ข่าว O-NET/GAT/PAT
ข่าวการศึกษา
คะแนน แอดมิชชั่น
สูงสุด-ต่ำสุด
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์ - เคมี - ชีวะ
ภาษาอังกฤษ
Grammar
Grammar Test
English Rules
Exercise
Idioms
Confusing Words
Word of the day
Basic English
English is Fun
Tips & Tricks
ภาษาไทย
ดาราศาสตร์
ประวัติศาสตร์
มุมคนเก่ง
คลังข้อสอบเก่า
คลังความรู้หลักสูตรเก่า
I.Q. Tests
 

หน้าแรก | มุมนักเรียน | หน้าแรกภาษาอังกฤษ
   
 

ตัวอย่างแบบทดสอบไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ (Grammar) (10)  
 
ตัวอย่างแบบทดสอบไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ (Grammar) (17)  
 
ตัวอย่างแบบทดสอบไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ (Grammar) (8)  
 
ตัวอย่างแบบทดสอบไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ (Grammar) (13)  
 
 
:

Present Continuous (3) (negative - short forms)  
 
Position of Adverbs (2)  
 
How Much Does It Cost ?  
 
Regular Verbs (1)  
 
 
   
how
dead
take place

การเทียบเสียง (พยัญชนะไทย - อังกฤษ)
ผลไม้
ฤดูกาลต่างๆ
รูปทรงต่างๆ
   
dress down
shrug one off
get stuck in
 
ประโยคเด็ด ท่องไว้เวลาไปเที่ยวต่างประเทศ
 
As-Like และ Unlike-Dislike ใช้อย่างไรไม่ให้สับสน
 
คำศัพท์เกี่ยวกับเครื่องครัวและโต๊ะอาหาร
 
ปัญหาที่พบได้บ่อยในการสะกดคำภาษาอังกฤษ
 
 
First Date

:

กวางหนุ่ม กับ นายพราน (The Hart and the Hunter)

กาลครั้งหนึ่ง กวางหนุ่มกำลังดื่มน้ำจากสระแห่งหนึ่ง และกำลังชื่นชมความงามของตัวเองที่มองเห็นจากเงาในน้ำ "โอ้โฮ" มันพูด "ท่านจะเห็นเขากวางที่สวยงามและแตกกิ่งก้านแบบนี้ได้จากที่ไหนอีก ด้วยเขาเช่นนี้ ข้าอยากมีขาที่คู่ควรมากกว่านี้ เพื่อจะได้รับกับส่วนหัว ...
 
มด กับ ตั๊กแตน (The Ant and the Grasshopper)
 
ลาคลุมด้วยหนังสิงโต (The Ass in the Lion’s Skin)
 
Because of You - Kelly Clarkson
 
 

   
rim
absolute
alive

   
dismantle
yawn
come
     


© 2000 - 2014 www.myfirstbrain.com All Rights Reserved