ข่าว O-NET/GAT/PAT
ข่าวการศึกษา
คะแนน แอดมิชชั่น
สูงสุด-ต่ำสุด
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์ - เคมี - ชีวะ
ภาษาอังกฤษ
Grammar
Grammar Test
English Rules
Exercise
Idioms
Confusing Words
Word of the day
Basic English
English is Fun
Tips & Tricks
ภาษาไทย
ดาราศาสตร์
ประวัติศาสตร์
มุมคนเก่ง
คลังข้อสอบเก่า
คลังความรู้หลักสูตรเก่า
I.Q. Tests
 

หน้าแรก | มุมนักเรียน | หน้าแรกภาษาอังกฤษ
   
 

ตัวอย่างแบบทดสอบไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ (Grammar) (3)  
 
ตัวอย่างแบบทดสอบไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ (Grammar) (11)  
 
ตัวอย่างแบบทดสอบไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ (Grammar) (18)  
 
ตัวอย่างแบบทดสอบไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ (Grammar) (6)  
 
 
:

Past Simple (4) (negative and question - long forms)  
 
Future Simple (2)  
 
Verb (3)  
 
Past Simple (2)  
 
 
   
like
but
ashamed

การเทียบเสียง (สระไทย - อังกฤษ)
เวลา
ผลไม้
การอ่านวัน
   
mercy killing
like a red rag to a bull
want to make sth of it
 
5 วิธีฝึกภาษาอังกฤษสำหรับคนอยากเก่งภาษาอังกฤษ
 
8 เทคนิคช่วยพัฒนาทักษะด้านคำศัพท์ภาษาอังกฤษ
 
เทคนิคในการทำข้อสอบภาษาอังกฤษให้ได้คะแนนดีๆ
 
เคล็ดลับการเรียนภาษาต่างประเทศ
 
 
Spending Money

:

หมาบ้าน กับ หมาป่า (The Dog and the Wolf)

หมาป่าผอมโซตัวหนึ่ง หิวเกือบจะตายอยู่แล้ว บังเอิญไปได้พบกับหมาบ้านตัวหนึ่งที่กำลังเดินผ่านมา "ว่าไงพรรคพวก" หมาบ้านพูด "ข้ารู้ว่ามันจะเป็นยังไง ชีวิตที่มันลุ่มๆ ดอนๆ ของแก ไม่ช้ามันจะนำความหายนะมาให้แกจนได้ ทำไมแกไม่มาทำงานที่มั่นคงเหมือนอย่างข้าล่ะ ...
 
ม้า กับ ลา (The Horse and the Ass)
 
เต่า กับ นก (The Tortoise and the Birds)
 
ปูสองแม่ลูก (The Two Crabs)
 
 

   
occupied
float
wrong

   
relocate
patchy
tremor
     


© 2000 - 2014 www.myfirstbrain.com All Rights Reserved