ข่าว O-NET/GAT/PAT
ข่าวการศึกษา
คะแนน แอดมิชชั่น
สูงสุด-ต่ำสุด
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์ - เคมี - ชีวะ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
หลักภาษาไทย
แบบทดสอบภาษาไทย
ร้อยแก้ว
ร้อยกรอง
วรรณคดีไทย
บทอาขยาน
คำสับสน
สำนวน / สุภาษิต
คำราชาศัพท์์์
คำย่อ
ภาษาไทยใกล้ตัว
ดาราศาสตร์
ประวัติศาสตร์
มุมคนเก่ง
คลังข้อสอบเก่า
คลังความรู้หลักสูตรเก่า
I.Q. Tests
 

หน้าแรก | มุมนักเรียน | หน้าแรกภาษาไทย
คำกริยา
ไตรยางศ์และการผันอักษร
อักษรนำ - อักษรตาม
คำสันธาน
คำสรรพนาม (2)
    All...
แบบทดสอบ เศรษฐศาสตร์ในห้องแถว (ม.1)
แบบทดสอบ ไขภาษา (ม.1)
แบบทดสอบ พจนานุกรม (ม.1)
แบบทดสอบ หลักภาษาไทย ชุดที่ 2
แบบทดสอบ การอ่านออกเสียงคำที่มักอ่านผิด (ม.2)
    All...
:
 

ป.1 เล่ม 2 : บทที่ 31
ป.1 เล่ม 2 : บทที่ 33
ป.1 เล่ม 1 : บทที่ 8
ป.1 เล่ม 2 : บทที่ 32
ป.1 เล่ม 1 : บทที่ 9
 
All...
 

 

นายจันศร (ขุนช้างขุนแผน)
นายจันศร ชาวบ้านโป่งแดง เป็นนายโจรใหญ่ มีวิชาอยู่ยงคงกระพัน มีลูกน้องมากมาย ...
 
 
All...  

เวนิสวาณิช
ซักซ้าวมะนาวโตงเตง
นิติสารสาธก
บทไหว้ครู ปฐม ก กา
พระอภัยมณี ตอนที่ 19
    All...
พระเจ้าอาฬวีราช
พุทธประวัติ ตอน พระเจ้าอาฬวีราช ในสมัยพุทธกาล ยังมี พระเจ้าอาฬวีราช เป็นกษัตริย์แห่งอาฬวีนคร ครั้งหนึ่งหลงเข้าไปในป่า และถูกยักษ์จับตัวได้ พระเจ้าอาฬวีราชให้คำมั่นสัญญากับยักษ์ว่าจะส่งมนุษย์ในเมืองออกมาเป็นอาหารให้ยักษ์วันละหนึ่งคน พระเจ้าอาฬวีราชจึ ...
พระไตรปิฎก
พระไตรปิฎก มาจากคำว่า "ไตร" ที่แปลว่า "สาม" และ "ปิฎก" หมายถึง "กระจาด ตะกร้า หรือบางแห่งก็แปลว่า คัมภีร์ เมื่อรวมความแล้ว หมายถึง ที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไว้เป็นหมวดหมู่ ไม่ให้กระจัดกระจายสูญหาย ...
 
ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น
วัดรอยเท้า
ใฝ่ร้อนจะนอนเย็น ใฝ่เย็นจะเข็ญใจ
ยื่นแก้วให้วานร
All...
โทร.
ปล.
กพด.
ชพด.
All...
กุแล
มัชฌิมยาม
พิราลัย
รงค์
All...
ปลาช่อน
กล้วยไข่
เปล
ช้อนซ่อม
All...
นิราศอิเหนา (1)
นิราศวัดเจ้าฟ้า (1)
นิทานคำกลอน เรื่อง โคบุตร (ตอน 8 หน้า 2)
นิทานคำกลอน เรื่อง โคบุตร (ตอน 13 หน้า 2)
All...
© 2000 - 2014 www.myfirstbrain.com All Rights Reserved