ข่าว O-NET/GAT/PAT
ข่าวการศึกษา
คะแนน แอดมิชชั่น
สูงสุด-ต่ำสุด
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์สำหรับเด็ก
บทเรียนคณิตฯ พื้นฐาน
แบบฝึกหัดคณิตฯ พื้นฐาน
บทเรียนคณิตฯ เพิ่มเติม
แบบฝึกหัดคณิตฯ เพิ่มเติม
แบบทดสอบหลังการเรียนรู้
ตะลุยโจทย์ยาก
รวมสูตรคณิตศาสตร์
สนุกคิดสะกิดเชาวน์
เกร็ดคณิตศาสตร์
พจนานุกรม
วิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์ - เคมี - ชีวะ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
ดาราศาสตร์
ประวัติศาสตร์
มุมคนเก่ง
คลังข้อสอบเก่า
คลังความรู้หลักสูตรเก่า
I.Q. Tests
 

หน้าแรก | มุมนักเรียน | หน้าแรกคณิตศาสตร์
เลขไทย ๑ - ๑๐ (1)
เลข 5
การนับ 1-5 (5)
การนับ 1-5 (2)
 

เส้นจำนวน (4)
การลบ (11)
เส้นจำนวน (9)
เส้นจำนวน (11)
 
:
 

การบวกลบจำนวนซึ่งมีผลลัพธ์ และตัวตั้งไม่เกิน 1,000 (3)
เศษส่วนและการบวก ลบ คูณ หาร เศษส่วน (9)
การตวง (3)
การชั่ง การตวง (2)
  All...

:
 

แบบฝึกทักษะเรื่อง การบวกลบจำนวนซึ่งมีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 (ชุดที่ 4)
แบบฝึกทักษะเรื่อง การวัด (ชุดที่ 15)
แบบฝึกทักษะเรื่อง เวลา (ชุดที่ 7)
แบบฝึกหัดคณิตพื้นฐาน : อัตราส่วนและร้อยละ (ชุดที่ 7) (การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับร้อยละ)
  All...
:
 

พหุนามและเศษส่วนของพหุนาม (4)
เรขาคณิตวิเคราะห์ : ภาคตัดกรวย (1)
ระบบสมการ (2)
การประยุกต์เกี่ยวกับอัตราส่วนและร้อยละ (1)
  All...

:
 

แบบฝึกหัดคณิตเพิ่มเติม : ฟังก์ชัน (ชุด 7) (ความหมายของฟังก์ชัน)
แบบฝึกหัดคณิตเพิ่มเติม : เศษส่วนของพหุนาม (ชุด 10) (ระคน)
แบบฝึกหัดคณิตเพิ่มเติม : ระบบสมการเชิงเส้นและเมทริกซ์ (ชุด 5) (อินเวอร์สของเมทริกซ์)
แบบฝึกหัดคณิตเพิ่มเติม : การเตรียมความพร้อมในการให้เหตุผล (ชุด 1) (ข้อความคาดการณ์ )
  All...
 
:
 

ตะลุยโจทย์ ป.6 : ทศนิยม (ชุดที่ 2)
ตะลุยโจทย์ ป.2 : รูปเรขาคณิต
แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ชั้น ป.6 (ชุดที่ 2)
ตะลุยโจทย์ ป.2 : โจทย์ปัญหาระคน (ชุดที่ 4)
  All...

  All...

 
:
ตะลุยโจทย์ยาก : ความน่าจะเป็น (ชุด 8)
ตะลุยโจทย์ยาก : ความน่าจะเป็น (ชุด 7)
ตะลุยโจทย์ยาก : ความน่าจะเป็น (ชุด 6)
ตะลุยโจทย์ยาก : ความน่าจะเป็น (ชุด 5)
ตะลุยโจทย์ยาก : ความน่าจะเป็น (ชุด 4)
:
ตะลุยโจทย์ยาก : เรขาคณิตวิเคราะห์ (ชุด 6)
ตะลุยโจทย์ยาก : เรขาคณิตวิเคราะห์ (ชุด 5)
ตะลุยโจทย์ยาก : เรขาคณิตวิเคราะห์ (ชุด 4)
ตะลุยโจทย์ยาก : เรขาคณิตวิเคราะห์ (ชุด 3)
ตะลุยโจทย์ยาก : เรขาคณิตวิเคราะห์ (ชุด 2)

Johannes Kepler : กับปัญหาการเรียงส้มลงในกล่องสามมิติ
หลายๆ คนคงคาดไม่ถึงหากจะบอกว่า วิธีการที่แม่ค้าใช้ในการเรียงส้มขายนั้น นักคณิตศาสตร์ต้องใช้เวลาถึง 387 ปี จึงสามารถพิสูจน์ได้ว่ามันเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการบรรจุส้มลงกล่องให้ได้จำนวนมากที่สุด ประวัติวิชาคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวกับปัญหาการเรีย ...
All...

 :: ระดับประถมศึกษา
บวกเลขโดด
ฉันคือใคร
ลูกหิน
สัตว์เลี้ยงในคอกสัตว์
หน้าที่ 100
ทาง 3 แยก
All...
 :: ระดับมัธยมศึกษา
สามเหลี่ยม
นายพราน
คนตาบอดแย่งถุงเท้า
พื้นที่เส้นโค้ง
หกเหลี่ยมด้านเท่า
การพับกระดาษ
All...


logarithmic equation
geometric series
angle
statistical map
real plane
  All...

© 2000 - 2014 www.myfirstbrain.com All Rights Reserved