ข่าว O-NET/GAT/PAT
ข่าวการศึกษา
คะแนน แอดมิชชั่น
สูงสุด-ต่ำสุด
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์ - เคมี - ชีวะ
ภาษาอังกฤษ
Grammar
Grammar Test
English Rules
Exercise
Idioms
Confusing Words
Word of the day
Basic English
English is Fun
Tips & Tricks
ภาษาไทย
ดาราศาสตร์
ประวัติศาสตร์
มุมคนเก่ง
คลังข้อสอบเก่า
คลังความรู้หลักสูตรเก่า
I.Q. Tests
 

หน้าแรก | มุมนักเรียน | หน้าแรกภาษาอังกฤษ
   
 

ตัวอย่างแบบทดสอบไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ (Grammar) (20)  
 
ตัวอย่างแบบทดสอบไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ (Grammar) (3)  
 
ตัวอย่างแบบทดสอบไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ (Grammar) (13)  
 
ตัวอย่างแบบทดสอบไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ (Grammar) (6)  
 
 
:

Question Words (5)  
 
Future Perfect (2)  
 
Pop Star Michael Jackson Dead at 50  
 
Question Tag (1)  
 
 
   
clothes
except
such as, such.....as

เวลา
จำนวนนับ (ตัวเลข)
ผลไม้
ฤดูกาลต่างๆ
   
call you shot
spoon-feed
on probation
 
คำศัพท์ที่มีการใช้มากที่สุดในภาษาอังกฤษ (อันดับที่ 501 – 600)
 
เทคนิคในการทำข้อสอบภาษาอังกฤษให้ได้คะแนนดีๆ
 
ประโยคเด็ด ท่องไว้เวลาไปเที่ยวต่างประเทศ
 
คำศัพท์ "ห้องน้ำ" ควรเลือกใช้คำไหน? เวลาใด?
 
 
Snack Time! Healthy Foods for Kids

:

งูพิษ กับ ตะไบเหล็ก (The Serpent and the File)

งูพิษตัวหนึ่งเลื้อยเตร็ดเตร่ไปตามที่ต่างๆ จนเข้าไปในโรงงานทำเสื้อเกราะแห่งหนึ่ง ขณะที่มันเลื้อยไถลไปตามพื้น มันรู้สึกว่าผิวหนังของมันถูกแทงด้วยตะไบอันหนึ่งที่วางอยู่บนพื้น ด้วยความโมโห มันจึงเอาตัวรัดรอบตะไบนั้น และพยายามพุ่งเขี้ยวฉก แต่มันก็ไม่สามาร ...
 
Because of You - Kelly Clarkson
 
The Woodstock Music and Art Fair
 
You're Beautiful - James Blunt
 
 

   
amuse
core
allowance

   
road map
lackadaisical
tribute
     


© 2000 - 2015 www.myfirstbrain.com All Rights Reserved