ข่าว O-NET/GAT/PAT
ข่าวการศึกษา
คะแนน แอดมิชชั่น
สูงสุด-ต่ำสุด
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์สำหรับเด็ก
บทเรียนคณิตฯ พื้นฐาน
แบบฝึกหัดคณิตฯ พื้นฐาน
บทเรียนคณิตฯ เพิ่มเติม
แบบฝึกหัดคณิตฯ เพิ่มเติม
แบบทดสอบหลังการเรียนรู้
ตะลุยโจทย์ยาก
รวมสูตรคณิตศาสตร์
สนุกคิดสะกิดเชาวน์
เกร็ดคณิตศาสตร์
พจนานุกรม
วิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์ - เคมี - ชีวะ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
ดาราศาสตร์
ประวัติศาสตร์
มุมคนเก่ง
คลังข้อสอบเก่า
คลังความรู้หลักสูตรเก่า
I.Q. Tests
 

หน้าแรก | มุมนักเรียน | หน้าแรกคณิตศาสตร์
เลขไทย ๑ - ๑๐ (3)
เลข 8
การนับ 1-5 (5)
เลขไทย ๑ - ๕ (5)
 

การเปรียบเทียบ (3)
เศษส่วน (9)
รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า และสี่เหลี่ยมจตุรัส (3)
การบวก (13)
 
:
 

การบวก การลบ การคูณทศนิยม (8)
สถิติและความน่าจะเป็นเบื้องต้น (2)
ทศนิยม (2)
บทประยุกต์ (5)
  All...

:
 

แบบฝึกทักษะเรื่อง การบวกและการลบ (ชุดที่ 3)
แบบฝึกหัดคณิตพื้นฐาน : การวัด (ชุด 7) (การวัดเวลา)
แบบฝึกทักษะเรื่อง เศษส่วน (ชุดที่ 28)
แบบฝึกทักษะเรื่อง รูปเรขาคณิตสามมิติ และปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก (ชุดที่ 4)
  All...
:
 

การประยุกต์ 2 (3)
พหุนาม (2)
ระบบจำนวนจริง (7)
พหุนามและเศษส่วนของพหุนาม (6)
  All...

:
 

แบบฝึกหัดคณิตเพิ่มเติม : การแยกตัวประกอบของพหุนาม (ชุด 16) (ผลต่างกำลังสอง)
แบบฝึกหัดคณิตเพิ่มเติม : เรขาคณิตวิเคราะห์ (ชุด 13) (ภาคตัดกรวย ; พาราโบลา)
แบบฝึกหัดคณิตเพิ่มเติม : ตรรกศาสตร์เบื้องต้น (ชุด 2) (การเชื่อมประพจน์)
แบบฝึกหัดคณิตเพิ่มเติม : พหุนาม (ชุด 12) (การคูณของเอกนามและพหุนาม)
  All...
 
:
 

ตะลุยโจทย์ ป.1 : การลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 10 (ชุดที่ 1)
ตะลุยโจทย์ ป.4 : จำนวนนับที่มากกว่า 100,000
ตะลุยโจทย์ ป.1 : รูปแบบและความสัมพันธ์
ตะลุยโจทย์ ป.6 : ทศนิยม (ชุดที่ 1)
  All...

  All...

 
:
ตะลุยโจทย์ยาก : ความน่าจะเป็น (ชุด 8)
ตะลุยโจทย์ยาก : ความน่าจะเป็น (ชุด 7)
ตะลุยโจทย์ยาก : ความน่าจะเป็น (ชุด 6)
ตะลุยโจทย์ยาก : ความน่าจะเป็น (ชุด 5)
ตะลุยโจทย์ยาก : ความน่าจะเป็น (ชุด 4)
:
ตะลุยโจทย์ยาก : เรขาคณิตวิเคราะห์ (ชุด 6)
ตะลุยโจทย์ยาก : เรขาคณิตวิเคราะห์ (ชุด 5)
ตะลุยโจทย์ยาก : เรขาคณิตวิเคราะห์ (ชุด 4)
ตะลุยโจทย์ยาก : เรขาคณิตวิเคราะห์ (ชุด 3)
ตะลุยโจทย์ยาก : เรขาคณิตวิเคราะห์ (ชุด 2)

"เลขฐานสอง" ความลับของระบบดิจิตอล
ดิจิตอล หรือระบบดิจิตอล กลายเป็นคำคุ้นหูของคนยุคนี้เสียเหลือเกิน ในทุกขณะที่โลกกำลังหมุนไป ระบบดิจิตอลก็ได้แทรกซึมและเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเรามากยิ่งขึ้น เทคโนโลยีมากมายในปัจจุบันต่างก็ได้พัฒนาและนำระบบดิจิตอลมาใช้ในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็น คอม ...
All...

 :: ระดับประถมศึกษา
ลำดับคะแนน
นาฬิกาบอกเวลา
พื้นที่เศษส่วน
รายจ่าย
เทพจ้าว
เดิน 100 ก้าว
All...
 :: ระดับมัธยมศึกษา
ลับสมองกับโจทย์เก็บตก "ตะลุยแดนวิทย์-คณิต" จากมหกรรมรักการอ่าน
สัญลักษณ์แทนค่า
สวนดอกไม้
เงินพ่อลูก
สี่เหลี่ยมเจ้าปัญหา
เปอร์เซ็นต์จำนวน
All...


inverse variation
proposition, statement
square root (of real number)
abelian group
acre
  All...

© 2000 - 2014 www.myfirstbrain.com All Rights Reserved