ข่าว O-NET/GAT/PAT
ข่าวการศึกษา
คะแนน แอดมิชชั่น
สูงสุด-ต่ำสุด
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์สำหรับเด็ก
บทเรียนคณิตฯ พื้นฐาน
แบบฝึกหัดคณิตฯ พื้นฐาน
บทเรียนคณิตฯ เพิ่มเติม
แบบฝึกหัดคณิตฯ เพิ่มเติม
แบบทดสอบหลังการเรียนรู้
ตะลุยโจทย์ยาก
รวมสูตรคณิตศาสตร์
สนุกคิดสะกิดเชาวน์
เกร็ดคณิตศาสตร์
พจนานุกรม
วิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์ - เคมี - ชีวะ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
ดาราศาสตร์
ประวัติศาสตร์
มุมคนเก่ง
คลังข้อสอบเก่า
คลังความรู้หลักสูตรเก่า
I.Q. Tests
 

หน้าแรก | มุมนักเรียน | หน้าแรกคณิตศาสตร์
เลข 8
รูปร่าง (4)
รูปร่าง (2)
รูปร่าง (1)
 

โจทย์ปัญหาการลบ (2)
เส้นจำนวน (7)
การนับ 1 ถึง 20 (4)
ขนาด (2) : สั้นกว่า หรือ ยาวกว่า
 
:
 

เวลา (5)
เศษส่วนและการบวก ลบ คูณ หาร เศษส่วน (1)
การคูณและการหารจำนวนที่มีตัวตั้งสองหลัก (1)
มุมชนิดต่างๆ (1)
  All...

:
 

แบบฝึกทักษะเรื่อง สมการและการแก้สมการ (ชุดที่ 1)
แบบฝึกทักษะเรื่อง การบวก ลบ คูณ หารทศนิยม (ชุด 8)
แบบฝึกทักษะเรื่อง การวัดความยาวและอุณหภูมิ (ชุดที่ 11)
แบบฝึกทักษะเรื่อง การชั่งและการตวง (ชุดที่ 8)
  All...
:
 

พหุนาม (3)
การให้เหตุผลเกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยม (3)
ทฤษฎีจำนวนเบื้องต้น (1)
การประยุกต์ 1 (1)
  All...

:
 

แบบฝึกหัดคณิตเพิ่มเติม : สมการกำลังสองตัวแปรเดียว (ชุด 5) (โจทย์ปัญหา)
แบบฝึกหัดคณิตเพิ่มเติม : การประยุกต์ (ชุด 4)
แบบฝึกหัดคณิตเพิ่มเติม : วงกลม (ชุด 9) (เส้นสัมผัสและคอร์ด)
แบบฝึกหัดคณิตเพิ่มเติม : ระบบจำนวนจริง (ชุด 16) (การแก้อสมการในรูปค่าสัมบูรณ์)
  All...
 
:
 

แบบทดสอบหลังการเรียนรู้ : โจทย์ปัญหาระคน (ชุดที่ 2)
แบบทดสอบหลังการเรียนรู้ : เงิน
แบบทดสอบหลังการเรียนรู้ : ข้อมูลและการนำเสนอข้อมูล
แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ชั้น ป.6 (ชุดที่ 3)
  All...

  All...

 
:
ตะลุยโจทย์ยาก : เส้นขนาน (ชุด 3)
ตะลุยโจทย์ยาก : เส้นขนาน (ชุด 2)
ตะลุยโจทย์ยาก : เส้นขนาน (ชุด 1)
ตะลุยโจทย์ยาก : การประยุกต์สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว (ชุด 8)
ตะลุยโจทย์ยาก : การประยุกต์สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว (ชุด 7)
:
ตะลุยโจทย์ยาก : เรขาคณิตวิเคราะห์ (ชุด 6)
ตะลุยโจทย์ยาก : เรขาคณิตวิเคราะห์ (ชุด 5)
ตะลุยโจทย์ยาก : เรขาคณิตวิเคราะห์ (ชุด 4)
ตะลุยโจทย์ยาก : เรขาคณิตวิเคราะห์ (ชุด 3)
ตะลุยโจทย์ยาก : เรขาคณิตวิเคราะห์ (ชุด 2)

การพิสูจน์กฎคณิตศาสตร์โดยใช้ภาพ
ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ สิ่งที่จำเป็นอย่างหนึ่งคือ การพิสูจน์ นักเรียนบางคนมีความรู้สึกว่า การพิสูจน์นั้นยากแก่การทำความเข้าใจและไม่สามารถจะพิสูจน์ได้ ทำให้นักเรียนบางคนเห็นว่าการพิสูจน์นั้นเป็นการท้าทาย มีความงดงามในตัวของมันเอง โดยอาศัยการสังเกต ก ...
All...

 :: ระดับประถมศึกษา
สัญลักษณ์
บอลกับบาส
แตงโม
พื้นที่สามเหลี่ยม
หน้าที่ 100
เล่นซ่อนหา
All...
 :: ระดับมัธยมศึกษา
เงินพ่อลูก
หาขนาดของมุม
อาหารนก
พื้นที่วงกลม
อัตราการเคลื่อนที่
หาพื้นที่
All...


function
negatively skewed curve
statistic
cube root (of a real number)
common difference
  All...

© 2000 - 2014 www.myfirstbrain.com All Rights Reserved