ข่าว O-NET/GAT/PAT
ข่าวการศึกษา
คะแนน แอดมิชชั่น
สูงสุด-ต่ำสุด
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์สำหรับเด็ก
บทเรียนคณิตฯ พื้นฐาน
แบบฝึกหัดคณิตฯ พื้นฐาน
บทเรียนคณิตฯ เพิ่มเติม
แบบฝึกหัดคณิตฯ เพิ่มเติม
แบบทดสอบหลังการเรียนรู้
ตะลุยโจทย์ยาก
รวมสูตรคณิตศาสตร์
สนุกคิดสะกิดเชาวน์
เกร็ดคณิตศาสตร์
พจนานุกรม
วิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์ - เคมี - ชีวะ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
ดาราศาสตร์
ประวัติศาสตร์
มุมคนเก่ง
คลังข้อสอบเก่า
คลังความรู้หลักสูตรเก่า
I.Q. Tests
 

หน้าแรก | มุมนักเรียน | หน้าแรกคณิตศาสตร์
รูปร่าง (1)
รูปร่าง (4)
รูปร่าง (2)
การนับ 1-3 (4)
 

การจัดหมวดหมู่ (9) : ความแตกต่าง
เศษส่วน (8)
ขนาด (10) : แคบ หรือ กว้าง
เศษส่วน (7)
 
:
 

การคูณและการหาร (9)
การคูณและการหารจำนวนที่มีตัวตั้งสองหลัก (2)
จำนวนไม่เกิน 100,000 (2)
จำนวนที่มากกว่า 1,000,000 (3)
  All...

:
 

แบบฝึกทักษะเรื่อง มุมและส่วนของเส้นตรง (ชุดที่ 1)
แบบฝึกทักษะเรื่อง เศษส่วน (ชุดที่ 10)
แบบฝึกทักษะเรื่อง เศษส่วน (ชุดที่ 1)
แบบฝึกทักษะเรื่อง เศษส่วน (ชุดที่ 15)
  All...
:
 

ฟังก์ชัน (4)
เศษส่วนของพหุนาม (2)
การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง (5)
การให้เหตุผลเกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยม (3)
  All...

:
 

แบบฝึกหัดคณิตเพิ่มเติม : การประยุกต์ของจำนวนเต็มและเลขยกกำลัง (ชุด 1)
แบบฝึกหัดคณิตเพิ่มเติม : สมบัติของเลขยกกำลัง (ชุด 12)
แบบฝึกหัดคณิตเพิ่มเติม : เรขาคณิตวิเคราะห์ (ชุด 7) (เส้นตั้งฉาก)
แบบฝึกหัดคณิตเพิ่มเติม : จำนวนและตัวเลข (ชุด 6) (ระบบตัวเลขฐานสิบสอง)
  All...
 
:
 

ตะลุยโจทย์ ป.2 : รูปแบบและความสัมพันธ์
ตะลุยโจทย์ ป.1 : รูปแบบและความสัมพันธ์
ตะลุยโจทย์ ป.5 : เศษส่วน (ชุดที่ 2)
แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ชั้น ป.6 (ชุดที่ 5)
  All...

  All...

 
:
ตะลุยโจทย์ยาก : ความน่าจะเป็น (ชุด 8)
ตะลุยโจทย์ยาก : ความน่าจะเป็น (ชุด 7)
ตะลุยโจทย์ยาก : ความน่าจะเป็น (ชุด 6)
ตะลุยโจทย์ยาก : ความน่าจะเป็น (ชุด 5)
ตะลุยโจทย์ยาก : ความน่าจะเป็น (ชุด 4)
:
ตะลุยโจทย์ยาก : เรขาคณิตวิเคราะห์ (ชุด 6)
ตะลุยโจทย์ยาก : เรขาคณิตวิเคราะห์ (ชุด 5)
ตะลุยโจทย์ยาก : เรขาคณิตวิเคราะห์ (ชุด 4)
ตะลุยโจทย์ยาก : เรขาคณิตวิเคราะห์ (ชุด 3)
ตะลุยโจทย์ยาก : เรขาคณิตวิเคราะห์ (ชุด 2)

การเรียนคณิตศาสตร์แนว Why จากแดนโสม
ในสวนสัตว์มียีราฟและนกยูงรวมกัน 25 ตัว นับขาได้ 68 ขา จงแสดงว่ามียีราฟกี่ตัว ? หากถามโจทย์คณิตศาสตร์นี้กับผู้ใหญ่ หลายคนคงเริ่มหยิบกระดาษดินสอ และแทนค่าสมการด้วยตัวแปร x และ y กันอย่างสนุกมือ แต่หากต้องการนำโจทย์นี้ไปถามกับเด็กประถม ผู้ใหญ่หลายคนอาจส ...
All...

 :: ระดับประถมศึกษา
เทพจ้าว
แมวจับหนู
สัญลักษณ์
นั่งสมาธิ
รถบรรทุกกลับรถ
บอลกับบาส
All...
 :: ระดับมัธยมศึกษา
อาหารนก
วิธีคิดประหลาด
ถ่ายรูปหมู่
พื้นที่สี่เหลี่ยมด้านขนาน
เงินของน้ำแข็ง
บวกเลข
All...


frequency polygon
quadratic function
divergent series
line segment
cumulative frequency curve (ogive)
  All...

© 2000 - 2014 www.myfirstbrain.com All Rights Reserved