เทคนิคการหารเร็ว


เทคนิคการหารเร็วมีด้วยกัน 3 เทคนิค

    เทคนิคที่ 1

    เทคนิคที่ 2

    เทคนิคที่ 3ที่มาข้อมูล : www.myfirstbrain.com