ข่าว O-NET/GAT/PAT
ข่าวการศึกษา
คะแนน แอดมิชชั่น
สูงสุด-ต่ำสุด
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์ - เคมี - ชีวะ
ภาษาอังกฤษ
Grammar
Grammar Test
English Rules
Exercise
Idioms
Confusing Words
Word of the day
Basic English
English is Fun
Tips & Tricks
ภาษาไทย
ดาราศาสตร์
ประวัติศาสตร์
มุมคนเก่ง
คลังข้อสอบเก่า
คลังความรู้หลักสูตรเก่า
I.Q. Tests
 

หน้าแรก | มุมนักเรียน | หน้าแรกภาษาอังกฤษ
   
 

ตัวอย่างแบบทดสอบไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ (Grammar) (15)  
 
ตัวอย่างแบบทดสอบไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ (Grammar) (3)  
 
ตัวอย่างแบบทดสอบไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ (Grammar) (2)  
 
ตัวอย่างแบบทดสอบไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ (Grammar) (1)  
 
 
:

Past Simple or Present Perfect (2)  
 
A Job Opportunity  
 
Present Simple (4) (in question forms)  
 
Some and Any (9)  
 
 
   
direct speech
uncountable noun
be

ทิศต่างๆ
รูปทรงต่างๆ
เรียนรู้เรื่องสีต่างๆ
การอ่านเดือน/1 ปี มี 12 เดือน
   
bit by bit
silver wedding
too big for one's britches
 
การพัฒนาทักษะในการอ่านภาษาอังกฤษ
 
คำศัพท์ที่มีการใช้มากที่สุดในภาษาอังกฤษ (อันดับที่ 801 – 900)
 
วิธีสังเกตศัพท์ภาษาอังกฤษแบบบริติชกับแบบอเมริกัน
 
Tongue-twister
 
 
What a Busy Day!

:

กวางตัวเมียผู้มีตาข้างเดียว (The one Eyed Doe)

กวางตัวเมียตัวหนึ่ง โชคไม่ดีที่ต้องเสียตาไปข้างหนึ่ง ทำให้มันมองไม่เห็นผู้ใดที่เข้ามาทางตาข้างนั้น ดังนั้น เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงจากอันตรายใดๆ มันจึงมักหากินอยู่บนหน้าผาสูงชันใกล้ฝั่งทะเล โดยใช้ตาข้างดีมองไปทางแผ่นดิน ด้วยวิธีการเช่นนี้ มันจะสามารถมอ ...
 
Halloween
 
ปูสองแม่ลูก (The Two Crabs)
 
Pollution
 
 

   
appeal
confer
permit

   
mess
blackout
monarch
     


© 2000 - 2014 www.myfirstbrain.com All Rights Reserved