ข่าว O-NET/GAT/PAT
ข่าวการศึกษา
คะแนน แอดมิชชั่น
สูงสุด-ต่ำสุด
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์ - เคมี - ชีวะ
ภาษาอังกฤษ
Grammar
Grammar Test
English Rules
Exercise
Idioms
Confusing Words
Word of the day
Basic English
English is Fun
Tips & Tricks
ภาษาไทย
ดาราศาสตร์
ประวัติศาสตร์
มุมคนเก่ง
คลังข้อสอบเก่า
คลังความรู้หลักสูตรเก่า
I.Q. Tests
 

หน้าแรก | มุมนักเรียน | หน้าแรกภาษาอังกฤษ
   
 

ตัวอย่างแบบทดสอบไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ (Grammar) (9)  
 
ตัวอย่างแบบทดสอบไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ (Grammar) (4)  
 
ตัวอย่างแบบทดสอบไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ (Grammar) (17)  
 
ตัวอย่างแบบทดสอบไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ (Grammar) (3)  
 
 
:

Regular Verbs (1)  
 
Adjective Clause  
 
China Delays Plan for Web-Blocking Software on New Computers  
 
Sightseeing Around Town  
 
 
   
clothes
loss
try

ผลไม้
จำนวนนับ (ตัวเลข)
การอ่านวัน
การเทียบเสียง (สระไทย - อังกฤษ)
   
call it quits
talk turkey
roll one's eyes
 
This - That - These - Those - Here - There
 
เพิ่มพลังจำศัพท์ด้วยคำคู่ตรงข้าม (หมวด A - F)
 
รายชื่อทวีปทั่วโลกเป็นภาษาอังกฤษ
 
หลักง่ายๆ ในการใช้ at, in, on และ to
 
 
Spending Money

:

Giant Panda

ตลอดทั้งปีที่ผ่านมา คงไม่มีใครปฏิเสธว่าสัตว์ยอดฮิตของไทยได้กลายเป็น "หมีแพนด้า" หรือที่มีชื่ออย่างเป็นทางการในภาษาอังกฤษว่า "Giant Panda" ไปแล้ว เพราะตั้งแต่พ่อแพนด้าช่วง-ช่วง กับแม่แพนด้าหลิน-ฮุ่ย ที่สวนสัตว์เชียงใหม่ ให้กำเนิดลูกแพนด้าชื่อหลิน-ปิง ...
 
Notting Hill
 
กวางหนุ่ม กับ นายพราน (The Hart and the Hunter)
 
I'm Yours - Jason Mraz
 
 

   
awkward
forest
allow

   
aim
circumspect
pride
     


© 2000 - 2015 www.myfirstbrain.com All Rights Reserved