ข่าว O-NET/GAT/PAT
ข่าวการศึกษา
คะแนน แอดมิชชั่น
สูงสุด-ต่ำสุด
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์ - เคมี - ชีวะ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
หลักภาษาไทย
แบบทดสอบภาษาไทย
ร้อยแก้ว
ร้อยกรอง
วรรณคดีไทย
บทอาขยาน
คำสับสน
สำนวน / สุภาษิต
คำราชาศัพท์์์
คำย่อ
ภาษาไทยใกล้ตัว
ดาราศาสตร์
ประวัติศาสตร์
มุมคนเก่ง
คลังข้อสอบเก่า
คลังความรู้หลักสูตรเก่า
I.Q. Tests
 

หน้าแรก | มุมนักเรียน | หน้าแรกภาษาไทย
คำวิเศษณ์
คำซ้อน (2)
พยางค์
คำสนธิ
วลี
    All...
แบบทดสอบ พระยาพิชัยดาบหัก (ม.1)
ข้อสอบปลายภาค ม.2 (ชุดที่ 3)
แบบทดสอบ รวมพลังมวลชน ต้านภัยไข้เลือดออก (ม.2)
แบบทดสอบ หลักภาษาไทย ชุดที่ 5
แบบทดสอบ คำควบกล้ำ (ม.1)
    All...
:
 

ป.2 เล่ม 2 : บทที่ 24
ป.1 เล่ม 1 : บทที่ 5
ป.1 เล่ม 1 : บทที่ 20
ป.1 เล่ม 2 : บทที่ 24
ป.4 เล่ม 1 : บทที่ 2 วัดร้างกลางป่า
 
All...
 

 

พลายงาม (ขุนช้างขุนแผน)
พลายงาม มีตำแหน่งทางราชการเป็น จมื่นไวยวรนาถ ซึ่งมักเรียกกันสั้นๆ ว่า พระไวย หรือหมื่นไวย ...
 
 
All...  

กฤษณาสอนน้อง
สักวาหวานอื่นมีหมื่นแสน
ไม้ม้วน
กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน (เห่ชมผลไม้)
เสภาเรื่อง ขุนช้างขุนแผน
    All...
กลิ้งหินชิงนาง
นิทานปรัมปรา เรื่อง กลิ้งหินชิงนาง กลิ้งหินชิงนาง เป็นนิทานที่เล่าสู่กันฟังในท้องถิ่น ซึ่งอธิบายความเป็นมาของก้อนหินขนาดใหญ่ 2 ก้อน ที่อยู่กลางทุ่งนาในหมู่บ้านเขาหินกลิ้ง ตำบลวังน้ำลัด อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ เนื้อเรื่องมีอยู่ว่า นานมาแล้วมีเมื ...
การใช้ไม้ยมก
ในภาษาไทยเรามีเครื่องหมายอยู่อย่างหนึ่งที่มักเขียนผิดกันอยู่เป็นปรกติ โดยเฉพาะตามหนังสือเลขคณิตตั้งแต่ชั้นประถมถึงชั้นมัธยม และในที่ทั่วๆ ไป นั่นคือ เครื่องหมายยมก หรือ ไม้ยมก (ๆ) ตามปรกติเครื่องหมาย "ยมก" หรือ "ไม้ยมก" ...
 
กบเลือกนาย
ขนหน้าแข้งไม่ร่วง
พลัดที่นาคาที่อยู่
พลอยฟ้าพลอยฝน
All...
ฝปส.
ป.ม.ก.
ม.ป.ป.
ผบ.ตร.
All...
สูจิบัตร
เสวก
จักร
ประสาทหลอน
All...
เข็มขัด
มีด
กิน
พี่สาว
All...
พ่อแม่รังแกฉัน (3)
กาพย์ห่อโคลง
โคลงทวาทศมาส
นิทานคำกลอน เรื่อง โคบุตร (ตอน 6)
All...
© 2000 - 2015 www.myfirstbrain.com All Rights Reserved