ข่าว O-NET/GAT/PAT
ข่าวการศึกษา
คะแนน แอดมิชชั่น
สูงสุด-ต่ำสุด
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์ - เคมี - ชีวะ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
หลักภาษาไทย
แบบทดสอบภาษาไทย
ร้อยแก้ว
ร้อยกรอง
วรรณคดีไทย
บทอาขยาน
คำสับสน
สำนวน / สุภาษิต
คำราชาศัพท์์์
คำย่อ
ภาษาไทยใกล้ตัว
ดาราศาสตร์
ประวัติศาสตร์
มุมคนเก่ง
คลังข้อสอบเก่า
คลังความรู้หลักสูตรเก่า
I.Q. Tests
 

หน้าแรก | มุมนักเรียน | หน้าแรกภาษาไทย
คำกริยา
พยางค์
คำซ้ำ
คำสนธิ
คำสมาส
    All...
แบบทดสอบ นิราศเมืองแกลง (ม.1)
แบบทดสอบ การใช้คำ (ม.1)
ข้อสอบปลายภาค ม.2 (ชุดที่ 3)
แบบทดสอบ ร้อยกรอง (ม.1)
ข้อสอบปลายภาค ม.1 (ชุดที่ 1)
    All...
:
 

ป.1 เล่ม 1 : บทที่ 16
ป.2 เล่ม 1 : บทที่ 8
ป.2 เล่ม 1 : บทที่ 6
ป.2 เล่ม 1 : บทที่ 11
ป.2 เล่ม 1 : บทที่ 7
 
All...
 

 

ท้าวชนก (รามเกียรติ์)
ท้าวชนก กษัตริย์กรุงมิถิลา ผู้ทรงชุบเลี้ยงนางสีดาจนเติบใหญ่และพระราชทานให้เป็นมเหสีของพระราม ...
 
 
All...  

โคลงดั้นวิวิธมาลี
จันทร์เอ๋ยจันทร์เจ้า
ไม้ม้วน
นกขมิ้นเหลืองอ่อน
เสภาเรื่อง ขุนช้างขุนแผน
    All...
พญาคันคาก
นิทานปรัมปรา เรื่อง พญาคันคาก พระยาหลวงเอกราชและนางสีดา ปกครองเมืองอินทปัตถ์มานาน ประชาชนมีความสุขสมบูรณ์กันถ้วนหน้า พระโพธิสัตว์ได้ถือกำเนิดในครรภ์นางสีดาในร่างของ คันคาก (คางคก) ในคืนหนึ่งนางสีดาฝันว่าดวงอาทิตย์ได้ตกลงมาจากฟากฟ้าแล้วลอยเข้ามาในปาก ...
รูปแบบของร้อยกรอง
วรรณคดีที่เป็นร้อยกรอง (กาพย์กลอนของไทย) ได้เจริญเรื่อยมา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน แบ่งตามรูปแบบคำประพันธ์ที่ใช้แต่งเรื่องนั้นๆ ได้ดังนี้ 1 คำหลวง เป็นเรื่องที่พระมหากษัตริย์หรือเจ้านายชั้นสูงในพระราชวงศ์ทรงแต่ง หรือ ทรงเกี่ยว ...
 
บอกศาลา
ขี้ราดโทษล่อง
รักพี่เสียดายน้อง
จมไม่ลง
All...
สตง.
ผบช.ตชด.
กรอ.
ปปร
All...
บาต
ฮาเร็ม
สารบัญ, สารบาญ
บังคน
All...
มีดโกน
ตาตุ่ม
ปลาไหล
สลบ
All...
บทเห่กล่อมเรื่อง พระอภัยมณี (3)
นิราศพระบาท (6)
ขุนช้างขุนแผน
กาพย์ห่อโคลง
All...
© 2000 - 2014 www.myfirstbrain.com All Rights Reserved