ข่าว O-NET/GAT/PAT
ข่าวการศึกษา
คะแนน แอดมิชชั่น
สูงสุด-ต่ำสุด
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ข่าววิทยาศาสตร์
ภาพยนตร์วิทยาศาสตร์
เรื่องน่ารู้
พจนานุกรม
นักวิทยาศาสตร์
คำถามวิทยาศาสตร์
สีสันวิทยาศาสตร์
การทดลองวิทยาศาสตร์
บทเรียน / แบบฝึกหัด
ฟิสิกส์ - เคมี - ชีวะ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
ดาราศาสตร์
ประวัติศาสตร์
มุมคนเก่ง
คลังข้อสอบเก่า
คลังความรู้หลักสูตรเก่า
I.Q. Tests
 

หน้าแรก | มุมนักเรียน | หน้าแรกวิทยาศาสตร์ | บทเรียน / แบบฝึกหัด | แบบฝึกหัด
   

เลือกระดับชั้น :


ตัวอย่างข้อสอบคัดเลือกเข้าชั้น ม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ชุดที่ 1
ตัวอย่างข้อสอบคัดเลือกเข้าชั้น ม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ชุดที่ 2
โจทย์ทดสอบเรื่อง ไฟฟ้า ชุดที่ 3
โจทย์ทดสอบเรื่อง ไฟฟ้า ชุดที่ 4
โจทย์ทดสอบเรื่อง ไฟฟ้า ชุดที่ 1
โจทย์ทดสอบเรื่อง ไฟฟ้า ชุดที่ 2
โจทย์ทดสอบเรื่อง ความร้อน ชุดที่ 3
โจทย์ทดสอบเรื่อง ความร้อน ชุดที่ 2
โจทย์ทดสอบเรื่อง กลศาสตร์ ชุดที่ 5
โจทย์ทดสอบเรื่อง ความร้อน ชุดที่ 1
โจทย์ทดสอบเรื่อง กลศาสตร์ ชุดที่ 2
โจทย์ทดสอบเรื่อง กลศาสตร์ ชุดที่ 3
โจทย์ทดสอบเรื่อง กลศาสตร์ ชุดที่ 4
โจทย์ทดสอบเรื่อง กลศาสตร์ ชุดที่ 1
โจทย์ทดสอบเรื่อง แสง ชุดที่ 1
โจทย์ทดสอบเรื่อง แสง ชุดที่ 2
โจทย์ทดสอบเรื่อง แสง ชุดที่ 3
โจทย์ทดสอบเรื่อง เสียง

1 
   
 

© 2000 - 2015 www.myfirstbrain.com All Rights Reserved