ข่าว O-NET/GAT/PAT
ข่าวการศึกษา
คะแนน แอดมิชชั่น
สูงสุด-ต่ำสุด
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์สำหรับเด็ก
บทเรียนคณิตฯ พื้นฐาน
แบบฝึกหัดคณิตฯ พื้นฐาน
บทเรียนคณิตฯ เพิ่มเติม
แบบฝึกหัดคณิตฯ เพิ่มเติม
แบบทดสอบหลังการเรียนรู้
ตะลุยโจทย์ยาก
รวมสูตรคณิตศาสตร์
สนุกคิดสะกิดเชาวน์
เกร็ดคณิตศาสตร์
พจนานุกรม
วิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์ - เคมี - ชีวะ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
ดาราศาสตร์
ประวัติศาสตร์
มุมคนเก่ง
คลังข้อสอบเก่า
คลังความรู้หลักสูตรเก่า
I.Q. Tests
 

หน้าแรก | มุมนักเรียน | หน้าแรกคณิตศาสตร์
เลข 8
เลขไทย ๑ - ๑๐ (2)
การนับ 1-3 (4)
เลขไทย ๑ - ๕ (5)
 

การลบ (11)
รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า และสี่เหลี่ยมจตุรัส (1)
โจทย์ปัญหาการลบ (2)
การบวก (1)
 
:
 

การบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 20 (4)
ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน (9)
เส้นขนาน (4)
เวลา (4)
  All...

:
 

แบบฝึกทักษะเรื่อง เวลา (ชุดที่ 12)
แบบฝึกทักษะเรื่อง การชั่งและการตวง (ชุดที่ 7)
แบบฝึกทักษะเรื่อง เส้นขนาน (ชุดที่ 1)
แบบฝึกทักษะเรื่อง สมการและการแก้สมการ (ชุดที่ 22)
  All...
:
 

ระบบสมการ (2)
พหุนามและเศษส่วนของพหุนาม (4)
ทฤษฎีจำนวนเบื้องต้น (1)
พื้นที่ผิวและปริมาตร (2)
  All...

:
 

แบบฝึกหัดคณิตเพิ่มเติม : การประยุกต์ของจำนวนเต็มและเลขยกกำลัง (ชุด 3)
แบบฝึกหัดคณิตเพิ่มเติม : การประยุกต์เกี่ยวกับอัตราส่วนและร้อยละ (ชุด 5) (อัตราทดของเกียร์)
แบบฝึกหัดคณิตเพิ่มเติม : การเตรียมความพร้อมในการให้เหตุผล (ชุด 1) (ข้อความคาดการณ์ )
แบบฝึกหัดคณิตเพิ่มเติม : พหุนาม (ชุด 8) (การลบพหุนาม)
  All...
 
:
 

ตะลุยโจทย์ ป.2 : การชั่งและการตวง (ชุดที่ 11)
ตะลุยโจทย์ ป.4 : แบบรูปและความสัมพันธ์
ตะลุยโจทย์ ป.2 : โจทย์ปัญหาระคน (ชุดที่ 5)
ตะลุยโจทย์ ป.3 : เวลา
  All...

  All...

 
:
ตะลุยโจทย์ยาก : อัตราส่วนตรีโกณมิติ (ชุด 1)
ตะลุยโจทย์ยาก : สถิติ (ชุด 10)
ตะลุยโจทย์ยาก : สถิติ (ชุด 9)
ตะลุยโจทย์ยาก : สถิติ (ชุด 8)
ตะลุยโจทย์ยาก : สถิติ (ชุด 7)
:
ตะลุยโจทย์ยาก : เรขาคณิตวิเคราะห์ (ชุด 6)
ตะลุยโจทย์ยาก : เรขาคณิตวิเคราะห์ (ชุด 5)
ตะลุยโจทย์ยาก : เรขาคณิตวิเคราะห์ (ชุด 4)
ตะลุยโจทย์ยาก : เรขาคณิตวิเคราะห์ (ชุด 3)
ตะลุยโจทย์ยาก : เรขาคณิตวิเคราะห์ (ชุด 2)

Sophie Germain : นักคณิตศาสตร์อัจฉริยะผู้เป็นสตรี
หากมีการถามให้ตอบว่า คุณรู้จักนักคณิตศาสตร์ผู้หญิงที่มีชื่อเสียงบ้างหรือไม่ เราหลายคนคงตอบไม่ได้ เพราะนึกชื่อใครก็ไม่ออก บางคนอาจนึกถึงนาง Hypatia แห่งเมือง Alexandria ผู้มีชีวิตในช่วงปี พ.ศ.913 - 958 และนางได้ถูกฝูงชนคริสเตียนระดมปาด้วยก้อนหินจนตาย ...
All...

 :: ระดับประถมศึกษา
เรือเจ้าปัญหา
สารละลายมหัศจรรย์
รถบรรทุกกลับรถ
เรือลอดใต้สะพาน
แบบรูป และความสัมพันธ์ (3)
อายุ 100 ปี
All...
 :: ระดับมัธยมศึกษา
เงินของน้ำแข็ง
รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน
จุลินทรีย์
น้ำหนักและส่วนสูง
เงิน 190 บาท
สามเหลี่ยม
All...


unit vector
equilateral triangle
range (of a set of data)
differential equation
pentagon
  All...

© 2000 - 2014 www.myfirstbrain.com All Rights Reserved