ข่าว O-NET/GAT/PAT
ข่าวการศึกษา
คะแนน แอดมิชชั่น
สูงสุด-ต่ำสุด
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์สำหรับเด็ก
บทเรียนคณิตฯ พื้นฐาน
แบบฝึกหัดคณิตฯ พื้นฐาน
บทเรียนคณิตฯ เพิ่มเติม
แบบฝึกหัดคณิตฯ เพิ่มเติม
แบบทดสอบหลังการเรียนรู้
ตะลุยโจทย์ยาก
รวมสูตรคณิตศาสตร์
สนุกคิดสะกิดเชาวน์
เกร็ดคณิตศาสตร์
พจนานุกรม
วิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์ - เคมี - ชีวะ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
ดาราศาสตร์
ประวัติศาสตร์
มุมคนเก่ง
คลังข้อสอบเก่า
คลังความรู้หลักสูตรเก่า
I.Q. Tests
 

หน้าแรก | มุมนักเรียน | หน้าแรกคณิตศาสตร์
การนับ 1-5 (1)
รูปร่าง (5)
เลขไทย ๑ - ๕ (2)
เลข 5
 

การจัดหมวดหมู่ (8) : ความเหมือน
โจทย์ปัญหาการลบ (2)
การลบ (11)
การนับ 1 ถึง 20 (7)
 
:
 

จำนวนนับ และการบวก การลบ การคูณ การหาร (10)
รูปเรขาคณิตและรูปสมมาตร (5)
แผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแท่ง (1)
การบวก ลบ และคูณทศนิยม (9)
  All...

:
 

แบบฝึกทักษะเรื่อง สมการและการแก้สมการ (ชุดที่ 2)
แบบฝึกทักษะเรื่อง จำนวนนับไม่เกิน 100,000 (ชุดที่ 3)
แบบฝึกหัดคณิตพื้นฐาน : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง (ชุด 3) (รากที่สอง)
แบบฝึกทักษะเรื่อง การวัด (ชุดที่ 18)
  All...
:
 

ฟังก์ชัน (5)
การแปรผัน (2)
พหุนาม (4)
สมบัติของเลขยกกำลัง (2)
  All...

:
 

แบบฝึกหัดคณิตเพิ่มเติม : การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง (ชุด 3)
แบบฝึกหัดคณิตเพิ่มเติม : การประยุกต์ (ชุด 4)
แบบฝึกหัดคณิตเพิ่มเติม : พาราโบลา (ชุด 8) (การหาค่าสูงสุด ต่ำสุด และแกนสมมาตรของสมการพาราโบลา)
แบบฝึกหัดคณิตเพิ่มเติม : เศษส่วนของพหุนาม (ชุด 3) (การคูณและหารเศษส่วนของพหุนาม)
  All...
 
:
 

ตะลุยโจทย์ ป.4 : จำนวนนับที่มากกว่า 100,000
ตะลุยโจทย์ ป.5 : ทศนิยม (ชุดที่ 2)
ตะลุยโจทย์ ป.1 : เวลา
ตะลุยโจทย์ ป.5 : การบวก ลบ คูณ หารเศษส่วน (ชุดที่ 1)
  All...

  All...

 
:
ตะลุยโจทย์ยาก : สถิติ (ชุด 8)
ตะลุยโจทย์ยาก : สถิติ (ชุด 7)
ตะลุยโจทย์ยาก : สถิติ (ชุด 6)
ตะลุยโจทย์ยาก : สถิติ (ชุด 5)
ตะลุยโจทย์ยาก : สถิติ (ชุด 4)
:
ตะลุยโจทย์ยาก : เรขาคณิตวิเคราะห์ (ชุด 6)
ตะลุยโจทย์ยาก : เรขาคณิตวิเคราะห์ (ชุด 5)
ตะลุยโจทย์ยาก : เรขาคณิตวิเคราะห์ (ชุด 4)
ตะลุยโจทย์ยาก : เรขาคณิตวิเคราะห์ (ชุด 3)
ตะลุยโจทย์ยาก : เรขาคณิตวิเคราะห์ (ชุด 2)

Emmy Noether : นักคณิตศาสตร์สตรีผู้ยิ่งใหญ่
หลายคนคงประหลาดใจเมื่อรู้ว่าตลอดเวลาที่ยาวนาน ประวัติศาสตร์ได้กล่าวถึงนักคณิตศาสตร์สตรีที่เก่งกล้าสามารถหลายคน เช่น Ada Byron Lovelace (พ.ศ.2358 - 2395) ผู้เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นคนแรกในปี พ.ศ.2387 และ Florence Nightingale (พ.ศ.2363 - 2453) นางพย ...
All...

 :: ระดับประถมศึกษา
ดัดลวด
พระจันทร์
ตัวเลขติดกัน ไม่ติดกัน
เล่นซ่อนหา
จำนวนเต็มคี่
หมูกับเป็ด
All...
 :: ระดับมัธยมศึกษา
หอยทากไต่กำแพง
โอ่งใส่น้ำ
น้ำหนักและส่วนสูง
ผลบวก ผลคูณ
ถั่วแดง-ถั่งเขียว
ผลการสอบ
All...


additive inverse
geometric series
decimal number system
open sentence
exponential equation
  All...

© 2000 - 2014 www.myfirstbrain.com All Rights Reserved