งบชุดนักเรียนพอจ่าย


สพฐ.เชื่องบอุดหนุนเรียนฟรีพอจ่ายค่าชุดนักเรียนขึ้นราคา แนะผู้ปกครองถัวเฉลี่ยเงินเอง


นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ได้เสนอแนะให้ผู้ปกครองถัวเฉลี่ยค่าชุดนักเรียนจากเงินอุดหนุนตามโครงการเรียนดี เรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ หลังผู้ประกอบการผลิตชุดนักเรียนยื่นเรื่องขอปรับราคาเพิ่มอีกประมาณ 3-5% ซึ่งงบประมาณที่จัดสรรให้ในแต่ละปีน่าจะเพียงพอโดยไม่กระทบค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง

นายชินภัทร กล่าวว่า โดยปกติของทุกปี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จะจัดสรรชุดนักเรียนให้แก่นักเรียนคนละ 2 ชุดต่อปี แบ่งเป็นระดับก่อนประถมศึกษา 300 บาท ประถมศึกษา 360 บาท มัธยมศึกษาตอนต้น 450 บาท และมัธยมศึกษาตอนปลาย 500 บาท ส่วนค่าอุปกรณ์การเรียนจะจัดสรรให้นักเรียนภาคเรียนละ 1 ครั้ง แบ่งออกเป็น ระดับก่อนประถมศึกษาจำนวน 100 บาท ประถมศึกษา 150 บาท มัธยมศึกษาตอนต้น 210 บาท และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 230 บาท

ทั้งนี้ งบประมาณดังกล่าว รวมอยู่ใน 5 รายการ ประกอบด้วย ค่าชุดนักเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าหนังสือเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนา ผู้เรียน และค่าเล่าเรียน โดยในส่วนของค่าชุดนักเรียนและค่าอุปกรณ์การเรียนทางโรงเรียนจะจ่ายเป็นเงินสดให้แก่ผู้ปกครองนักเรียน เพื่อไปจัดซื้อชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนในสองส่วนนี้ผู้ปกครองสามารถนำเงินดังกล่าวมาถัวเฉลี่ย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นหรือสิ่งจำเป็นอื่นๆ ได้

อย่างไรก็ตาม สพฐ.จะสอบถามรายละเอียดไปยังกรมการค้าภายใน ว่า หากปรับค่าชุดนักเรียนขึ้นจริงๆ จะมีอัตราเท่าไหร่ เพื่อจะได้จัดของบประมาณเพิ่มเติมในปีการศึกษา 2557


ที่มาข้อมูล : โพสต์ทูเดย์
วันที่ 19 เมษายน 2556

    เรื่อง :
    เข้าชม : 921
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155