ข่าว O-NET/GAT/PAT
ข่าวการศึกษา
คะแนน แอดมิชชั่น
สูงสุด-ต่ำสุด
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์ - เคมี - ชีวะ
ภาษาอังกฤษ
Grammar
Grammar Test
English Rules
Exercise
Idioms
Confusing Words
Word of the day
Basic English
English is Fun
Tips & Tricks
ภาษาไทย
ดาราศาสตร์
ประวัติศาสตร์
มุมคนเก่ง
คลังข้อสอบเก่า
คลังความรู้หลักสูตรเก่า
I.Q. Tests
 

หน้าแรก | มุมนักเรียน | หน้าแรกภาษาอังกฤษ
   
 

ตัวอย่างแบบทดสอบไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ (Grammar) (16)  
 
ตัวอย่างแบบทดสอบไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ (Grammar) (7)  
 
ตัวอย่างแบบทดสอบไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ (Grammar) (6)  
 
ตัวอย่างแบบทดสอบไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ (Grammar) (8)  
 
 
:

Prepositional Phrases (3)  
 
Travel Arrangements  
 
Question Words (3)  
 
Uncountable Nouns  
 
 
   
would rather - had rather
infinitive without "to"
according to

คำตรงข้าม
รูปทรงต่างๆ
พยัญชนะภาษาอังกฤษ
การเทียบเสียง (พยัญชนะไทย - อังกฤษ)
   
on board
rise up
think through
 
เรื่องแปลกๆ ของคำที่ยาวที่สุดในภาษาอังกฤษ
 
รวมคำศัพท์ที่มักสะกดผิดกันบ่อยๆ
 
ปัญหาที่พบได้บ่อยในการสะกดคำภาษาอังกฤษ
 
คำศัพท์ที่มีการใช้มากที่สุดในภาษาอังกฤษ (อันดับที่ 201 – 300)
 
 
Nice to Meet You

:

ผู้ใหญ่ เด็ก และ ลา (The Man, the Boy and the Donkey)

ชายคนหนึ่งพร้อมด้วยลูกชายและลาของพวกเขากำลังเดินทางไปยังตลาด ขณะที่พวกเขากำลังเดินไปเรื่อยๆ ก็มีชาวชนบทคนหนึ่งเดินผ่านมา และพูดขึ้นว่า "แกนี่โง่จริงๆ ลามีไว้ทำไมถ้าไม่ยอมขี่มัน?" ได้ฟังดังนั้นผู้เป็นพ่อก็อุ้มลูกชายให้ขึ้นขี่ลา แล้วก็เดินต่อไป ผ่านมาไ ...
 
Superman (It's Not Easy) - Five for Fighting
 
ลม กับ ดวงอาทิตย์ (The Wind and the Sun)
 
เฮอร์คิวลิส กับ คนขับเกวียน (Hercules and the Waggoner)
 
 

   
movement
agriculture
revenge

   
vacate
paradigm
guilty
     


© 2000 - 2014 www.myfirstbrain.com All Rights Reserved