ข่าว O-NET/GAT/PAT
ข่าวการศึกษา
คะแนน แอดมิชชั่น
สูงสุด-ต่ำสุด
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์ - เคมี - ชีวะ
ภาษาอังกฤษ
Grammar
Grammar Test
English Rules
Exercise
Idioms
Confusing Words
Word of the day
Basic English
English is Fun
Tips & Tricks
ภาษาไทย
ดาราศาสตร์
ประวัติศาสตร์
มุมคนเก่ง
คลังข้อสอบเก่า
คลังความรู้หลักสูตรเก่า
I.Q. Tests
 

หน้าแรก | มุมนักเรียน | หน้าแรกภาษาอังกฤษ
   
 

ตัวอย่างแบบทดสอบไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ (Grammar) (1)  
 
ตัวอย่างแบบทดสอบไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ (Grammar) (10)  
 
ตัวอย่างแบบทดสอบไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ (Grammar) (20)  
 
ตัวอย่างแบบทดสอบไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ (Grammar) (4)  
 
 
:

since - for (2)  
 
First Date  
 
If Clauses (6)  
 
Clothing Styles  
 
 
   
make
accustom to
find

คำตรงข้าม
เรียนรู้เรื่องสีต่างๆ
พยัญชนะภาษาอังกฤษ
การอ่านวัน
   
mix one up
lay out
throw out
 
ลบสารพัดข้ออ้าง เพื่อถึงฝันเก่งภาษาอังกฤษ
 
รวม Prepositional Phrases ยอดนิยมพร้อมคำแปล
 
เกร็ดความจริงเล็กๆ น้อยๆ เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ
 
5 วิธีฝึกภาษาอังกฤษสำหรับคนอยากเก่งภาษาอังกฤษ
 
 
Party Time!

:

ลาคลุมด้วยหนังสิงโต (The Ass in the Lion’s Skin)

กาลครั้งหนึ่ง เจ้าลาตัวหนึ่งไปพบหนังสิงโตที่นายพรานถอดตากแดดทิ้งไว้ให้แห้ง เจ้าลาหยิบหนังสิงโตขึ้นมาคลุมตัวมัน แล้วเดินมุ่งหน้าไปสู่หมู่บ้านที่มันอยู่ ทั้งคนและสัตว์ต่างวิ่งหนีเมื่อเจ้าลาเข้าไปใกล้ เป็นวันที่เจ้าลามีความภูมิใจเป็นอย่างมาก ...
 
Giant Panda
 
วัวทั้งสี่ กับ สิงโต (The Four Oxen and the Lion)
 
อันโดรเคิลส์ กับ สิงโต (Androcles and the Lion)
 
 

   
famous
enough
murder

   
vacate
adamant
counter
     


© 2000 - 2014 www.myfirstbrain.com All Rights Reserved