ข่าว O-NET/GAT/PAT
ข่าวการศึกษา
คะแนน แอดมิชชั่น
สูงสุด-ต่ำสุด
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์สำหรับเด็ก
บทเรียนคณิตฯ พื้นฐาน
แบบฝึกหัดคณิตฯ พื้นฐาน
บทเรียนคณิตฯ เพิ่มเติม
แบบฝึกหัดคณิตฯ เพิ่มเติม
แบบทดสอบหลังการเรียนรู้
ตะลุยโจทย์ยาก
รวมสูตรคณิตศาสตร์
สนุกคิดสะกิดเชาวน์
เกร็ดคณิตศาสตร์
พจนานุกรม
วิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์ - เคมี - ชีวะ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
ดาราศาสตร์
ประวัติศาสตร์
มุมคนเก่ง
คลังข้อสอบเก่า
คลังความรู้หลักสูตรเก่า
I.Q. Tests
 

หน้าแรก | มุมนักเรียน | หน้าแรกคณิตศาสตร์
การเปรียบเทียบ (1)
เลข 1
การนับ 1-3 (3)
การนับ 1-5 (2)
 

การลบ (12)
การบวก (4)
เศษส่วน (8)
การลบ (3)
 
:
 

การนับเพิ่มและการคูณ (6)
บทประยุกต์ (1)
ทศนิยม (6)
การหารทศนิยม (4)
  All...

:
 

แบบฝึกทักษะเรื่อง การชั่ง (ชุดที่ 1)
แบบฝึกทักษะ เรื่อง จำนวนนับไม่เกิน 1,000 (ชุดที่ 12)
แบบฝึกทักษะเรื่อง เวลา (ชุดที่ 23)
แบบฝึกทักษะเรื่อง เศษส่วน (ชุดที่ 14)
  All...
:
 

เศษส่วนของพหุนาม (1)
เรขาคณิตวิเคราะห์ : พื้นฐาน (3)
การประยุกต์ 2 (2)
การประยุกต์ของจำนวนเต็มและเลขยกกำลัง (1)
  All...

:
 

แบบฝึกหัดคณิตเพิ่มเติม : สมบัติของเลขยกกำลัง (ชุด 7)
แบบฝึกหัดคณิตเพิ่มเติม : ระบบสมการ (ชุด 5) (ทบทวน)
แบบฝึกหัดคณิตเพิ่มเติม : ระบบจำนวนจริง (ชุด 13) (ช่วงและการแก้อสมการ)
แบบฝึกหัดคณิตเพิ่มเติม : พหุนาม (ชุด 9) (การลบพหุนาม)
  All...
 
:
 

ตะลุยโจทย์ ป.5 : เศษส่วน (ชุดที่ 1)
แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ชั้น ป.6 (ชุดที่ 1)
ตะลุยโจทย์ ป.2 : เงิน
ตะลุยโจทย์ ป.2 : การคูณ
  All...

  All...

 
:
ตะลุยโจทย์ยาก : ระบบสมการเชิงเส้น (ชุด 8)
ตะลุยโจทย์ยาก : ระบบสมการเชิงเส้น (ชุด 7)
ตะลุยโจทย์ยาก : ระบบสมการเชิงเส้น (ชุด 6)
ตะลุยโจทย์ยาก : ระบบสมการเชิงเส้น (ชุด 5)
ตะลุยโจทย์ยาก : ระบบสมการเชิงเส้น (ชุด 4)
:
ตะลุยโจทย์ยาก : เรขาคณิตวิเคราะห์ (ชุด 6)
ตะลุยโจทย์ยาก : เรขาคณิตวิเคราะห์ (ชุด 5)
ตะลุยโจทย์ยาก : เรขาคณิตวิเคราะห์ (ชุด 4)
ตะลุยโจทย์ยาก : เรขาคณิตวิเคราะห์ (ชุด 3)
ตะลุยโจทย์ยาก : เรขาคณิตวิเคราะห์ (ชุด 2)

Sophie Germain : นักคณิตศาสตร์อัจฉริยะผู้เป็นสตรี
หากมีการถามให้ตอบว่า คุณรู้จักนักคณิตศาสตร์ผู้หญิงที่มีชื่อเสียงบ้างหรือไม่ เราหลายคนคงตอบไม่ได้ เพราะนึกชื่อใครก็ไม่ออก บางคนอาจนึกถึงนาง Hypatia แห่งเมือง Alexandria ผู้มีชีวิตในช่วงปี พ.ศ.913 - 958 และนางได้ถูกฝูงชนคริสเตียนระดมปาด้วยก้อนหินจนตาย ...
All...

 :: ระดับประถมศึกษา
เส้นรอบรูปและพื้นที่
รูปสี่เหลี่ยม
สารละลายมหัศจรรย์
เบสบอล
ความสัมพันธ์ของจำนวน
เลขโดด
All...
 :: ระดับมัธยมศึกษา
จำนวนอะไรเอ่ย
อัตราการเคลื่อนที่
แสตมป์
เฮลิคอปเตอร์
แรงงาน
มุมสี่เหลี่ยมด้านขนาน
All...


circular permutation
scalene triangle
finite sequence
relative complement
X - axis
  All...

© 2000 - 2014 www.myfirstbrain.com All Rights Reserved