ข่าว O-NET/GAT/PAT
ข่าวการศึกษา
คะแนน แอดมิชชั่น
สูงสุด-ต่ำสุด
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์ - เคมี - ชีวะ
ภาษาอังกฤษ
Grammar
Grammar Test
English Rules
Exercise
Idioms
Confusing Words
Word of the day
Basic English
English is Fun
Tips & Tricks
ภาษาไทย
ดาราศาสตร์
ประวัติศาสตร์
มุมคนเก่ง
คลังข้อสอบเก่า
คลังความรู้หลักสูตรเก่า
I.Q. Tests
 

หน้าแรก | มุมนักเรียน | หน้าแรกภาษาอังกฤษ
   
 

ตัวอย่างแบบทดสอบไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ (Grammar) (4)  
 
ตัวอย่างแบบทดสอบไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ (Grammar) (20)  
 
ตัวอย่างแบบทดสอบไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ (Grammar) (13)  
 
ตัวอย่างแบบทดสอบไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ (Grammar) (3)  
 
 
:

Verb to do (1)  
 
Adjective Comparison (1)  
 
Reported Speech or Indirect Speech (3) : Questions  
 
Negatives and Questions (4)  
 
 
   
former
an amount of
countable noun

การอ่านวัน
การอ่านลำดับที่/วันที่
จำนวนนับ (ตัวเลข)
คำตรงข้าม
   
beat up on
get a lift
in the wrong
 
ความต่างของการบอกเวลาแบบอเมริกันและบริติช
 
คำศัพท์ที่มีการใช้มากที่สุดในภาษาอังกฤษ (อันดับที่ 501 – 600)
 
รวม Prepositional Phrases ยอดนิยมพร้อมคำแปล
 
beat / defeat มีที่ใช้ต่างกันอย่างไร
 
 
Children's Books : Reading Time

:

ม้า กับ ลา (The Horse and the Ass)

วันหนึ่ง ม้ากับลาเดินทางไปด้วยกัน ม้านั้นเดินส่ายอาดๆ โดยมีอานเป็นเครื่องประดับติดตัวอย่างสวยงาม ส่วนลากลับต้องบรรทุกเครื่องหลังที่หนักอึ้งด้วยความยากลำบาก "ฉันอยากจะเป็นแกเหลือเกิน" ลาถอนหายใจพูด "ไม่ต้องทำอะไร แถมยังได้รับการเลี้ยงดูอย่างดี และยังม ...
 
ท่อนไม้หนึ่งมัด (A Bundle of Sticks)
 
หมาป่า กับ นกกระเรียน (The Wolf and the Crane)
 
พ่อกบ กับ พ่อวัว (The Frog and the Ox)
 
 

   
jump
victim
gnaw

   
adamant
sentimental
fragile
     


© 2000 - 2014 www.myfirstbrain.com All Rights Reserved