ข่าว O-NET/GAT/PAT
ข่าวการศึกษา
คะแนน แอดมิชชั่น
สูงสุด-ต่ำสุด
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์สำหรับเด็ก
บทเรียนคณิตฯ พื้นฐาน
แบบฝึกหัดคณิตฯ พื้นฐาน
บทเรียนคณิตฯ เพิ่มเติม
แบบฝึกหัดคณิตฯ เพิ่มเติม
แบบทดสอบหลังการเรียนรู้
ตะลุยโจทย์ยาก
รวมสูตรคณิตศาสตร์
สนุกคิดสะกิดเชาวน์
เกร็ดคณิตศาสตร์
พจนานุกรม
วิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์ - เคมี - ชีวะ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
ดาราศาสตร์
ประวัติศาสตร์
มุมคนเก่ง
คลังข้อสอบเก่า
คลังความรู้หลักสูตรเก่า
I.Q. Tests
 

หน้าแรก | มุมนักเรียน | หน้าแรกคณิตศาสตร์
เลขไทย ๑ - ๕ (7)
รูปร่าง (3)
เลขไทย ๑ - ๕ (8)
เลข 7
 

เส้นจำนวน (9)
ตำแหน่ง (1) : แรก - กลาง - หลัง
จำนวนและตัวเลข (3)
สี่เหลี่ยมลูกบาศก์ และพีระมิดฐานสี่เหลี่ยม (2)
 
:
 

สมบัติของจำนวนนับ (3)
บทประยุกต์ (8)
โจทย์ปัญหาการบวกและการลบระคน
สมบัติของจำนวนนับ (8)
  All...

:
 

แบบฝึกทักษะเรื่อง รูปแบบและความสัมพันธ์ (ชุดที่ 6)
แบบฝึกทักษะเรื่อง ตัวประกอบของจำนวนนับ (ชุดที่ 28)
แบบฝึกทักษะเรื่อง เวลา (ชุดที่ 4)
แบบฝึกทักษะเรื่อง รูปเรขาคณิต (ชุดที่ 3)
  All...
:
 

เรขาคณิตวิเคราะห์ : พื้นฐาน (4)
การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง (4)
เรขาคณิตวิเคราะห์ : ภาคตัดกรวย (2)
พื้นที่ผิวและปริมาตร (2)
  All...

:
 

แบบฝึกหัดคณิตเพิ่มเติม : สมการกำลังสอง (ชุด 3)
แบบฝึกหัดคณิตเพิ่มเติม : ฟังก์ชัน (ชุด 21) (ฟังก์ชันผกผัน)
แบบฝึกหัดคณิตเพิ่มเติม : ระบบจำนวนจริง (ชุด 5) (การแก้สมการพหุนามโดยใช้ทฤษฎีบทตัวประกอบตรรกยะ)
แบบฝึกหัดคณิตเพิ่มเติม : การประยุกต์ของจำนวนเต็มและเลขยกกำลัง (ชุด 6)
  All...
 
:
 

ตะลุยโจทย์ ป.2 : เวลา
ตะลุยโจทย์ ป.6 : มุมและส่วนของเส้นตรง (ชุดที่ 2)
ตะลุยโจทย์ ป.1 : เงิน
ตะลุยโจทย์ ป.5 : การบวก ลบ คูณ หารเศษส่วน (ชุดที่ 2)
  All...

  All...

 
:
ตะลุยโจทย์ยาก : ความคล้าย (ชุด 2)
ตะลุยโจทย์ยาก : ความคล้าย (ชุด 1)
ตะลุยโจทย์ยาก : ระบบสมการเชิงเส้น (ชุด 10)
ตะลุยโจทย์ยาก : ระบบสมการเชิงเส้น (ชุด 9)
ตะลุยโจทย์ยาก : ระบบสมการเชิงเส้น (ชุด 8)
:
ตะลุยโจทย์ยาก : เรขาคณิตวิเคราะห์ (ชุด 6)
ตะลุยโจทย์ยาก : เรขาคณิตวิเคราะห์ (ชุด 5)
ตะลุยโจทย์ยาก : เรขาคณิตวิเคราะห์ (ชุด 4)
ตะลุยโจทย์ยาก : เรขาคณิตวิเคราะห์ (ชุด 3)
ตะลุยโจทย์ยาก : เรขาคณิตวิเคราะห์ (ชุด 2)

Pierre-Simon Laplace : ผู้คิดค้นสมการ Laplace
Pierre-Simon Laplace เกิดที่เมือง Beaumont-en-Auge ในแคว้น Normandy ของฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 23 มีนาคม ค.ศ.1749 บิดา Pierre Laplace มีอาชีพทำธุรกิจขายน้ำแอบเปิ้ล ส่วนมารดา Marie Anne เป็นชาวนาที่มีฐานะปานกลาง Pierre-Simon เป็นทายาทคนที่สอง เพราะครอบคร ...
All...

 :: ระดับประถมศึกษา
เล่นซ่อนหา
ตารางสูตรคูณ
เข้าแถวคนที่ 100
พื้นที่สามเหลี่ยม
แผนภูมิแท่ง
หาคำตอบ
All...
 :: ระดับมัธยมศึกษา
คนตาบอดแย่งถุงเท้า
แสตมป์
เงิน 190 บาท
แก้สมการ
สัญลักษณ์แทนค่า
การพับกระดาษ
All...


cylinder
mode
angle of inclination
perpendicular lines
relative complement
  All...

© 2000 - 2014 www.myfirstbrain.com All Rights Reserved