ข่าว O-NET/GAT/PAT
ข่าวการศึกษา
คะแนน แอดมิชชั่น
สูงสุด-ต่ำสุด
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์ - เคมี - ชีวะ
ภาษาอังกฤษ
Grammar
Grammar Test
English Rules
Exercise
Idioms
Confusing Words
Word of the day
Basic English
English is Fun
Tips & Tricks
ภาษาไทย
ดาราศาสตร์
ประวัติศาสตร์
มุมคนเก่ง
คลังข้อสอบเก่า
คลังความรู้หลักสูตรเก่า
I.Q. Tests
 

หน้าแรก | มุมนักเรียน | หน้าแรกภาษาอังกฤษ
   
 

ตัวอย่างแบบทดสอบไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ (Grammar) (20)  
 
ตัวอย่างแบบทดสอบไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ (Grammar) (8)  
 
ตัวอย่างแบบทดสอบไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ (Grammar) (17)  
 
ตัวอย่างแบบทดสอบไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ (Grammar) (9)  
 
 
:

since - for (2)  
 
American History Series : A Fresh Start to 'The Making of a Nation' (1)  
 
Infinitive with 'to' or Gerund (2)  
 
Nouns and Articles (1)  
 
 
   
in order that
dress
adverb of frequency

การเทียบเสียง (พยัญชนะไทย - อังกฤษ)
เวลา
การเทียบเสียง (สระไทย - อังกฤษ)
พยัญชนะภาษาอังกฤษ
   
wait on customers
play safe
break up
 
วิธีใช้ Affect กับ Effect ไม่ให้สับสน
 
เทคนิคละลายความอายในการพูดภาษาอังกฤษ
 
คำศัพท์ "ห้องน้ำ" ควรเลือกใช้คำไหน? เวลาใด?
 
ความต่างของการบอกเวลาแบบอเมริกันและบริติช
 
 
Clothing Styles

:

ชายคนหนึ่ง กับ เมียสองคนของเขา (The Man and His Two Wives)

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว เมื่อครั้งที่ยังมีการอนุญาตให้ผู้ชายมีภรรยาได้หลายคนนั้น ชายวัยกลางคนคนหนึ่งมีภรรยาแก่หนึ่งคน และภรรยาสาวอีกคนหนึ่ง ทั้งคู่ต่างก็รักเขามาก และปรารถนาอยากจะเห็นเขาเหมือนกับตัวเอง ในตอนนี้ ผมของชายผู้นั้นเริ่มหงอก ซึ่งภรรยาสาวไม่ ...
 
มด กับ ตั๊กแตน (The Ant and the Grasshopper)
 
ลูกหมู 3 ตัว (Three Little Pigs)
 
ต้นไม้ใหญ่ กับ ต้นอ้อ (The Tree and the Reed)
 
 

   
commitment
clever
receive

   
witness
conducive
nutrition
     


© 2000 - 2015 www.myfirstbrain.com All Rights Reserved