ข่าว O-NET/GAT/PAT
ข่าวการศึกษา
คะแนน แอดมิชชั่น
สูงสุด-ต่ำสุด
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์สำหรับเด็ก
บทเรียนคณิตฯ พื้นฐาน
แบบฝึกหัดคณิตฯ พื้นฐาน
บทเรียนคณิตฯ เพิ่มเติม
แบบฝึกหัดคณิตฯ เพิ่มเติม
แบบทดสอบหลังการเรียนรู้
ตะลุยโจทย์ยาก
รวมสูตรคณิตศาสตร์
สนุกคิดสะกิดเชาวน์
เกร็ดคณิตศาสตร์
พจนานุกรม
วิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์ - เคมี - ชีวะ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
ดาราศาสตร์
ประวัติศาสตร์
มุมคนเก่ง
คลังข้อสอบเก่า
คลังความรู้หลักสูตรเก่า
I.Q. Tests
 

หน้าแรก | มุมนักเรียน | หน้าแรกคณิตศาสตร์
เลข 0
เลขไทย ๑ - ๕ (7)
เลขไทย ๑ - ๕ (9)
การเปรียบเทียบ (1)
 

การเปรียบเทียบ (3)
ตำแหน่ง (4) : บน - ล่าง
รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า และสี่เหลี่ยมจตุรัส (2)
รูปเรขาคณิต (5)
 
:
 

การบวกลบจำนวนซึ่งมีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 (3)
เวลา (1)
ความเท่ากันทุกประการ (5)
แผนภูมิรูปภาพ แผนภูมิแท่ง และตาราง (5)
  All...

:
 

แบบฝึกทักษะเรื่อง สมการและการแก้สมการ (ชุดที่ 8)
แบบฝึกทักษะเรื่อง จำนวนนับ 11 ถึง 100 (ชุดที่ 15)
แบบฝึกทักษะเรื่อง มุมและเส้นขนาน (ชุดที่ 1)
แบบฝึกทักษะเรื่อง ตัวประกอบของจำนวนนับ (ชุดที่ 10)
  All...
:
 

พหุนามและเศษส่วนของพหุนาม (4)
พาราโบลา (4)
พหุนาม (6)
พหุนาม (2)
  All...

:
 

แบบฝึกหัดคณิตเพิ่มเติม : เรขาคณิตวิเคราะห์ (ชุด 4) (จุดกึ่งกลางระหว่างจุดสองจุด)
แบบฝึกหัดคณิตเพิ่มเติม : สมบัติของเลขยกกำลัง (ชุด 10)
แบบฝึกหัดคณิตเพิ่มเติม : การแยกตัวประกอบของพหุนาม (ชุด 8)
แบบฝึกหัดคณิตเพิ่มเติม : พาราโบลา (ชุด 2) (สมการของพาราโบลา)
  All...
 
:
 

ตะลุยโจทย์ ป.2 : โจทย์ปัญหาระคน (ชุดที่ 3)
ตะลุยโจทย์ ป.1 : จำนวนนับ 1 ถึง 10 และ 0
ตะลุยโจทย์ ป.3 : ข้อมูลและการนำเสนอข้อมูล
ตะลุยโจทย์ ป.3 : การคูณ
  All...

  All...

 
:
ตะลุยโจทย์ยาก : อัตราส่วนตรีโกณมิติ (ชุด 9)
ตะลุยโจทย์ยาก : อัตราส่วนตรีโกณมิติ (ชุด 8)
ตะลุยโจทย์ยาก : อัตราส่วนตรีโกณมิติ (ชุด 7)
ตะลุยโจทย์ยาก : อัตราส่วนตรีโกณมิติ (ชุด 6)
ตะลุยโจทย์ยาก : อัตราส่วนตรีโกณมิติ (ชุด 5)
:
ตะลุยโจทย์ยาก : เรขาคณิตวิเคราะห์ (ชุด 6)
ตะลุยโจทย์ยาก : เรขาคณิตวิเคราะห์ (ชุด 5)
ตะลุยโจทย์ยาก : เรขาคณิตวิเคราะห์ (ชุด 4)
ตะลุยโจทย์ยาก : เรขาคณิตวิเคราะห์ (ชุด 3)
ตะลุยโจทย์ยาก : เรขาคณิตวิเคราะห์ (ชุด 2)

มายาหมายเลข 9 จับคูณอย่างไรก็ได้ 9 กลับคืน
หลายคนเอาฤกษ์เอาชัยวันที่ 09-09-09 เป็นวันดีในการเริ่มต้นชีวิต ด้วยสิ่งดีๆ และสำหรับโลกแห่งตัวเลขแล้ว 9 เป็นเลขอีกตัวที่มีมายาซ่อนอยู่ ยกตัวอย่างการคำนวณง่ายๆ ที่เด็กประถมให้คำตอบได้อย่างไม่ยากเย็น เช่น การคูณเลข 9 กับเลขโดดใดๆ จะได้ผลคูณที่รวมกันแล้ ...
All...

 :: ระดับประถมศึกษา
เดิน 100 ก้าว
ลิ้นจี่กระป๋อง
ลูกหิน
รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส
การบอกตำแหน่ง
เทพจ้าว
All...
 :: ระดับมัธยมศึกษา
น้ำหนักและส่วนสูง
คนตาบอดแย่งถุงเท้า
ลับสมองกับโจทย์เก็บตก "ตะลุยแดนวิทย์-คณิต" จากมหกรรมรักการอ่าน
หาพื้นที่
หอยทากไต่กำแพง
พื้นที่แรงเงา
All...


proper subset
numeral
Pi
sphere
line segment
  All...

© 2000 - 2014 www.myfirstbrain.com All Rights Reserved