ข่าว O-NET/GAT/PAT
ข่าวการศึกษา
คะแนน แอดมิชชั่น
สูงสุด-ต่ำสุด
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์ - เคมี - ชีวะ
ภาษาอังกฤษ
Grammar
Grammar Test
English Rules
Exercise
Idioms
Confusing Words
Word of the day
Basic English
English is Fun
Tips & Tricks
ภาษาไทย
ดาราศาสตร์
ประวัติศาสตร์
มุมคนเก่ง
คลังข้อสอบเก่า
คลังความรู้หลักสูตรเก่า
I.Q. Tests
 

หน้าแรก | มุมนักเรียน | หน้าแรกภาษาอังกฤษ
   
 

ตัวอย่างแบบทดสอบไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ (Grammar) (7)  
 
ตัวอย่างแบบทดสอบไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ (Grammar) (10)  
 
ตัวอย่างแบบทดสอบไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ (Grammar) (11)  
 
ตัวอย่างแบบทดสอบไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ (Grammar) (18)  
 
 
:

Reported Speech or Indirect Speech (3) : Questions  
 
Question Tag (1)  
 
Missing Children : Lost in a Crowd  
 
Past Perfect or Past Simple (2)  
 
 
   
necessary
dress
nearly

ผลไม้
เวลา
ฤดูกาลต่างๆ
ทิศต่างๆ
   
take the blame
ins and outs
had a bellyful
 
DVD ภาพยนตร์ช่วยคุณเก่งภาษาอังกฤษได้
 
คำศัพท์จำเป็นในยามที่ต้องไปหาหมอ
 
รายชื่อประเทศและเชื้อชาติทั่วโลกเป็นภาษาอังกฤษ
 
หลักการใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ในภาษาอังกฤษ
 
 
Celebrating 50 Years of American Music

:

ลม กับ ดวงอาทิตย์ (The Wind and the Sun)

ลมกับดวงอาทิตย์กำลังโต้เถียงกันอยู่ว่าใครเป็นผู้ที่แข็งแรงกว่ากัน ทันใดนั้นเอง ทั้งสองก็เห็นนักเดินทางคนหนึ่งกำลังเดินมาตามถนน ดวงอาทิตย์จึงกล่าวว่า "ฉันมีวิธีที่จะตัดสินข้อถกเถียงของพวกเราได้แล้ว" ใครก็ตามที่สามารถทำให้นักเดินทางคนนั้นถอดเสื้อคลุมขอ ...
 
สิงโต, หมาจิ้งจอก และสัตว์อื่นๆ (The Lion, the Fox and the Beasts)
 
Notting Hill
 
ชาวนา กับ งูพิษ (The Farmer and the Viper)
 
 

   
young
terrible
need

   
sound
dissent
no
     

© 2000 - 2015 www.myfirstbrain.com All Rights Reserved