ยุครุ่งเรืองของกรุงโรม
โรมันมีกษัตริย์ปกครองเรื่อยมาหลังจากตำนานของโรมูลุส (Romulus) กษัตริย์ลูกหมาป่าผู้ก่อตั้งกรุงโรม จนมาถึงกษัตริย์ทาควิน (Tarquin the pround) ซึ่งเป็นองค์สุดท้าย


รูปปั้น Romulus and Remus


ว่ากันว่าชาวโรมันไม่พอใจที่กษัตริย์ทาควินสร้างสิ่งก่อสร้างมากมาย จนประชาชนเดือดร้อน ทำให้มีตระกูลชั้นสูงพวกพาร์ทริเชียน (Partrician) ที่มีอำนาจในกรุงโรม นำโดยสกุล บรูตัส (Brutus) ร่วมมือกันขับไล่ แต่กษัตริย์ทาควินก็ไม่ลดละความพยายามที่จะทวงบัลลังก์กลับคืน โดยการนำกำลังของรัฐต่างถิ่นเข้าตีกรุงโรม แต่ก็ไม่สำเร็จ นับแต่นั้นเป็นต้นมา ชาวโรมันก็ใช้การปกครองแบบสาธารณรัฐ ปกครองโดยสภาซีเนต เป็นเวลาถึง 400 ปี จนถึงยุคของจักรพรรดิออกัสตัส (Augustus) จักรพรรดิพระองค์แรกของอาณาจักรโรมัน จากนั้นก็เกิดสงครามขึ้นหลายครั้ง ทำให้มีความเสื่อมถดถอยมากกว่าความสงบรุ่งเรือง

จนกระทั่งมาจนถึงยุคจักรพรรดิคอนสแตนติน ซึ่งนับว่าเป็นยุคที่มีความรุ่งเรือง ด้วยมีการขยายอาณาเขตออกไปอย่างกว้างขวาง มีการแบ่งการปกครองเป็นสองส่วน คือ ตะวันออกกับตะวันตก แต่ก็ไม่ได้ทำให้โรมมีความสงบขึ้นนัก เนื่องจากทางฝั่งตะวันออกกับตะวันตกก็ทำสงครามแย่งชิงความเป็นใหญ่กัน

จักรพรรดิคอนสแตนตินที่ 1 เป็นจักรพรรดิที่ปกครองทางด้านตะวันออก ทำสงครามชนะ สามารถบุกเข้าโรมรวมอาณาจักรโรมันไว้เป็นหนึ่งเดียว แต่ครั้งนี้เมืองหลวงไม่ได้อยู่ที่โรม เพราะกษัตริย์คอนสแตนติน อยู่ทางตะวันออก จึงได้ย้ายเมืองหลวงไปที่ คอนสแตนติโนเปิล เมืองท่าปากทางเข้าทะเลดำ โดยตั้งตามชื่อเดิมของกษัตริย์คอนสแตนติน คือ ไบแซนทิอุม หรือ ไบแซนไทน์ (Byzantium) ในช่วงวาระสุดท้าย คอนสแตนตินได้หันไปพึ่งศาสนา ในขณะที่นอนป่วยอยู่บนเตียง มีเรื่องเล่าว่าครั้งที่คอนแสตนติน จะข้ามแม่น้ำไปยังกรุงโรมในสมัยสงครามกลางเมือง เขาได้เห็นนิมิตจากสวรรค์ (มีการแปลความหมายออกตอนนอนป่วย) ซึ่งกษัตริย์คอนสแตนติน ทำให้ศาสนาคริสต์เป็นศาสนาของจักรวรรดิ โดยกฎหมายของโรมันบังคับให้ประชาชนต้องนับถือศาสนาคริสต์


รูปปั้นจักรพรรดิ
คอนสแตนตินที่ 1


ในช่วงกรุงโรมล่มสลาย มีกลุ่มคนเถื่อนทางตอนเหนือของยุโรปบุกรุกอาณาจักรโรมัน หนึ่งในนั้นมี แอตติลา (Attila) ผู้นำของคนเถื่อน เป็นผู้รวบรวมคนเถื่อนมาไว้ด้วยกัน แล้วนำกำลังบุกเข้าไปในอาณาจักรโรมัน แต่ก็ไม่สามารถบุกเข้าไปในกรุงโรมได้ เพราะชาวโรมันหยุดยั้งการบุกรุกได้

ต่อมา แอตติลา ก็เสียชีวิตลงขณะนำพวกคนเถื่อนบุกโรมัน แต่การกระทำของแอตติลาก็ส่งผลให้กลุ่มคนเถื่อนบุกเข้าไปในอาณาจักรโรมันได้ในที่สุดและตีกรุงโรมจนแตก (ชาวเยอรมัน) นับเป็นการสิ้นสุดอิทธิพลของโรมันในยุโรปตะวันตก คงเหลือแต่ชาวโรมันที่อยู่กรุงคอนสแตนติโนเบิลเท่านั้น ที่ยังคงแผ่อิทธิพลออกไป

การก้าวขึ้นมาของคนเถื่อนทางเหนือ พวกแฟรงค์ (Frank) โดยคนเถื่อนทางประเทศฝรั่งเศสขึ้นมาเป็นใหญ่ โดยการนำของพระเจ้าชาร์เลอมาญ เมื่อรวบรวมดินแดนทางยุโรปตะวันตกไว้ได้มากมายแล้ว ชาเลอร์มาญก็ไปทำสัญญากับพระสันตะปาปา ขึ้นเป็นจักรพรรดิของอาณาจักรโรมันตะวันตก ตั้งอาณาจักรโรมันตะวันตกขึ้นมาใหม่จากที่เคยล่มสลายลงไป ภายใต้ชื่อ จักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ (Holy Roman Empire) และเป็นอิสระไม่ขึ้นต่อโรมันตะวันออก

กรุงคอนสแตนติโนเปิลล่มสลาย หลังจากการล่มสลายของกรุงโรม โรมันทางฝั่งตะวันออกก็ค่อยๆ ลืมเลือนความยิ่งใหญ่ในฟากตะวันตกไปหมด จักรพรรดิองค์ต่อๆ มาไม่ได้เป็นคนจากอิตาลี แต่เป็นชาวกรีกดั้งเดิมที่อยู่มาก่อชาวโรมัน ชาวกรีกซึ่งความเป็นโรมันก็จางหายไป โดยได้ตั้งชื่ออาณาจักรใหม่เป็น ไบแซนไทน์ (Byzantine) ตามชื่อเก่าของเมือง คอนสแตนติโนเบิล เมืองที่มั่งคั่งที่สุดในยุโรปยุคมืด

และต่อมา ไบแซนไทน์ ก็เสื่อมอำนาจลง และเสียกรุงให้กับชาวเติร์ก (Turk) ทำให้กรุงไบเซนติอุม กลายเป็นเมืองหลวงในชื่อ อิสตันบูล (Istanbul) ของประเทศตุรกีในปัจจุบัน


ที่มาข้อมูล : www.myfirstbrain.com

    เรื่อง : เรื่องน่ารู้
    เข้าชม : 5280
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155