ข่าว O-NET/GAT/PAT
ข่าวการศึกษา
คะแนน แอดมิชชั่น
สูงสุด-ต่ำสุด
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์สำหรับเด็ก
บทเรียนคณิตฯ พื้นฐาน
แบบฝึกหัดคณิตฯ พื้นฐาน
บทเรียนคณิตฯ เพิ่มเติม
แบบฝึกหัดคณิตฯ เพิ่มเติม
แบบทดสอบหลังการเรียนรู้
ตะลุยโจทย์ยาก
รวมสูตรคณิตศาสตร์
สนุกคิดสะกิดเชาวน์
เกร็ดคณิตศาสตร์
พจนานุกรม
วิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์ - เคมี - ชีวะ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
ดาราศาสตร์
ประวัติศาสตร์
มุมคนเก่ง
คลังข้อสอบเก่า
คลังความรู้หลักสูตรเก่า
I.Q. Tests
 

หน้าแรก | มุมนักเรียน | หน้าแรกคณิตศาสตร์
เลข 3
เลข 4
เลข 1
เลขไทย ๑ - ๑๐ (2)
 

จำนวนและตัวเลข (18)
ตำแหน่ง (6) : ซ้าย - ขวา
เศษส่วน (2)
การลบ (5)
 
:
 

จำนวนนับ และการบวก การลบ การคูณ การหาร (7)
การวัดความยาว (3)
การคูณ (5)
การบวก การลบ การคูณทศนิยม (1)
  All...

:
 

แบบฝึกทักษะเรื่อง รูปวงกลม (ชุด 4)
แบบฝึกทักษะเรื่อง การวัดความยาว (ชุดที่ 7)
แบบฝึกทักษะเรื่อง เวลา (ชุดที่ 6)
แบบฝึกทักษะเรื่อง เวลา (ชุดที่ 15)
  All...
:
 

พหุนาม (5)
วงกลม (4)
พื้นที่ผิวและปริมาตร (3)
สมบัติของเลขยกกำลัง (1)
  All...

:
 

แบบฝึกหัดคณิตเพิ่มเติม : สมบัติของเลขยกกำลัง (ชุด 4)
แบบฝึกหัดคณิตเพิ่มเติม : การประยุกต์ 2 (ชุด 1) (การประยุกต์ของเศษส่วนและทศนิยม)
แบบฝึกหัดคณิตเพิ่มเติม : ระบบจำนวนจริง (ชุด 17) (ระคน)
แบบฝึกหัดคณิตเพิ่มเติม : การแปรผัน (ชุด 1)
  All...
 
:
 

ตะลุยโจทย์ ป.6 : จำนวนนับและการบวก การลบ การคูณ และการหารจำนวนนับ (ชุดที่ 1)
ตะลุยโจทย์ ป.4 : เวลา
ตะลุยโจทย์ ป.2 : โจทย์ปัญหาระคน (ชุดที่ 6)
ตะลุยโจทย์ ป.4 : การวัด
  All...

  All...

 
:
ตะลุยโจทย์ยาก : ระบบสมการเชิงเส้น (ชุด 8)
ตะลุยโจทย์ยาก : ระบบสมการเชิงเส้น (ชุด 7)
ตะลุยโจทย์ยาก : ระบบสมการเชิงเส้น (ชุด 6)
ตะลุยโจทย์ยาก : ระบบสมการเชิงเส้น (ชุด 5)
ตะลุยโจทย์ยาก : ระบบสมการเชิงเส้น (ชุด 4)
:
ตะลุยโจทย์ยาก : เรขาคณิตวิเคราะห์ (ชุด 6)
ตะลุยโจทย์ยาก : เรขาคณิตวิเคราะห์ (ชุด 5)
ตะลุยโจทย์ยาก : เรขาคณิตวิเคราะห์ (ชุด 4)
ตะลุยโจทย์ยาก : เรขาคณิตวิเคราะห์ (ชุด 3)
ตะลุยโจทย์ยาก : เรขาคณิตวิเคราะห์ (ชุด 2)

ทำ "ปฏิทินหมื่นปี" ไว้ใช้เอง
แน่นอนว่าทุกคนต้องเคยใช้ปฏิทิน แต่ปฏิทินส่วนใหญ่ที่เราเห็น มักเป็นปฏิทินของปีปัจจุบันเพียงปีเดียว แต่ถ้าเราอยากรู้วันในอีก 20 ปีข้างหน้า หรือเมื่อ 30 ปีก่อนบ้างหล่ะ จะหาปฏิทินจากไหนมาเปิดดู วันนี้เรามีวิธีทำปฏิทินด้วยตัวเอง เป็นปฏิทินที่สามารถดูวันที ...
All...

 :: ระดับประถมศึกษา
เลขในวงกลม
การบอกตำแหน่ง
รถบรรทุกข้ามสะพาน
นาฬิกาบอกเวลา
ตารางสูตรคูณ
อัตราส่วนเชือก
All...
 :: ระดับมัธยมศึกษา
หกเหลี่ยมด้านเท่า
รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน
อัตราการเคลื่อนที่
สูบบุหรี่
น้ำหนักปู
แรงงาน
All...


geometric sequence
negative number
average
acute triangle
plus - minus bar chart
  All...

© 2000 - 2014 www.myfirstbrain.com All Rights Reserved