ข่าว O-NET/GAT/PAT
ข่าวการศึกษา
คะแนน แอดมิชชั่น
สูงสุด-ต่ำสุด
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์สำหรับเด็ก
บทเรียนคณิตฯ พื้นฐาน
แบบฝึกหัดคณิตฯ พื้นฐาน
บทเรียนคณิตฯ เพิ่มเติม
แบบฝึกหัดคณิตฯ เพิ่มเติม
แบบทดสอบหลังการเรียนรู้
ตะลุยโจทย์ยาก
รวมสูตรคณิตศาสตร์
สนุกคิดสะกิดเชาวน์
เกร็ดคณิตศาสตร์
พจนานุกรม
วิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์ - เคมี - ชีวะ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
ดาราศาสตร์
ประวัติศาสตร์
มุมคนเก่ง
คลังข้อสอบเก่า
คลังความรู้หลักสูตรเก่า
I.Q. Tests
 

หน้าแรก | มุมนักเรียน | หน้าแรกคณิตศาสตร์
เลข 8
เลข 2
การนับ 1-5 (2)
เลข 9
 

เส้นจำนวน (9)
การลบ (8)
การนับ 1 ถึง 10 (1)
เศษส่วน (1)
 
:
 

การลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 9 (3)
บทประยุกต์ (12)
อสมการ (3)
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง (5)
  All...

:
 

แบบฝึกทักษะเรื่อง รูปเรขาคณิต (ชุดที่ 8)
แบบฝึกทักษะเรื่อง รูปสี่เหลี่ยม (ชุด 5)
แบบฝึกทักษะเรื่อง ข้อมูลและการนำเสนอข้อมูล (ชุดที่ 3)
แบบฝึกทักษะเรื่อง จำนวนไม่เกิน 100,000 (ชุด 3)
  All...
:
 

ตรรกศาสตร์เบื้องต้น (9)
ระบบสมการเชิงเส้นและเมทริกซ์ (1)
การประยุกต์ 1 (1)
การประยุกต์เกี่ยวกับอัตราส่วนและร้อยละ (3)
  All...

:
 

แบบฝึกหัดคณิตเพิ่มเติม : การแยกตัวประกอบของพหุนาม (ชุด 3) (ดีกรีสูงกว่าสองและสัมประสิทธิ์เป็นจำนวนเต็ม)
แบบฝึกหัดคณิตเพิ่มเติม : ตรรกศาสตร์เบื้องต้น (ชุด 17) (ระคน)
แบบฝึกหัดคณิตเพิ่มเติม : พหุนามและเศษส่วนของพหุนาม (ชุด 5) (การคูณพหุนาม)
แบบฝึกหัดคณิตเพิ่มเติม : ฟังก์ชัน (ชุด 9) (ฟังก์ชันเพิ่มและฟังก์ชันลด)
  All...
 
:
 

ตะลุยโจทย์ ป.3 : เวลา
ตะลุยโจทย์ ป.1 : การลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 10 (ชุดที่ 2)
ตะลุยโจทย์ ป.6 : เศษส่วนและการบวก ลบ คูณ หารเศษส่วน (ชุดที่ 2)
ตะลุยโจทย์ ป.1 : การวัดความยาว
  All...

  All...

 
:
ตะลุยโจทย์ยาก : ความน่าจะเป็น (ชุด 8)
ตะลุยโจทย์ยาก : ความน่าจะเป็น (ชุด 7)
ตะลุยโจทย์ยาก : ความน่าจะเป็น (ชุด 6)
ตะลุยโจทย์ยาก : ความน่าจะเป็น (ชุด 5)
ตะลุยโจทย์ยาก : ความน่าจะเป็น (ชุด 4)
:
ตะลุยโจทย์ยาก : เรขาคณิตวิเคราะห์ (ชุด 6)
ตะลุยโจทย์ยาก : เรขาคณิตวิเคราะห์ (ชุด 5)
ตะลุยโจทย์ยาก : เรขาคณิตวิเคราะห์ (ชุด 4)
ตะลุยโจทย์ยาก : เรขาคณิตวิเคราะห์ (ชุด 3)
ตะลุยโจทย์ยาก : เรขาคณิตวิเคราะห์ (ชุด 2)

ระบบจำนวนจริง
น้องๆ หลายคนสงสัยว่า โครงสร้างหรือองค์ประกอบของระบบจำนวนจริงนั้นต่างกันอย่างไร ดูอย่างไร เวลาทำข้อสอบบางครั้งแยกไม่ออก ทำอย่างไรดี ? วันนี้มีคำอธิบายและหลักการดูมาให้ดูง่ายๆ ดังนี้ค่ะ เซตของจำนวนนับ หรือเซตของจำนวนเต็มบวก ประกอบด้วยสมาชิกคือ 1, 2, 3 ...
All...

 :: ระดับประถมศึกษา
หาคำตอบ
รถบรรทุกกลับรถ
บวกเลขโดด
ค่าโทรศัพท์
ขายผลไม้
จำนวนเต็มคี่
All...
 :: ระดับมัธยมศึกษา
เสือกับสิงโต
ของขวัญ
ผลบวก ผลคูณ
การพับกระดาษ
หอยทากไต่กำแพง
ผลการสอบ
All...


commutative property of multiplication
derivative of function
upper boundary
foot note
secant line
  All...

© 2000 - 2014 www.myfirstbrain.com All Rights Reserved