรียกว่า ไตรโคซิสต์ (trichocyst) อยู่รอบๆ เยื่อชั้นนอก มีหน้าที่เป็นอาวุธป้องกันตัว ไตรโคซิสต์มีลักษณะเป็นรูปเข็มแหลมวางตั้งฉากกับผิวลำตัว และตรงปลายเข็มชี้เข้าไปข้างใน เมื่อพารามีเซียมถูกรบกวน ไตรโคซิสต์จะถูกขับพุ่งออกมา และของเหลวภายในเข็มพิษจะฉีดออกมานอกตัวเพื่อป้องกันตัว


  2. ชั้นใน เรียกว่า เอนโดพลาสซึม (endoplasm) ประกอบด้วย

    • ช่องสำหรับขับถ่ายของเสียที่เป็นของเหลวและก๊าซ เรียกว่า คอนแทรกไทล์แวคิวโอล (contractile vacuole) และทำหน้าที่ควบคุมแรงดันออสโมซีสไม่ให้สูงเกินไป

    • ช่องอาหาร เรียกว่า ฟูด แวคิวโอล (food vacuole) ช่องนี้จะย่อยอาหารเมื่ออาหารเข้าไปในเซลล์ น้ำย่อยจะล้อมรอบอาหารอีกทีหนึ่งกลายเป็น ฟูด แวคิวโอล

    • นิวเคลียส (nucleus) ภายในพารามีเซียมมีนิวเคลียส 2 เม็ด มีเม็ดใหญ่ และเม็ดเล็กอย่างละ 1 เม็ด นิวเคลียสเม็ดใหญ่เรียกว่า แมกโครนิวเคลียส (macronucleus) หรือเมกะนิวเคลียส (meganucleus) อยู่ตรงกลางลำตัว ลักษณะเป็นรูปไข่ มีหน้าที่ควบคุมการทำงานความเป็นอยู่ของร่างกาย นิวเคลียสเม็ดเล็ก เรียกว่า ไมโครนิวเคลียส (micronucleus) อยู่ติดกับแมกโครนิวเคลียสมีลักษณะเป็นรูปไข่ ทำหน้าที่เกี่ยวกับการสืบพันธุ์


การขยายพันธุ์ :
กินพวกสาหร่าย แบคทีเรีย และสัตว์น้ำขนาดเล็กๆ ที่มีเซลล์เดียวเป็นอาหาร โดยกินอาหารทางปาก ซึ่งมีขนหรือซีเรียที่คอยพัดโบกให้กระแสน้ำพัดอาหารเข้าทางร่องปากเข้าสู่ร่างกาย เมื่ออาหารเข้าสู่ร่างกายแล้วจะมีน้ำย่อยออกมาล้อมรอบกลายเป็น "ฟูด แวคิวโอล" (food vacuole)

ที่มาข้อมูล : รศ.สุพจน์ ใช้เทียมวงศ์ และคณะ หลักชีววิทยา ภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามกำแหง 2539
จำนวนคนอ่าน 58650 คน
   
 

© 2000 - 2015 www.myfirstbrain.com All Rights Reserved