ข่าว O-NET/GAT/PAT
ข่าวการศึกษา
คะแนน แอดมิชชั่น
สูงสุด-ต่ำสุด
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์ - เคมี - ชีวะ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
หลักภาษาไทย
แบบทดสอบภาษาไทย
ร้อยแก้ว
ร้อยกรอง
วรรณคดีไทย
บทอาขยาน
คำสับสน
สำนวน / สุภาษิต
คำราชาศัพท์์์
คำย่อ
ภาษาไทยใกล้ตัว
ดาราศาสตร์
ประวัติศาสตร์
มุมคนเก่ง
คลังข้อสอบเก่า
คลังความรู้หลักสูตรเก่า
I.Q. Tests
 

หน้าแรก | มุมนักเรียน | หน้าแรกภาษาไทย
คำมูล, คำประสม
พยัญชนะ
การันต์
คำอุทาน
คำประสมกับคำซ้อน
    All...
ข้อสอบปลายภาค ม.2 (ชุดที่ 2)
แบบทดสอบ พระยาพิชัยดาบหัก (ม.1)
แบบทดสอบ การพูด (ม.1)
แบบทดสอบ จดหมายถึงแดงต้อย (ม.2)
แบบทดสอบ อักษรนำ (ม.1)
    All...
:
 

ป.1 เล่ม 1 : บทที่ 21
ป.1 เล่ม 2 : บทที่ 29
ป.2 เล่ม 1 : บทที่ 14
ป.1 เล่ม 2 : บทที่ 33
ป.1 เล่ม 2 : บทที่ 27
 
All...
 

 

ท้าวดาหา (อิเหนา)
ท้าวดาหา กษัตริย์ผู้ครองกรุงดาหา มีมเหสีครบตามตำแหน่ง 5 องค์ ตำแหน่งประไหมสุหรี ...
 
 
All...  

เด็กน้อย
บทไหว้ครู ปฐม ก กา
นกขมิ้นเหลืองอ่อน
ซักซ้าวมะนาวโตงเตง
ขุนช้างขุนแผน
    All...
กบกินเดือน
นิทานพื้นบ้าน เรื่อง กบกินเดือน กบกินเดือน เป็นนิทานพื้นบ้านของชาวโคราช ที่ผูกเรื่องขึ้นเพื่ออธิบายปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ เช่น การเกิด จันทรุปราคา หรือสุริยุปราคา สอดแทรกความรู้และมุ่งให้ผู้ฟังสนุกสนานเพลิดเพลิน มีเนื้อเรื่องดังนี้... ...
การใช้สร้อย "ณ อยุธยา" ต่อท้ายนามสกุลสำหรับราชสกุล
เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2458 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ "ประกาศเพิ่มเครื่องหมายนามสกุลสำหรับราชตระกูล" ซึ่งมีความว่า มีพระราชดำริถึงนามสกุลที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน ...
 
ละเลงขนมเบื้องด้วยปาก
หวานนอกขมใน
ไต่ไม้ลำเดียว
เสี้ยมเขาควายให้ชนกัน
All...
กง.ทร.
อ.ศ.ร.
ศป.
กกก.
All...
ฟาน
พงศกร
ข้าวโอต
คุณวิเศษ
All...
ระดู
เตียง
กับข้าว
น่อง
All...
นิทานคำกลอน เรื่อง โคบุตร (ตอน 1 หน้า 2)
นิราศสุพรรณ (8)
บทเห่กล่อมเรื่อง พระอภัยมณี (1)
ระเด่นลันได 7
All...© 2000 - 2015 www.myfirstbrain.com All Rights Reserved