หลักการตั้งชื่อลูกตามโหราศาสตร์ไทย


การตั้งชื่อเป็นเรื่องสำคัญอย่างหนึ่ง ทั้งนี้เพราะทุกคนต้องมีชื่อ พ่อแม่จึงเลือกสรรชื่อที่ดี มีความหมาย เพื่อให้เป็นศิริมงคลแก่ลูกอันเป็นที่รักและสกุลวงศ์ของตนเอง การตั้งชื่อจะถือหลักเกณฑ์อักษรที่ก่อให้เกิดมงคลนาม ตามแผนภูมิทักษา ดังนี้
หลักการนับวันตามทักษา ให้นับเวียนขวาเสมอ (ตามเข็มนาฬิกา) กล่าวคือ ใช้วันเกิดเริ่มต้นนับเป็น

บริวาร > อายุ > เดช > ศรี > มูละ > อุตสาหะ > มนตรี > กาลกิณี

จากแผนภูมิให้เริ่มนับดังนี้

เด็กที่เกิดวันอาทิตย์ สระทั้งหมด เป็นบริวาร
เด็กที่เกิดวันจันทร์ ก ข ค ฆ ง เป็นบริวาร
เด็กที่เกิดวันอังคาร จ ฉ ช ซ ฌ ญ เป็นบริวาร
เด็กที่เกิดวันพุธกลางวัน ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ เป็นบริวาร
เด็กที่เกิดวันพฤหัสบดี บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม เป็นบริวาร
เด็กที่เกิดวันศุกร์ ศ ษ ส ห ฬ ฮ เป็นบริวาร
เด็กที่เกิดวันเสาร์ ด ต ถ ท ธ น เป็นบริวาร
เด็กที่เกิดวันราหูหรือพุธกลางคืน ย ร ล ว เป็นบริวาร


การนับวันตามแบบไทย และแบบสากลมีความแตกต่างกัน โดยการนับแบบไทยจะเริ่มนับวันใหม่ตั้งแต่เวลา 06.01 น. (6 โมงเช้า) ดังนั้น หากจะตั้งชื่อให้ตรงกับวันให้พิจารณาถึงวันเกิดด้วย และที่พิเศษ คือ วันพุธจะแบ่งออกเป็นพุธกลางวันนับตั้งแต่ 06.01-18.00 น. และพุธกลางคืนนับตั้งแต่ 18.01-06.00 น. ของวันถัดไป

ธรรมเนียมแต่โบราณเวลาตั้งชื่อ นิยมใช้อักษรในวรรคเดชนำหน้าชื่อเพศชาย และใช้อักษรในวรรคศรีนำหน้าชื่อเพศหญิง ปัจจุบันจะเลือกใช้อักษรในวรรคใดนำหน้าก็ได้ สำคัญห้ามนำ เอาอักษรในวรรคกาลกิณีมาใช้ในการตั้งชื่อ กล่าวคือ

เด็กที่เกิดวันอาทิตย์ ห้ามใช้อักษร ศ ษ ส ห ฬ ฮ
เด็กที่เกิดวันจันทร์ ห้ามใช้อักษร
สระทั้งหมด
เด็กที่เกิดวันอังคาร ห้ามใช้อักษร ก ข ค ฆ ง
เด็กที่เกิดวันพุธกลางวัน ห้ามใช้อักษร จ ฉ ช ซ ฌ ญ
เด็กที่เกิดวันพฤหัสบดี ห้ามใช้อักษร ด ต ถ ท ธ น
เด็กที่เกิดวันศุกร์ ห้ามใช้อักษร ย ร ล ว
เด็กที่เกิดวันเสาร์ ห้ามใช้อักษร ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ
เด็กที่เกิดวันราหูหรือพุธกลางคืน ห้ามใช้อักษร บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม

ที่มาข้อมูล : http://www.thaibabyname.com

    เรื่อง : สาระน่ารู้
    เข้าชม : 4043
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155