ข่าว O-NET/GAT/PAT
ข่าวการศึกษา
คะแนน แอดมิชชั่น
สูงสุด-ต่ำสุด
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์สำหรับเด็ก
บทเรียนคณิตฯ พื้นฐาน
แบบฝึกหัดคณิตฯ พื้นฐาน
บทเรียนคณิตฯ เพิ่มเติม
แบบฝึกหัดคณิตฯ เพิ่มเติม
แบบทดสอบหลังการเรียนรู้
ตะลุยโจทย์ยาก
รวมสูตรคณิตศาสตร์
สนุกคิดสะกิดเชาวน์
เกร็ดคณิตศาสตร์
พจนานุกรม
วิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์ - เคมี - ชีวะ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
ดาราศาสตร์
ประวัติศาสตร์
มุมคนเก่ง
คลังข้อสอบเก่า
คลังความรู้หลักสูตรเก่า
I.Q. Tests
 

หน้าแรก | มุมนักเรียน | หน้าแรกคณิตศาสตร์
การเปรียบเทียบ (3)
เลขไทย ๑ - ๕ (8)
เลขไทย ๑ - ๕ (2)
การนับ 1-5 (5)
 

การลดจำนวน (5)
การลดจำนวน (2)
การบวก (9)
การจัดหมวดหมู่ (1) : ทักษะการจำแนกประเภท
 
:
 

เศษส่วน (8)
จำนวนนับ และการบวก การลบ การคูณ การหาร (11)
การวัดความยาว (6)
รูปวงกลม (2)
  All...

:
 

แบบฝึกหัดคณิตพื้นฐาน : การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว (ชุด 7) (ปัญหาเกี่ยวกับอัตราเร็ว)
แบบฝึกทักษะเรื่อง การบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 (ชุดที่ 8)
แบบฝึกทักษะเรื่อง ทศนิยม (ชุดที่ 13)
แบบฝึกทักษะเรื่อง จำนวนนับ (ชุดที่ 10)
  All...
:
 

ระบบสมการ (2)
จำนวนและตัวเลข (5)
เรขาคณิตวิเคราะห์ : ภาคตัดกรวย (2)
พหุนาม (5)
  All...

:
 

แบบฝึกหัดคณิตเพิ่มเติม : เรขาคณิตวิเคราะห์ (ชุด 21) (ภาคตัดกรวย ; โจทย์ระคน)
แบบฝึกหัดคณิตเพิ่มเติม : พหุนาม (ชุด 2) (การบวกและการลบเอกนาม)
แบบฝึกหัดคณิตเพิ่มเติม : สมบัติของเลขยกกำลัง (ชุด 12)
แบบฝึกหัดคณิตเพิ่มเติม : ฟังก์ชัน (ชุด 16) (การดำเนินการของฟังก์ชัน)
  All...
 
:
 

แบบทดสอบหลังการเรียนรู้ : รูปเรขาคณิต
แบบทดสอบหลังการเรียนรู้ : การวัดความยาวและอุณหภูมิ
แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ชั้น ป.6 (ชุดที่ 4)
แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ชั้น ป.6 (ชุดที่ 6)
  All...

  All...

 
:
ตะลุยโจทย์ยาก : เส้นขนาน (ชุด 3)
ตะลุยโจทย์ยาก : เส้นขนาน (ชุด 2)
ตะลุยโจทย์ยาก : เส้นขนาน (ชุด 1)
ตะลุยโจทย์ยาก : การประยุกต์สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว (ชุด 8)
ตะลุยโจทย์ยาก : การประยุกต์สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว (ชุด 7)
:
ตะลุยโจทย์ยาก : เรขาคณิตวิเคราะห์ (ชุด 6)
ตะลุยโจทย์ยาก : เรขาคณิตวิเคราะห์ (ชุด 5)
ตะลุยโจทย์ยาก : เรขาคณิตวิเคราะห์ (ชุด 4)
ตะลุยโจทย์ยาก : เรขาคณิตวิเคราะห์ (ชุด 3)
ตะลุยโจทย์ยาก : เรขาคณิตวิเคราะห์ (ชุด 2)

เรื่องน่ารู้ของเลข "0"
(ศูนย์) เป็นทั้งจำนวนและเลขโดดที่ใช้สำหรับนำเสนอจำนวนต่างๆ ในระบบเลข เลขศูนย์มีบทบาทเป็นตัวกลางในทางคณิตศาสตร์ คือ เป็นเอกลักษณ์การบวกของจำนวนเต็ม จำนวนจริง และโครงสร้างพีชคณิตอื่นๆ ศูนย์ในฐานะเลขโดดใช้เป็นตัววางหลักในระบบเลขประจำหลัก อีกด้วย ...
All...

 :: ระดับประถมศึกษา
แก้วมาตินี่กับลูกมะกอก
เทพจ้าว
เข้าแถวคนที่ 100
จำนวนเต็มคี่
เงินเดือน
ทาง 3 แยก
All...
 :: ระดับมัธยมศึกษา
ลูกโป่ง
เฮลิคอปเตอร์
พื้นที่สี่เหลี่ยมด้านขนาน
ความต่างของพื้นที่แรเงา
หกเหลี่ยมด้านเท่า
พื้นที่วงกลม
All...


multi-way table
equivalent statements
volume
equal set
triangle
  All...

© 2000 - 2014 www.myfirstbrain.com All Rights Reserved