ข่าว O-NET/GAT/PAT
ข่าวการศึกษา
คะแนน แอดมิชชั่น
สูงสุด-ต่ำสุด
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์สำหรับเด็ก
บทเรียนคณิตฯ พื้นฐาน
แบบฝึกหัดคณิตฯ พื้นฐาน
บทเรียนคณิตฯ เพิ่มเติม
แบบฝึกหัดคณิตฯ เพิ่มเติม
แบบทดสอบหลังการเรียนรู้
ตะลุยโจทย์ยาก
รวมสูตรคณิตศาสตร์
สนุกคิดสะกิดเชาวน์
เกร็ดคณิตศาสตร์
พจนานุกรม
วิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์ - เคมี - ชีวะ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
ดาราศาสตร์
ประวัติศาสตร์
มุมคนเก่ง
คลังข้อสอบเก่า
คลังความรู้หลักสูตรเก่า
I.Q. Tests
 

หน้าแรก | มุมนักเรียน | หน้าแรกคณิตศาสตร์
เลข 7
เลข 8
การเปรียบเทียบ (3)
เลข 3
 

การบวก (5)
เส้นจำนวน (11)
ความสัมพันธ์ (5)
การลบ (11)
 
:
 

สมการ (3)
การบวก การลบ การคูณ การหาร (7)
การบวก ลบ คูณ หาร เศษส่วน (2)
สมบัติของจำนวนนับ (7)
  All...

:
 

แบบฝึกทักษะเรื่อง การบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 (ชุดที่ 15)
แบบฝึกทักษะเรื่อง เวลา (ชุดที่ 1)
แบบฝึกทักษะเรื่อง การวัด (ชุดที่ 20)
แบบฝึกทักษะเรื่อง รูปแบบและความสัมพันธ์ (ชุดที่ 2)
  All...
:
 

สมบัติของเลขยกกำลัง (1)
การประยุกต์ของจำนวนเต็มและเลขยกกำลัง (4)
เรขาคณิตวิเคราะห์ : พื้นฐาน (3)
เรขาคณิตวิเคราะห์ : พื้นฐาน (5)
  All...

:
 

แบบฝึกหัดคณิตเพิ่มเติม : เรขาคณิตวิเคราะห์ (ชุด 13) (ภาคตัดกรวย ; พาราโบลา)
แบบฝึกหัดคณิตเพิ่มเติม : การแยกตัวประกอบของพหุนาม (ชุด 9) (วิธีกำลังสองสมบูรณ์)
แบบฝึกหัดคณิตเพิ่มเติม : พหุนาม (ชุด 2) (การบวกและการลบเอกนาม)
แบบฝึกหัดคณิตเพิ่มเติม : เศษส่วนของพหุนาม (ชุด 7) (โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเศษส่วนของพหุนาม)
  All...
 
:
 

ตะลุยโจทย์ ป.5 : การบวก ลบ คูณ หารเศษส่วน (ชุดที่ 2)
ตะลุยโจทย์ ป.1 : รูปแบบและความสัมพันธ์
ตะลุยโจทย์ ป.6 : สมการและการแก้สมการ (ชุดที่ 1)
ตะลุยโจทย์ ป.2 : การบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 1,000
  All...

  All...

 
:
ตะลุยโจทย์ยาก : อัตราส่วนตรีโกณมิติ (ชุด 10)
ตะลุยโจทย์ยาก : อัตราส่วนตรีโกณมิติ (ชุด 9)
ตะลุยโจทย์ยาก : อัตราส่วนตรีโกณมิติ (ชุด 8)
ตะลุยโจทย์ยาก : อัตราส่วนตรีโกณมิติ (ชุด 7)
ตะลุยโจทย์ยาก : อัตราส่วนตรีโกณมิติ (ชุด 6)
:
ตะลุยโจทย์ยาก : เลขยกกำลัง (ชุด 9)
ตะลุยโจทย์ยาก : เลขยกกำลัง (ชุด 8)
ตะลุยโจทย์ยาก : เลขยกกำลัง (ชุด 7)
ตะลุยโจทย์ยาก : เลขยกกำลัง (ชุด 6)
ตะลุยโจทย์ยาก : เลขยกกำลัง (ชุด 5)

Niels Abel : นักคณิตศาสตร์อัจฉริยะผู้ยากไร้
เมื่อ Alfred Nobel จัดตั้งกองทุนเพื่อมอบรางวัลโนเบลให้แก่ นักฟิสิกส์ นักเคมี แพทย์ นักประพันธ์ และผู้มีผลงานด้านสันติภาพที่ได้สร้างคุณประโยชน์อเนกอนันต์แก่มนุษยชาติ Nobel มิได้กำหนดว่า จะมอบรางวัลให้แก่นักคณิตศาสตร์เลย การมองข้ามรางวัลโนเบล สาขาคณิตศ ...
All...

 :: ระดับประถมศึกษา
ทาง 3 แยก
วันที่ฝนตก
กระปุกออมสิน
แบบรูป และความสัมพันธ์ (1)
เบสบอล
จำนวนคู่ที่มีค่าน้อยที่สุด
All...
 :: ระดับมัธยมศึกษา
วัตถุดิบโรงงาน
รูปวงกลม
บวกเลข
แรงงาน
ถ่ายรูปหมู่
พื้นที่แรงเงา
All...


square root (of real number)
sides of an angle
tetrahedral
common factor
combined arithmetic mean
  All...

© 2000 - 2015 www.myfirstbrain.com All Rights Reserved