พระราชวังบางปะอินพระราชวังบางปะอิน ตั้งอยู่ในตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อยู่ห่างจากเกาะเมืองลงมาทางทิศใต้ประมาณ 18 กิโลเมตร เป็นพระราชวังโบราณตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา สร้างขึ้นโดยสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง เนื่องจากเป็นที่ประสูติของพระองค์ ใช้เป็นสถานที่ที่ทรงใช้ประทับแรม ของพระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา ด้วยเป็นพระราชวังใกล้พระนคร

ประวัติกล่าวว่า ในสมัยกรุงศรีอยุธยา เมื่อครั้งที่สมเด็จพระเอกาทศรถ ยังทรงดำรงพระยศพระมหาอุปราช วันหนึ่งพระองค์ได้เสด็จประพาสทางชลมารค (ทางเรือ) เมื่อถึงบริเวณเกาะบางปะอิน เรือพระที่นั่งถูกพายุใหญ่พัด ทำให้เรือพระที่นั่งล่มลง สมเด็จพระเอกาทศรถทรงว่ายน้ำขึ้นไปบนเกาะนี้ ซึ่งเดิมชื่อ "เกาะบ้านเลน" และประทับอยู่กับชาวบ้าน

ในระหว่างประทับอยู่ ณ ที่นี้ สมเด็จพระเอกาทศรถได้หญิงชาวเกาะเป็นบาทบริจาริกา มีนามว่า "อิน" จึงเป็นเหตุให้คนทั่วไปเรียกเกาะนี้ต่อมาว่า "เกาะบางปะอิน" ต่อมาเมื่อพระองค์จะเสด็จกลับ พระองค์ก็ทรงพานางอินนี้กลับไปกรุงศรีอยุธยาด้วย นางอินผู้นี้จึงเป็นพระสนมในเวลาต่อมา และมีพระราชโอรสด้วยกัน เล่ากันว่าพระราชโอรสพระองค์นั้น คือ สมเด็จพระเจ้าปราสาททอง

เมื่อปี พ.ศ.2175 หลังจากที่สมเด็จพระเจ้าปราสาททองทรงขึ้นครองราชย์แล้ว พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างวัดขึ้นตรงบริเวณนิวาสสถานเดิมของพระมารดา และได้พระราชทานนามว่า "วัดชุมพลนิกายาราม" และได้สร้างพระที่นั่งองค์หนึ่งเพื่อฉลองการที่พระราชเทวีประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ พระนารายณ์ราชกุมาร และให้พระราชทานนามว่า "พระที่นั่งไอศวรรย์ทิพยอาสน์" พระราชวังบางปะอินจึงเป็นสถานที่ประทับของพระมหากษัตริย์ในฤดูร้อนสืบเนื่องกันมา

เมื่อครั้งเสียกรุงแก่พม่าครั้งที่สอง พระราชวังบางปะอินถูกปล่อยให้รกร้างมาระยะหนึ่ง พระราชวังบางปะอินกลับมาเป็นที่รู้จักอีกครั้ง เมื่อสุนทรภู่ซึ่งได้ตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชไปนมัสการ พระพุทธบาทสระบุรี ได้ประพันธ์ถึงพระราชวังบางปะอินไว้ในนิราศพระบาท จนกระทั่งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงได้เริ่มการบูรณะพระราชวังขึ้น และในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้บูรณะครั้งใหญ่โดยสร้างพระที่นั่ง พระตำหนัก และตำหนักต่างๆ ขึ้นมากมายเพื่อใช้เป็นที่ประทับ รับรองพระราชอาคันตุกะ และพระราชทานเลี้ยงในโอกาสต่างๆ

ในปัจจุบัน พระราชวังบางปะอินอยู่ในความดูแลของสำนักพระราชวัง และยังใช้เป็นสถานที่แปรพระราชฐานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ รวมถึงประกอบพระราชพิธีสังเวยพระป้าย และได้เปิดให้ประชาชน และนักท่องเที่ยวเข้าชมได้ โดยต้องแต่งกายให้สุภาพ

ประตูเทวราชครรไล
กระโจมแตร
พระที่นั่งไอศวรรย์ทิพยอาสน์


สิ่งที่น่าสนใจของพระราชวังบางปะอิน

พระราชวังบางปะอินแบ่งเป็นสองส่วน คือ พระราชฐานชั้นนอก สำหรับพระเจ้าอยู่หัวออกมหาสมาคม และส่วนพระราชฐานชั้นใน เป็นที่ประทับของพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์

พระราชฐานชั้นนอก

เขตพระราชฐานชั้นนอก ประกอบด้วยพระที่นั่งซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ใช้สำหรับการออกมหาสมาคมและพระราชพิธีต่างๆ สิ่งสำคัญในเขตพระราชฐานชั้นนอก ได้แก่
พระราชฐานชั้นใน

เขตพระราชฐานชั้นใน เป็นที่ประทับของของพระมหากษัตริย์ สมเด็จพระอัครมเหสี พระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายในและข้าบาทบริจาริกา สิ่งสำคัญในพระราชฐานชั้นใน ได้แก่

(คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่)
(คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่)
พระราชวังบางปะอิน ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา จากกรุงเทพฯ จากกรุงเทพฯ ไปตามทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) ตรงไปมุ่งหน้าสู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประมาณ 22 กม. (หลักกิโลเมตรที่ 53) จากนั้นแยกซ้ายเข้า อ.บางปะอิน (ถนนหมายเลข 308) แล้วตรงไปประมาณ 7 กม. ก็จะถึงพระราชวังบางปะอิน ซึ่งเปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น.

หากไปทางรถโดยสารประจำทาง จากสถานีขนส่งสายเหนือ (หมอชิต 2) นั่งรถสายกรุงเทพฯ - บางปะอิน ไปลงที่ บขส. บางปะอิน (สุดสาย) จากนั้นเหมาสามล้อเครื่องไปส่งที่พระราชวังบางปะอิน

สำหรับผู้เข้าชมต้องแต่งกายสุภาพ ค่าเข้าชม ผู้ใหญ่ 30 บาท นักเรียน นักศึกษา 20 บาท ภายในมีรถกอล์ฟบริการชั่วโมงละ 250 บาท นอกจากนี้ภายในพระราชวังบางปะอินยังมีร้านจำหน่ายสินค้า และจำหน่ายของที่ระลึก สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 0-3526-1548,0-3526-1044 ส่วนผู้ที่ต้องการชมภาพพระราชวังบางประอินในอดีตว่าแตกต่างจากปัจจุบันอย่างไร สามารถติดต่อขอชมได้ที่สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร โทร 0-2281-1599
    เรื่อง : ไกด์นำเที่ยว
    เข้าชม : 2573
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155