ข่าว O-NET/GAT/PAT
ข่าวการศึกษา
คะแนน แอดมิชชั่น
สูงสุด-ต่ำสุด
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์สำหรับเด็ก
บทเรียนคณิตฯ พื้นฐาน
แบบฝึกหัดคณิตฯ พื้นฐาน
บทเรียนคณิตฯ เพิ่มเติม
แบบฝึกหัดคณิตฯ เพิ่มเติม
แบบทดสอบหลังการเรียนรู้
ตะลุยโจทย์ยาก
รวมสูตรคณิตศาสตร์
สนุกคิดสะกิดเชาวน์
เกร็ดคณิตศาสตร์
พจนานุกรม
วิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์ - เคมี - ชีวะ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
ดาราศาสตร์
ประวัติศาสตร์
มุมคนเก่ง
คลังข้อสอบเก่า
คลังความรู้หลักสูตรเก่า
I.Q. Tests
 

หน้าแรก | มุมนักเรียน | หน้าแรกคณิตศาสตร์
การนับ 1-5 (3)
รูปร่าง (6)
เลขไทย ๑ - ๕ (7)
เลข 4
 

การลบ (3)
จำนวนและตัวเลข (8)
จำนวนและตัวเลข (7)
การเปรียบเทียบ (1)
 
:
 

ทิศและแผนผัง (4)
แผนภูมิ (2)
รูปสามเหลี่ยม (5)
การวัดความยาว (4)
  All...

:
 

แบบฝึกทักษะเรื่อง จุด ส่วนของเส้นตรง เส้นตรง รังสี มุม (ชุดที่ 10)
แบบฝึกทักษะเรื่อง เงิน (ชุดที่ 8)
แบบฝึกหัดคณิตพื้นฐาน : การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว (ชุด 7) (ปัญหาเกี่ยวกับอัตราเร็ว)
แบบฝึกทักษะเรื่อง จำนวนนับไม่เกิน 100,000 (ชุดที่ 4)
  All...
:
 

วงกลม (2)
สมการกำลังสองตัวแปรเดียว (2)
การแยกตัวประกอบของพหุนาม (2)
พหุนามและเศษส่วนของพหุนาม (5)
  All...

:
 

แบบฝึกหัดคณิตเพิ่มเติม : ฟังก์ชัน (ชุด 19) (ฟังก์ชันผกผัน)
แบบฝึกหัดคณิตเพิ่มเติม : เรขาคณิตวิเคราะห์ (ชุด 10) (ภาคตัดกรวย ; วงกลม)
แบบฝึกหัดคณิตเพิ่มเติม : การแยกตัวประกอบของพหุนาม (ชุด 2) (กำลังสองสมบูรณ์)
แบบฝึกหัดคณิตเพิ่มเติม : การประยุกต์ของจำนวนเต็มและเลขยกกำลัง (ชุด 7)
  All...
 
:
 

ตะลุยโจทย์ ป.1 : การลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 10 (ชุดที่ 1)
ตะลุยโจทย์ ป.2 : การบวก ลบ คูณ หาร ระคน
ตะลุยโจทย์ ป.1 : การบวกลบระคน
ตะลุยโจทย์ ป.2 : การวัดความยาวและอุณหภูมิ
  All...

  All...

 
:
ตะลุยโจทย์ยาก : ความน่าจะเป็น (ชุด 8)
ตะลุยโจทย์ยาก : ความน่าจะเป็น (ชุด 7)
ตะลุยโจทย์ยาก : ความน่าจะเป็น (ชุด 6)
ตะลุยโจทย์ยาก : ความน่าจะเป็น (ชุด 5)
ตะลุยโจทย์ยาก : ความน่าจะเป็น (ชุด 4)
:
ตะลุยโจทย์ยาก : เรขาคณิตวิเคราะห์ (ชุด 6)
ตะลุยโจทย์ยาก : เรขาคณิตวิเคราะห์ (ชุด 5)
ตะลุยโจทย์ยาก : เรขาคณิตวิเคราะห์ (ชุด 4)
ตะลุยโจทย์ยาก : เรขาคณิตวิเคราะห์ (ชุด 3)
ตะลุยโจทย์ยาก : เรขาคณิตวิเคราะห์ (ชุด 2)

ตำแหน่งอินฟินิตี้ (∞) อยู่ที่ไหน ?
อินฟินิตี้ (หรือ อนันต์ ในภาษาไทย) มีความหมายทั่วไปถึง มากมาย ยิ่งใหญ่มหาศาล ความหมายที่เป็นรูปธรรมขึ้น คือตำแหน่งหรือสภาวะที่หยุดนิ่ง เหนือการเปลี่ยนแปลง แต่ความหมายอย่างเป็นรูปธรรมที่สุด คือ เครื่องมือของวงการวิทยาศาสตร์ ที่ถูกกำหนดขึ้นมาให้เป็นตำแ ...
All...

 :: ระดับประถมศึกษา
ทาง 3 แยก
รายจ่าย
รถบรรทุกข้ามสะพาน
สุนัขเห่าหอน
กระเบื้องพื้นห้อง
แตงโม
All...
 :: ระดับมัธยมศึกษา
Big Ben
เลขโดด (หมายเลขบัตร)
เรื่องของหมูป่า
เส้นทแยงมุม
เสือกับสิงโต
แรงงาน
All...


power
polynomial (in one variable)
angle of elevation
term (of sequence)
equivalent statements
  All...

© 2000 - 2014 www.myfirstbrain.com All Rights Reserved