ข่าว O-NET/GAT/PAT
ข่าวการศึกษา
คะแนน แอดมิชชั่น
สูงสุด-ต่ำสุด
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์ - เคมี - ชีวะ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
หลักภาษาไทย
แบบทดสอบภาษาไทย
ร้อยแก้ว
ร้อยกรอง
วรรณคดีไทย
บทอาขยาน
คำสับสน
สำนวน / สุภาษิต
คำราชาศัพท์์์
คำย่อ
ภาษาไทยใกล้ตัว
ดาราศาสตร์
ประวัติศาสตร์
มุมคนเก่ง
คลังข้อสอบเก่า
คลังความรู้หลักสูตรเก่า
I.Q. Tests
 

หน้าแรก | มุมนักเรียน | หน้าแรกภาษาไทย | สำนวน / สุภาษิต
   
       
 
 
 
   
 
ช้างตายทั้งตัว เอาใบบัวมาปิด
ช้าเป็นการ นานเป็นคุณ
ช้าๆ ได้พร้าเล่มงาม
ช้าๆ ได้พร้าเล่มงาม
ชักตะพานแหงนถ่อ
ชักน้ำเข้าลึก ชักศึกเข้าบ้าน
ชักใบให้เรือเสีย
ชักแม่น้ำทั้งห้า
ชักหน้าไม่ถึงหลัง
ชั่วช่างชี ดีช่างสงฆ์
ชิงสุกก่อนห่าม
ชาติคางคกยางหัวไม่ตกไม่รู้สำนึก
ชาติเสือต้องไว้ลาย ชาติชายต้องไว้ชื่อ
ชุบมือเปิบ
ชายข้าวเปลือก หญิงข้าวสาร
 

1  2 
   
 
© 2000 - 2015 www.myfirstbrain.com All Rights Reserved