วิธีฝึกให้ลูกทำการบ้านด้วยตนเอง


จากการศึกษา พบว่า การที่พ่อแม่ได้ทำการบ้านกับลูก และสอนลูกขณะทำการบ้าน จะทำให้เด็กประสบความสำเร็จในการเรียน และมีผลการเรียนดี และคุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายทราบหรือไม่ว่า วิธีการสอนการบ้านลูกที่ถูกต้องนั้น ต้องทำอย่างไร ? เพื่อให้ลูกตั้งใจทำการบ้านโดยไม่รู้สึกขี้เกียจ วันนี้เรามีวิธีฝึกให้ลูกทำการบ้านด้วยตนเองมาฝากค่ะ...


คุณพ่อคุณแม่ที่เอาใจใส่สนใจลูกช่วยให้ลูกทำการบ้าน หรือเรียนเพิ่มเติมเป็นประจำ American Academy of Pediatrics ยืนยันว่าเด็กที่พ่อแม่ช่วยเหลือเหล่านี้ประสบความสำเร็จในการศึกษาเล่าเรียน และมีผลการเรียนดี เมื่อพ่อแม่สนใจในการบ้านของลูกๆ ก็จะเรียนรู้ว่าเมื่อเขาทำการบ้านให้เสร็จอย่างดีเป็นสิ่งสำคัญสำหรับพ่อแม่ เขารักพ่อแม่เขาก็จะตั้งใจทำ ทำการบ้านนั้น เด็กได้เรียนรู้จักคิดรู้จักทำ เป็นการย้ำความเข้าใจสิ่งที่ครูแนะให้รู้จักแนวคิดหลักการทฤษฎี ความจริง สมมติฐาน ความดี ความถูกต้อง การบ้านจึงเป็นส่วนทดสอบว่าเข้าใจรู้ลึกซึ้งเพียงไร พ่อแม่อาจจะเรียนบางสิ่งบางอย่างจากเนื้อหาในที่เรียนของลูกด้วย การช่วยลูกทำการบ้านเริ่มง่ายดังนี้

 1. จัดมุมสงบให้ลูกนั่งทำการบ้าน โต๊ะเขียนหนังสือหรือบริเวณที่อ่านหนังสือต้องมีไฟสว่างพอ จัดหาเครื่องเขียน กระดาษ ดินสอ ไม้บรรทัด ยางลบ กาว กรรไกร ให้ลูกหยิบใช้ได้สะดวก


 2. ทำความรู้จักกับครูของลูก ไปร่วมงานของโรงเรียนเป็นงานแสดงต่าง ๆ ที่เด็กมักมีส่วนร่วมแสดงด้วยถ้วนหน้า เข้าประชุมสมาคมครูผู้ปกครอง เมื่อพบครูของลูกควรพูดคุยเกี่ยวกับแนวทางการเรียน และการแจกงานมาฝึกปรือที่บ้าน และปรึกษากับครูว่าพ่อแม่ควรมีบทบาทหรือมีส่วนช่วยลูกตรงไหนอย่างไร


 3. จัดเวลาให้ลูกทำการบ้านตอนเย็น ก่อนหรือหลังอาหารเย็นก็ได้ ถ้ามีการบ้านมากควรลงมือทำหลังจากเลิกเรียน ทำบางส่วนที่โรงเรียนขณะรอพ่อแม่ไปรับ และทำต่อจนเสร็จแต่หัวค่ำจะได้เข้านอน เด็กควรได้นอนหลับพักผ่อนแต่หัวค่ำ


 4. ในช่วงปิดเทอม ก็ต้องจัดเวลาอ่านเขียน (study time) จะเป็นช่วงเช้าหรือช่วงเย็น หลังรับประทานอาหารว่าง บางคนชอบให้ใช้เวลาตอนค่ำก็อนุโลมได้


 5. (คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่)
  คุณพ่อคุณแม่ควรมีส่วนร่วมในการสอนการบ้านของลูก
 6. พยายามอย่างให้มีสิ่งรบกวนเบนความสนใจ หรือถ้ามีก็ให้มีน้อยที่สุด เช่น ปิดโทรทัศน์ เครื่องเสียงต่างๆ โทรศัพท์ นอกจากบางครั้งอาจจะใช้โทรศัพท์ถามการบ้านเพื่อนได้บ้าง


 7. ดูแลให้ลูกทำการบ้านด้วยตนเอง เด็กจะไม่เกิดการเรียนรู้ ถ้าเขาไม่ได้คิดเอง ทำเอง ลองถูกลองผิดของเขาเอง พ่อแม่อาจแนะนำ และช่วยชี้แนวทาง ลูกจะต้องเรียนด้วยการทำ (learning by doing)


 8. สอบถามลูกถึงงานที่ได้รับมอบหมายให้ทำ คำถามต่าง ๆ ที่ครูให้มาค้นหาคำตอบ ข้อสอบต่าง ๆ แล้วตรวจสอบว่าลูกทำครบไหม เตรียมพร้อมที่จะตอบคำถามต่าง ๆ และปลอบประโลมเมื่อลูกคับข้องใจ คำถามบางคำถามพ่อแม่ไม่ทราบก็จะต้องช่วยกันค้นหาจากแหล่งต่างๆ ทั้งหนังสือ ตำรา หรือแม้แต่ทางอินเทอร์เน็ต


 9. พ่อแม่ต้องทำตัวเป็นตัวอย่าง ถ้าพ่อแม่เป็นคนชอบอ่านหนังสือ เคยอ่านให้ฟังเสมอ พ่อแม่ติดตามข่าวหนังสือพิมพ์ เขียนหนังสือ เขียนจดหมาย อ่านหนังสือเวลาว่าง ลูกๆ ก็จะทำตามพ่อแม่ดีกว่าพร่ำสอนโดยไม่มีตัวอย่าง


 10. ชมเชย ประกาศกิตติคุณเมื่อลูกมีผลการเรียนดี ให้เป็นที่รู้ในครอบครัว และหมู่ญาติ


 11. ถ้าลูกมีปัญหาในการทำการบ้านอย่างต่อเนื่องเช่น ทำไม่ครบ ไม่ส่งการบ้าน พ่อแม่ควรพูดคุยกับครู ถ้าทั้งสองฝ่ายเห็นว่าเป็นปัญหาควรพาลูกไปตรวจสอบกับผู้เชี่ยวชาญ ว่าเด็กมีปัญหาเรื่องการเรียนหรือสมาธิสั้น หรือไม่ ถ้ามีจะได้จัดการช่วยเหลือต่อไป

ที่มาข้อมูล : http://lovekid.com/

  เรื่อง : สาระน่ารู้
  เข้าชม : 2446
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155