ข่าว O-NET/GAT/PAT
ข่าวการศึกษา
คะแนน แอดมิชชั่น
สูงสุด-ต่ำสุด
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์สำหรับเด็ก
บทเรียนคณิตฯ พื้นฐาน
แบบฝึกหัดคณิตฯ พื้นฐาน
บทเรียนคณิตฯ เพิ่มเติม
แบบฝึกหัดคณิตฯ เพิ่มเติม
แบบทดสอบหลังการเรียนรู้
ตะลุยโจทย์ยาก
รวมสูตรคณิตศาสตร์
สนุกคิดสะกิดเชาวน์
เกร็ดคณิตศาสตร์
พจนานุกรม
วิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์ - เคมี - ชีวะ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
ดาราศาสตร์
ประวัติศาสตร์
มุมคนเก่ง
คลังข้อสอบเก่า
คลังความรู้หลักสูตรเก่า
I.Q. Tests
 

หน้าแรก | มุมนักเรียน | หน้าแรกคณิตศาสตร์
เลข 3
เลขไทย ๑ - ๕ (9)
รูปร่าง (4)
เลข 1
 

การบวก (2)
เส้นจำนวน (4)
การนับ 1 ถึง 20 (6)
เศษส่วน (8)
 
:
 

รูปเรขาคณิต (8)
เส้นขนาน (1)
จำนวนนับ และการบวก การลบ การคูณ การหาร (11)
ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ (2)
  All...

:
 

แบบฝึกทักษะเรื่อง แบบรูปและความสัมพันธ์ (ชุดที่ 2)
แบบฝึกทักษะเรื่อง การคูณ (ชุดที่ 26)
แบบฝึกทักษะเรื่อง การบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 10 (ชุดที่ 4)
แบบฝึกทักษะเรื่อง การบวกลบระคน (ชุดที่ 8)
  All...
:
 

ตรรกศาสตร์เบื้องต้น (1)
การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง (5)
จำนวนและตัวเลข (4)
จำนวนและตัวเลข (2)
  All...

:
 

แบบฝึกหัดคณิตเพิ่มเติม : การแยกตัวประกอบของพหุนาม (ชุด 4) (ดีกรีสูงกว่าสองและสัมประสิทธิ์เป็นจำนวนเต็ม)
แบบฝึกหัดคณิตเพิ่มเติม : การประยุกต์ของจำนวนเต็มและเลขยกกำลัง (ชุด 6)
แบบฝึกหัดคณิตเพิ่มเติม : ฟังก์ชัน (ชุด 5) (ตัวผกผันของความสัมพันธ์)
แบบฝึกหัดคณิตเพิ่มเติม : เศษส่วนของพหุนาม (ชุด 10) (ระคน)
  All...
 
:
 

ตะลุยโจทย์ ป.5 : ทศนิยม (ชุดที่ 1)
ตะลุยโจทย์ ป.4 : ทศนิยม
ตะลุยโจทย์ ป.5 : ทศนิยม (ชุดที่ 2)
ตะลุยโจทย์ ป.2 : รูปเรขาคณิต
  All...

  All...

 
:
ตะลุยโจทย์ยาก : ความน่าจะเป็น (ชุด 5)
ตะลุยโจทย์ยาก : ความน่าจะเป็น (ชุด 4)
ตะลุยโจทย์ยาก : ความน่าจะเป็น (ชุด 3)
ตะลุยโจทย์ยาก : ความน่าจะเป็น (ชุด 2)
ตะลุยโจทย์ยาก : ความน่าจะเป็น (ชุด 1)
:
ตะลุยโจทย์ยาก : เรขาคณิตวิเคราะห์ (ชุด 6)
ตะลุยโจทย์ยาก : เรขาคณิตวิเคราะห์ (ชุด 5)
ตะลุยโจทย์ยาก : เรขาคณิตวิเคราะห์ (ชุด 4)
ตะลุยโจทย์ยาก : เรขาคณิตวิเคราะห์ (ชุด 3)
ตะลุยโจทย์ยาก : เรขาคณิตวิเคราะห์ (ชุด 2)

ตำแหน่งอินฟินิตี้ (∞) อยู่ที่ไหน ?
อินฟินิตี้ (หรือ อนันต์ ในภาษาไทย) มีความหมายทั่วไปถึง มากมาย ยิ่งใหญ่มหาศาล ความหมายที่เป็นรูปธรรมขึ้น คือตำแหน่งหรือสภาวะที่หยุดนิ่ง เหนือการเปลี่ยนแปลง แต่ความหมายอย่างเป็นรูปธรรมที่สุด คือ เครื่องมือของวงการวิทยาศาสตร์ ที่ถูกกำหนดขึ้นมาให้เป็นตำแ ...
All...

 :: ระดับประถมศึกษา
แมวจับหนู
ตัดมุม
แผนภูมิแท่ง
เลขโดด
ลำดับคะแนน
การบอกตำแหน่ง
All...
 :: ระดับมัธยมศึกษา
Big Ben
ขึ้นบันได
ผลลัพธ์ประหลาด
ดินสอปากกา
วิธีคิดประหลาด
สูบบุหรี่
All...


chart
mid point
rectangle
inverse function
pie chart
  All...

© 2000 - 2014 www.myfirstbrain.com All Rights Reserved