ข่าว O-NET/GAT/PAT
ข่าวการศึกษา
คะแนน แอดมิชชั่น
สูงสุด-ต่ำสุด
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์สำหรับเด็ก
บทเรียนคณิตฯ พื้นฐาน
แบบฝึกหัดคณิตฯ พื้นฐาน
บทเรียนคณิตฯ เพิ่มเติม
แบบฝึกหัดคณิตฯ เพิ่มเติม
แบบทดสอบหลังการเรียนรู้
ตะลุยโจทย์ยาก
รวมสูตรคณิตศาสตร์
สนุกคิดสะกิดเชาวน์
เกร็ดคณิตศาสตร์
พจนานุกรม
วิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์ - เคมี - ชีวะ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
ดาราศาสตร์
ประวัติศาสตร์
มุมคนเก่ง
คลังข้อสอบเก่า
คลังความรู้หลักสูตรเก่า
I.Q. Tests
 

หน้าแรก | มุมนักเรียน | หน้าแรกคณิตศาสตร์
การเปรียบเทียบ (2)
เลข 2
การเปรียบเทียบ (1)
การนับ 1-5 (2)
 

ความสัมพันธ์ (7)
จำนวนและตัวเลข (3)
การนับ 1 ถึง 10 (1)
ขนาด (1) : ใหญ่ที่สุด
 
:
 

พื้นฐานทางเรขาคณิต (3)
เส้นขนาน (1)
แผนภูมิรูปภาพ แผนภูมิแท่ง และตาราง (4)
การคูณ (2)
  All...

:
 

แบบฝึกทักษะเรื่อง การบวก ลบ คูณ หารทศนิยม (ชุด 2)
แบบฝึกทักษะเรื่อง การบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 10 (ชุดที่ 11)
แบบฝึกหัดคณิตพื้นฐาน : เส้นขนาน (ชุด 5) (ระคน)
แบบฝึกทักษะเรื่อง การบวก การลบ การคูณ การหารจำนวนนับ (ชุดที่ 7)
  All...
:
 

ระบบจำนวนจริง (2)
ตรรกศาสตร์เบื้องต้น (2)
การแยกตัวประกอบของพหุนาม (1)
การแยกตัวประกอบของพหุนาม (2)
  All...

:
 

แบบฝึกหัดคณิตเพิ่มเติม : การเตรียมความพร้อมในการให้เหตุผล (ชุด 3) (การให้เหตุผล)
แบบฝึกหัดคณิตเพิ่มเติม : การประยุกต์ของจำนวนเต็มและเลขยกกำลัง (ชุด 3)
แบบฝึกหัดคณิตเพิ่มเติม : สมการกำลังสอง (ชุด 5)
แบบฝึกหัดคณิตเพิ่มเติม : การประยุกต์เกี่ยวกับอัตราส่วนและร้อยละ (ชุด 3) (ร้อยละ)
  All...
 
:
 

ตะลุยโจทย์ ป.5 : มุมและเส้นขนาน (ชุดที่ 1)
ตะลุยโจทย์ ป.3 : เงิน
ตะลุยโจทย์ ป.1 : รูปแบบและความสัมพันธ์
ตะลุยโจทย์ ป.6 : เส้นขนาน (ชุดที่ 2)
  All...

  All...

 
:
ตะลุยโจทย์ยาก : อัตราส่วนตรีโกณมิติ (ชุด 10)
ตะลุยโจทย์ยาก : อัตราส่วนตรีโกณมิติ (ชุด 9)
ตะลุยโจทย์ยาก : อัตราส่วนตรีโกณมิติ (ชุด 8)
ตะลุยโจทย์ยาก : อัตราส่วนตรีโกณมิติ (ชุด 7)
ตะลุยโจทย์ยาก : อัตราส่วนตรีโกณมิติ (ชุด 6)
:
ตะลุยโจทย์ยาก : เลขยกกำลัง (ชุด 10)
ตะลุยโจทย์ยาก : เลขยกกำลัง (ชุด 9)
ตะลุยโจทย์ยาก : เลขยกกำลัง (ชุด 8)
ตะลุยโจทย์ยาก : เลขยกกำลัง (ชุด 7)
ตะลุยโจทย์ยาก : เลขยกกำลัง (ชุด 6)

Johann Gauss : เจ้าชายคณิตศาสตร์
Johann Carl Friedrich Gauss เคยกล่าวว่า "คณิตศาสตร์คือราชินีของวิทยาศาสตร์" และเขาคือบุรุษอัจฉริยะผู้ใช้คณิตศาสตร์ในการพิสูจน์คำพูดของเขา ณ วันนี้โลกยกย่อง Gauss ว่าเป็นนักคณิตศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่ที่เทียบเท่า Archimedes และ Newton เพราะ Gauss มีผลงานคณิ ...
All...

 :: ระดับประถมศึกษา
แผนภูมิแท่ง
เส้นรอบรูปและพื้นที่
แบบรูป และความสัมพันธ์ (2)
เป็ด
ฝึกเขียนคำศัพท์
เทพจ้าว
All...
 :: ระดับมัธยมศึกษา
เวลาการเดินทาง
แก้สมการ
แสตมป์
นายพราน
รูปวงกลม
ผลลัพธ์ประหลาด
All...


partial sum (of an infinite series)
fraction
proposition, statement
inverse function
Venn-Euler diagram
  All...

© 2000 - 2015 www.myfirstbrain.com All Rights Reserved