เรือกอและ


เรือกอและ เป็นเรือประมงที่ใช้ในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างของไทยและรัฐกลันตัน ตรังกานู ประเทศสหพันธรัฐมาเลเซีย มีลักษณะเป็นเรือยาวที่ต่อด้วยไม้กระดาน โดยทำให้ส่วนหัวและท้ายสูงขึ้นจากลำเรือ ทาสีที่สดใส และเขียนลวดลายทั้งลายไทย หรือเป็นลวดลายศิลปะมาลายู (อินโดนีเซีย) เรือกอและมี 2 แบบ คือ แบบหัวสั้นและแบบหัวยาว ขนาดเรือมี 4 ขนาด โดยยึดเอาความยาวของลำเรือเป็นเกณฑ์ในการแบ่ง ดังนี้

  1. เรือกอและขนาดใหญ่ยาว 25 ศอก


  2. เรือกอและขนาดกลางยาว 22 ศอก


  3. เรือกอและขนาดเล็กยาว 20 ศอก


  4. เรือกอและขนาดเล็กมากเรียกว่า "ลูกเรือกอและ" ยาวประมาณ 6 ศอกเรือกอและ เป็นเรือที่มีความสวยงามในด้านศิลปะและมีสีสันโดดเด่น ซึ่งสีที่นิยมใช้คือ สีฟ้า แดงและสีเขียว ส่วนการเขียนลายนั้น ช่างที่เขียนลายบนเรือกอและส่วนใหญ่ไม่มีการร่างแบบไว้ก่อน ใช้พรสวรรค์กับความชำนาญ เป็นพลังบันดาลให้ศิลปินท้องถิ่นเขียนลวดลายได้อย่างงดงาม ลักษณะของลวดลายที่เขียนนั้นก็มีหลากหลายลวดลาย มีทั้งลวดลายที่บ่งบอกศิลปะของไทย จีน ชวา แขก ฝรั่ง คละเคล้าผสมกัน แต่ก็กลมกลืน สะท้อนถึงความสวยงามได้ทั้งลำเรือ

ตรงส่วนที่เป็นหัวเรือกอและ มักนิยมเขียนเป็นรูปสัตว์ในเทพนิยาย เช่น มังกร พญานาค เหรา นกกะสะระ นกหัสดีลิงค์ นกบุหรงซีงอ (ราชสีห์หัวนก) ซึ่งแต่เดิมนั้นหัวเรือรูปสัตว์เหล่านี้ ช่างโบราณจะขึ้นรูปสลักลวดลายลงบนเนื้อไม้คล้ายการประดิษฐ์หัวเรือในขบวนเรือพระราชพิธี แต่ปัจจุบันหาช่างฝีมือระดับนั้นได้ยาก จึงหันมาใช้สีวาดเป็นรูปร่างต่างๆ แทน
การนำเรือกอและออกไปทำการประมงนั้น มักนิยมไปกันเป็นกลุ่มประมาณ 5 - 6 ลำ ก่อนจะนำเรือออกทะเลทุกครั้ง ชาวประมงจะให้ความเคารพเรือกอและก่อน โดยการถอดรองเท้าก่อนขึ้นไปบนเรือ หรือหากเรือจอดอยู่บนฝั่ง ก็จะไม่เดินผ่านในระยะใกล้ หรือไปเล่นบริเวณหัวเรือ ไม่พูดจาอวดดี ลบหลู่ หรือพูดในสิงที่ไม่เป็นมงคล เพราะเชื่อว่ามีพระเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ให้ความคุ้มครองเรือ

นอกจากนี้ เรือกอและ ยังใช้สำหรับแข่งขัน โดยใช้ฝีพายหรือใช้ใบก็ได้ ซึ่งมีประเพณีการแข่งเรือกอและและเรือยาวด้วยฝีพายหน้าพระที่นั่ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงมีพระบรมราชานุญาต ให้จัดการแข่งขันเมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2519 และได้พระราชทานถ้วยรางวัลแก่ทีมเรือที่ชนะการแข่งขันในครั้งนั้นด้วย

ต่อมา จังหวัดนราธิวาสก็ได้จัดการแข่งขันเรือกอและเป็นประจำทุกปี ระหว่างวันที่ 21-25 กันยายน จนได้กลายเป็นประเพณีที่ได้รับความสนใจของประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติ
ปัจจุบัน การประมงด้วยเรือกอและนับวันลดน้อยลงไป อาจมาจากปริมาณปลาที่หาได้น้อยลงมาก การประมงด้วยเรือกอและก็เป็นประมงพื้นบ้าน ไม่สามารถออกทะเลไปหาปลาในระดับน้ำลึกได้ ชาวบ้านที่เป็นช่างเขียนลายเรือกอและก็ปรับตัวเองมาประดิษฐ์เรือกอและจำลอง จำหน่ายเป็นของที่ระลึกให้กับนักท่องเที่ยว อันเป็นการส่งเสริมรายได้เพื่อการเลี้ยงชีพ และเป็นการสืบทอดรักษาศิลปะการเขียนลายเรือกอและอันเป็นภูมิปัญญาอันทรงคุณค่าไว้ด้วย


ที่มาข้อมูล : www.myfirstbrain.com

    เรื่อง : เรื่องน่ารู้
    เข้าชม : 9459
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155