ข่าว O-NET/GAT/PAT
ข่าวการศึกษา
คะแนน แอดมิชชั่น
สูงสุด-ต่ำสุด
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์สำหรับเด็ก
บทเรียนคณิตฯ พื้นฐาน
แบบฝึกหัดคณิตฯ พื้นฐาน
บทเรียนคณิตฯ เพิ่มเติม
แบบฝึกหัดคณิตฯ เพิ่มเติม
แบบทดสอบหลังการเรียนรู้
ตะลุยโจทย์ยาก
รวมสูตรคณิตศาสตร์
สนุกคิดสะกิดเชาวน์
เกร็ดคณิตศาสตร์
พจนานุกรม
วิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์ - เคมี - ชีวะ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
ดาราศาสตร์
ประวัติศาสตร์
มุมคนเก่ง
คลังข้อสอบเก่า
คลังความรู้หลักสูตรเก่า
I.Q. Tests
 

หน้าแรก | มุมนักเรียน | หน้าแรกคณิตศาสตร์
รูปร่าง (5)
การเปรียบเทียบ (1)
การเปรียบเทียบ (4)
การเปรียบเทียบ (3)
 

จำนวนและตัวเลข (4)
จำนวนและตัวเลข (6)
รูปเรขาคณิต (1)
การลบ (1)
 
:
 

การบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 9 (3)
จำนวนนับที่มากกว่า 100,000 (1)
การบวกลบจำนวนซึ่งมีผลลัพธ์ และตัวตั้งไม่เกิน 100,000 (3)
ทศนิยม (5)
  All...

:
 

แบบฝึกหัดคณิตพื้นฐาน : เซต (ชุด 2) (สับเซตและเพาเวอร์เซต)
แบบฝึกหัดคณิตพื้นฐาน : จำนวนจริง (ชุด 2) (สมบัติของจำนวนจริง)
แบบฝึกทักษะเรื่อง สมการและการแก้สมการ (ชุดที่ 6)
แบบฝึกทักษะเรื่อง การบวก ลบ คูณ หารทศนิยม (ชุด 13)
  All...
:
 

การเตรียมความพร้อมในการให้เหตุผล (1)
เรขาคณิตวิเคราะห์ : พื้นฐาน (5)
การเตรียมความพร้อมในการให้เหตุผล (3)
สมบัติของเลขยกกำลัง (4)
  All...

:
 

แบบฝึกหัดคณิตเพิ่มเติม : การแยกตัวประกอบของพหุนาม (ชุด 3) (ดีกรีสูงกว่าสองและสัมประสิทธิ์เป็นจำนวนเต็ม)
แบบฝึกหัดคณิตเพิ่มเติม : การแยกตัวประกอบของพหุนาม (ชุด 20) (การหาค่า k)
แบบฝึกหัดคณิตเพิ่มเติม : เศษส่วนของพหุนาม (ชุด 12) (ระคน)
แบบฝึกหัดคณิตเพิ่มเติม : การให้เหตุผลเกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยม (ชุด 6) (ระคน)
  All...
 
:
 

ตะลุยโจทย์ ป.1 : การลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 10 (ชุดที่ 2)
ตะลุยโจทย์ ป.5 : การบวก ลบ คูณ หารเศษส่วน (ชุดที่ 1)
ตะลุยโจทย์ ป.2 : โจทย์ปัญหาระคน (ชุดที่ 3)
ตะลุยโจทย์ ป.5 : มุมและเส้นขนาน (ชุดที่ 2)
  All...

  All...

 
:
ตะลุยโจทย์ยาก : ความคล้าย (ชุด 7)
ตะลุยโจทย์ยาก : ความคล้าย (ชุด 6)
ตะลุยโจทย์ยาก : ความคล้าย (ชุด 5)
ตะลุยโจทย์ยาก : ความคล้าย (ชุด 4)
ตะลุยโจทย์ยาก : ความคล้าย (ชุด 3)
:
ตะลุยโจทย์ยาก : เรขาคณิตวิเคราะห์ (ชุด 6)
ตะลุยโจทย์ยาก : เรขาคณิตวิเคราะห์ (ชุด 5)
ตะลุยโจทย์ยาก : เรขาคณิตวิเคราะห์ (ชุด 4)
ตะลุยโจทย์ยาก : เรขาคณิตวิเคราะห์ (ชุด 3)
ตะลุยโจทย์ยาก : เรขาคณิตวิเคราะห์ (ชุด 2)

Johann Gauss : Archimedes ของเยอรมนี
Johann Carl Friedrich Gauss คือผู้ที่วงการคณิตศาสตร์ยอมรับว่า เป็นนักคณิตศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งที่โลกรู้จักเทียบเท่า Archimedes และ Newton เขามีผลงานคณิตศาสตร์ ทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติมากมาย สูตรสมการวิธีคำนวณต่างๆ มีชื่อเขาร่วม 50 วิธี นอกจาก ...
All...

 :: ระดับประถมศึกษา
อายุ 100 ปี
สี่เหลี่ยมผืนผ้า
บวกเลขโดด
ร่ม
ลำดับชั้นเรียน
เรือเจ้าปัญหา
All...
 :: ระดับมัธยมศึกษา
เปอร์เซ็นต์จำนวน
เหตุเกิดบนถนน
พื้นที่สี่เหลี่ยมด้านขนาน
เลข MAGIC
รูปวงกลม
เฮลิคอปเตอร์
All...


proper subset
statistical table
union (of sets)
common factor
fraction
  All...

© 2000 - 2014 www.myfirstbrain.com All Rights Reserved