ตำแหน่ง (ชุดที่ 12)


จงบอกตำแหน่ง แรก - กลาง - หลัง (สุดท้าย) ให้ถูกต้องที่มาข้อมูล : www.myfirstbrain.com