ข่าว O-NET/GAT/PAT
ข่าวการศึกษา
คะแนน แอดมิชชั่น
สูงสุด-ต่ำสุด
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์สำหรับเด็ก
บทเรียนคณิตฯ พื้นฐาน
แบบฝึกหัดคณิตฯ พื้นฐาน
บทเรียนคณิตฯ เพิ่มเติม
แบบฝึกหัดคณิตฯ เพิ่มเติม
แบบทดสอบหลังการเรียนรู้
ตะลุยโจทย์ยาก
รวมสูตรคณิตศาสตร์
สนุกคิดสะกิดเชาวน์
เกร็ดคณิตศาสตร์
พจนานุกรม
วิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์ - เคมี - ชีวะ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
ดาราศาสตร์
ประวัติศาสตร์
มุมคนเก่ง
คลังข้อสอบเก่า
คลังความรู้หลักสูตรเก่า
I.Q. Tests
 

หน้าแรก | มุมนักเรียน | หน้าแรกคณิตศาสตร์
การนับ 1-5 (2)
รูปร่าง (1)
เลขไทย ๑ - ๕ (9)
การนับ 1-3 (3)
 

ตำแหน่ง (3) : ข้างใน - ข้างนอก
การนับ 1 ถึง 20 (5)
ความสัมพันธ์ (2)
การลบ (9)
 
:
 

เศษส่วน (10)
ทบทวนการคูณและการหาร (1)
เลขยกกำลัง (4)
การแปลงทางเรขาคณิต (4)
  All...

:
 

แบบฝึกทักษะเรื่อง เวลา (ชุดที่ 19)
แบบฝึกทักษะเรื่อง จำนวนไม่เกิน 100,000 (ชุด 2)
แบบฝึกทักษะเรื่อง การวัด (ชุดที่ 20)
แบบฝึกทักษะเรื่อง การบวก การลบ การคูณทศนิยม (ชุดที่ 7)
  All...
:
 

การประยุกต์ของจำนวนเต็มและเลขยกกำลัง (4)
ระบบสมการเชิงเส้นและเมทริกซ์ (1)
เรขาคณิตวิเคราะห์ : พื้นฐาน (2)
ระบบสมการ (1)
  All...

:
 

แบบฝึกหัดคณิตเพิ่มเติม : กรณฑ์ที่สอง (ชุด 5)
แบบฝึกหัดคณิตเพิ่มเติม : พาราโบลา (ชุด 4) (พาราโบลาที่กำหนดด้วยสมการ y = ax2 + k เมื่อ a ≠ 0)
แบบฝึกหัดคณิตเพิ่มเติม : การให้เหตุผลเกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยม (ชุด 2) (ทฤษฎีบทเกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยม)
แบบฝึกหัดคณิตเพิ่มเติม : ตรรกศาสตร์เบื้องต้น (ชุด 15) (สมมูลและนิเสธของประโยคที่มีตัวบ่งปริมาณ)
  All...
 
:
 

ตะลุยโจทย์ ป.1 : เงิน
ตะลุยโจทย์ ป.1 : การบวกลบระคน
ตะลุยโจทย์ ป.6 : ทศนิยม (ชุดที่ 1)
แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ชั้น ป.6 (ชุดที่ 5)
  All...

  All...

 
:
ตะลุยโจทย์ยาก : อัตราส่วนตรีโกณมิติ (ชุด 10)
ตะลุยโจทย์ยาก : อัตราส่วนตรีโกณมิติ (ชุด 9)
ตะลุยโจทย์ยาก : อัตราส่วนตรีโกณมิติ (ชุด 8)
ตะลุยโจทย์ยาก : อัตราส่วนตรีโกณมิติ (ชุด 7)
ตะลุยโจทย์ยาก : อัตราส่วนตรีโกณมิติ (ชุด 6)
:
ตะลุยโจทย์ยาก : เลขยกกำลัง (ชุด 10)
ตะลุยโจทย์ยาก : เลขยกกำลัง (ชุด 9)
ตะลุยโจทย์ยาก : เลขยกกำลัง (ชุด 8)
ตะลุยโจทย์ยาก : เลขยกกำลัง (ชุด 7)
ตะลุยโจทย์ยาก : เลขยกกำลัง (ชุด 6)

สรุปหลักพื้นฐานทางจำนวน (3)
จำนวน หมายถึง สิ่งที่ประกอบด้วยตัวเลขชุดหนึ่งๆ ซึ่งใช้แทนปริมาณของคน สัตว์ สิ่งของต่างๆ ที่มากหรือน้อยต่างกันไป ตัวเลข หมายถึง สัญลักษณ์ที่ใช้แทนจำนวน ...
All...

 :: ระดับประถมศึกษา
หน้าที่ 100
ร่ม
เดิน 100 ก้าว
รูปสี่เหลี่ยม
ลิ้นจี่กระป๋อง
รถบรรทุกกลับรถ
All...
 :: ระดับมัธยมศึกษา
เรื่องของหมูป่า
บวกจนถึง 100
เส้นทแยงมุม
วิธีคิดประหลาด
พื้นที่เส้นโค้ง
อาหารนก
All...


truth table
square (2)
numeral
arc
scalar quantity
  All...
© 2000 - 2015 www.myfirstbrain.com All Rights Reserved