ข่าว O-NET/GAT/PAT
ข่าวการศึกษา
คะแนน แอดมิชชั่น
สูงสุด-ต่ำสุด
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์ - เคมี - ชีวะ
ภาษาอังกฤษ
Grammar
Grammar Test
English Rules
Exercise
Idioms
Confusing Words
Word of the day
Basic English
English is Fun
Tips & Tricks
ภาษาไทย
ดาราศาสตร์
ประวัติศาสตร์
มุมคนเก่ง
คลังข้อสอบเก่า
คลังความรู้หลักสูตรเก่า
I.Q. Tests
 

หน้าแรก | มุมนักเรียน | หน้าแรกภาษาอังกฤษ
   
 

ตัวอย่างแบบทดสอบไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ (Grammar) (15)  
 
ตัวอย่างแบบทดสอบไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ (Grammar) (19)  
 
ตัวอย่างแบบทดสอบไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ (Grammar) (16)  
 
ตัวอย่างแบบทดสอบไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ (Grammar) (17)  
 
 
:

Indefinite Article (2)  
 
Some and Any (8)  
 
Prepositional Phrases (3)  
 
Tense (3)  
 
 
   
far
future tense
as well as

คำตรงข้าม
การเทียบเสียง (สระไทย - อังกฤษ)
การอ่านลำดับที่/วันที่
ฤดูกาลต่างๆ
   
spring from
die out
take the cake
 
ศัพท์ภาษาอังกฤษที่มักใช้กันอย่างสับสน
 
รวมคำศัพท์ที่มักสะกดผิดกันบ่อยๆ
 
วิธีการเขียนวันที่ภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง
 
คำพ้องรูปในภาษาอังกฤษ
 
 
Answering Machine

:

You're Beautiful - James Blunt

ครั้งนี้มาฟังเพลงที่แม้จะเก่าไปสักหน่อย (ปี 2005) แต่ความเพราะนั้นยังคงตรึงอยู่ในใจของหลายๆ คน นั่นก็คือเพลง "You're Beautiful" ของ "James Blunt" นักร้องหนุ่มชาวอังกฤษผู้มากความสามารถ เพลงนี้แต่งเนื้อร้องและทำนองโดย James Blunt เองร่วมกับ "Sacha Skar ...
 
กวางตัวเมียผู้มีตาข้างเดียว (The one Eyed Doe)
 
งูพิษ กับ ตะไบเหล็ก (The Serpent and the File)
 
หญิงสาวผู้เปลี่ยนร่างมาจากแมว (The Cat-Maiden)
 
 

   
better
dilemma
forward

   
volunteer
circumspect
catastrophe
     


© 2000 - 2015 www.myfirstbrain.com All Rights Reserved