ข่าว O-NET/GAT/PAT
ข่าวการศึกษา
คะแนน แอดมิชชั่น
สูงสุด-ต่ำสุด
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์ - เคมี - ชีวะ
ภาษาอังกฤษ
Grammar
Grammar Test
English Rules
Exercise
Idioms
Confusing Words
Word of the day
Basic English
English is Fun
Tips & Tricks
ภาษาไทย
ดาราศาสตร์
ประวัติศาสตร์
มุมคนเก่ง
คลังข้อสอบเก่า
คลังความรู้หลักสูตรเก่า
I.Q. Tests
 

หน้าแรก | มุมนักเรียน | หน้าแรกภาษาอังกฤษ
   
 

ตัวอย่างแบบทดสอบไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ (Grammar) (8)  
 
ตัวอย่างแบบทดสอบไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ (Grammar) (13)  
 
ตัวอย่างแบบทดสอบไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ (Grammar) (3)  
 
ตัวอย่างแบบทดสอบไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ (Grammar) (12)  
 
 
:

You Do Not Have to Be a Rocket Scientist to Understand This  
 
Tense (4)  
 
Active and Passive Voice (5)  
 
Auxiliary Verb (6)  
 
 
   
go
kind
allow, permit

การอ่านเดือน/1 ปี มี 12 เดือน
จำนวนนับ (ตัวเลข)
ทิศต่างๆ
การเทียบเสียง (พยัญชนะไทย - อังกฤษ)
   
more and more
spirit away
run off at the mouth
 
5 วิธีฝึกภาษาอังกฤษสำหรับคนอยากเก่งภาษาอังกฤษ
 
เทคนิคที่ช่วยให้ฝรั่งพูดช้าลงเวลาคุยโทรศัพท์
 
เกมเสริมทักษะด้าน Adjective สำหรับเด็กเล็ก
 
DVD ภาพยนตร์ช่วยคุณเก่งภาษาอังกฤษได้
 
 
Travel Arrangements

:

เต่า กับ นก (The Tortoise and the Birds)

เต่าตัวหนึ่งต้องการจะย้ายถิ่นที่อยู่ไปที่อื่น ดังนั้นมันจึงขอร้องให้นกอินทรีช่วยพามันไปยังที่อยู่ใหม่ โดยเต่าสัญญาว่าจะให้รางวัลอย่างงามเพื่อตอบแทนความยากลำบากของนกอินทรี นกอินทรีตอบตกลง แล้วก็ใช้กรงเล็บยึดจับกระดองเต่า บินทะยานขึ้นไป ...
 
Pollution
 
พ่อไก่ กับ พลอย (The Cock and the Jewel)
 
คน กับ ต้นไม้ (The Man and the Wood)
 
 

   
appropriate
bubble
pain

   
grieve
defer
rebel
     


© 2000 - 2014 www.myfirstbrain.com All Rights Reserved