ข่าว O-NET/GAT/PAT
ข่าวการศึกษา
คะแนน แอดมิชชั่น
สูงสุด-ต่ำสุด
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์สำหรับเด็ก
บทเรียนคณิตฯ พื้นฐาน
แบบฝึกหัดคณิตฯ พื้นฐาน
บทเรียนคณิตฯ เพิ่มเติม
แบบฝึกหัดคณิตฯ เพิ่มเติม
แบบทดสอบหลังการเรียนรู้
ตะลุยโจทย์ยาก
รวมสูตรคณิตศาสตร์
สนุกคิดสะกิดเชาวน์
เกร็ดคณิตศาสตร์
พจนานุกรม
วิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์ - เคมี - ชีวะ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
ดาราศาสตร์
ประวัติศาสตร์
มุมคนเก่ง
คลังข้อสอบเก่า
คลังความรู้หลักสูตรเก่า
I.Q. Tests
 

หน้าแรก | มุมนักเรียน | หน้าแรกคณิตศาสตร์
เลข 2
เลขไทย ๑ - ๕ (9)
การนับ 1-5 (1)
เลขไทย ๑ - ๕ (1)
 

สี่เหลี่ยมลูกบาศก์ และพีระมิดฐานสี่เหลี่ยม (1)
โจทย์ปัญหาการลบ (2)
รูปเรขาคณิต (3)
การลดจำนวน (5)
 
:
 

การชั่ง การตวง (2)
พื้นที่ (5)
การชั่ง การตวง (1)
สมบัติของจำนวนนับ (8)
  All...

:
 

แบบฝึกทักษะเรื่อง มุมและส่วนของเส้นตรง (ชุดที่ 8)
แบบฝึกทักษะเรื่อง การคูณ (ชุดที่ 20)
แบบฝึกทักษะเรื่อง รูปสี่เหลี่ยม (ชุด 1)
แบบฝึกทักษะเรื่อง การวัด (ชุดที่ 3)
  All...
:
 

สมการกำลังสองตัวแปรเดียว (1)
จำนวนและตัวเลข (4)
การประยุกต์ 2 (1)
ตรรกศาสตร์เบื้องต้น (11)
  All...

:
 

แบบฝึกหัดคณิตเพิ่มเติม : ฟังก์ชัน (ชุด 4) (ตัวผกผันของความสัมพันธ์)
แบบฝึกหัดคณิตเพิ่มเติม : การประยุกต์ (ชุด 1)
แบบฝึกหัดคณิตเพิ่มเติม : การให้เหตุผลเกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยม (ชุด 5) (การสร้าง)
แบบฝึกหัดคณิตเพิ่มเติม : พื้นที่ผิวและปริมาตร (ชุด 4) (การนำไปใช้)
  All...
 
:
 

ตะลุยโจทย์ ป.2 : จำนวนนับไม่เกิน 1,000
ตะลุยโจทย์ ป.2 : การคูณ
ตะลุยโจทย์ ป.5 : จำนวนนับ
ตะลุยโจทย์ ป.5 : การบวก ลบ คูณ หารเศษส่วน (ชุดที่ 1)
  All...

  All...

 
:
ตะลุยโจทย์ยาก : อัตราส่วนตรีโกณมิติ (ชุด 10)
ตะลุยโจทย์ยาก : อัตราส่วนตรีโกณมิติ (ชุด 9)
ตะลุยโจทย์ยาก : อัตราส่วนตรีโกณมิติ (ชุด 8)
ตะลุยโจทย์ยาก : อัตราส่วนตรีโกณมิติ (ชุด 7)
ตะลุยโจทย์ยาก : อัตราส่วนตรีโกณมิติ (ชุด 6)
:
ตะลุยโจทย์ยาก : เลขยกกำลัง (ชุด 10)
ตะลุยโจทย์ยาก : เลขยกกำลัง (ชุด 9)
ตะลุยโจทย์ยาก : เลขยกกำลัง (ชุด 8)
ตะลุยโจทย์ยาก : เลขยกกำลัง (ชุด 7)
ตะลุยโจทย์ยาก : เลขยกกำลัง (ชุด 6)

Fermat-Wiles : กับโจทย์คณิตศาสตร์ที่ยากที่สุดในโลก
Pierre de Fermat เกิดเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2144 ที่เมือง Beaumont-de-Lomagne ในประเทศฝรั่งเศส ในวัยหนุ่มเขาทำงานเป็นทนายความ ประเพณีนิยมของฝรั่งเศสในสมัยนั้นห้ามมิให้ทนายและผู้พิพากษาคนใดสุงสิงสังคม เพราะชาวเมืองเกรงจะเกิดความลำเอียงเวลาพิจารณาค ...
All...

 :: ระดับประถมศึกษา
"5" ปริศนา
ดินสอกับยางลบ
ความสัมพันธ์ของจำนวน
ตารางตัวเลข
ลำดับชั้นเรียน
อายุ 100 ปี
All...
 :: ระดับมัธยมศึกษา
นกยูงกับหมูป่า
รถไฟความเร็วสูง
หกเหลี่ยมคางหมู
หาพื้นที่
คนตาบอดแย่งถุงเท้า
น้ำหนักปู
All...


foot note
rational number
relative cumulative frequency
relation
title
  All...
© 2000 - 2015 www.myfirstbrain.com All Rights Reserved