ข่าวประจำวัน
เรื่องน่ารู้
เที่ยวทั่วกรุง
ศิลปะ - กีฬาฯ
Books
Person
นิทานและเกมส์
คำถามประจำวัน
 

 
หน้าแรก | หนังสือดี
   

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ม.1
   
ชื่อหนังสือ : คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ม.1
ประเภทหนังสือ : คณิตศาสตร์
ผู้เขียน : จันทร์เพ็ญ ชุมคช, วาสนา ทองการุณ, สราวุธ ปึ้งผลพูล, จุไรรัตน์ ปิ้งผลพูล
ผู้เรียบเรียง / ผู้แปล : จันทร์เพ็ญ ชุมคช, วาสนา ทองการุณ, สราวุธ ปึ้งผลพูล, จุไรรัตน์ ปิ้งผลพูล
สำนักพิมพ์ : อักษรเจริญทัศน์ (อจท.)
ปีที่พิมพ์ : 2547 (พิมพ์ครั้งที่ 1)
ราคา : 190 บาท
ISBN : 974-408-683-1

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ม.1 เล่มนี้ เสนอแนวทางการจัดการเรียนรู้ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 แบบบูรณาการที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

โครงสร้างของคู่มือและแผนการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย

  • แนวทางการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544

  • เสนอแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนทำงานเป็นกลุ่ม ผู้สอนเป็นผู้แนะแนวทาง ซึ่งเป็นการเรียนการสอนแบบบูรณาการ

  • เสนอเทคนิคการสอนวิธีต่างๆ โดยสอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะที่แตกต่างและบูรณาการได้กับหน่วยการเรียนรู้ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม

  • เสนอตัวอย่างในงาน แบบฝึกทักษะ แบบตรวจสอบความเข้าใจ แบบฝึกหัด ตัวอย่างสื่อการเรียนรู้ ฯลฯ เป็นแนวทางให้ผู้สอนใช้ทำกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้บรรลุผลการเรียนรู้ ตามสาระการเรียนรู้และมาตรฐานการเรียนรู้
จำนวนคนอ่าน 2553 คน

 
คณิตคิดง่าย 8 เทคนิคพลิกโจทย์หินให้เป็นโจทย์หมู
คณิตคิดไม่ยาก Understanding Mathematics
จำนวนชวนฉงน
สปีดคณิต คิดเลขเร็ว
อ๋อ! เลขสนุกอย่างนี้นี่เอง
 
   
 

© 2000 - 2015 www.myfirstbrain.com All Rights Reserved