"ชัยพฤกษ์" ฟุ้งหลักสูตร EP/Mini EP กระแสตอบรับดีเล็งเพิ่มจำนวน วท.เปิดสอนให้ได้ 60 แห่ง


สอศ.ปลื้มเปิดหลักสูตร EP/Mini EP กระแสตอบรับดี เล็งเพิ่มจำนวนวิทยาลัยที่เปิดสอนให้ได้อีกเท่าตัว จากเดิมอยู่ที่ 32 แห่งให้เป็น 60 แห่งในปีการศึกษา 56

ภาพประกอบข่าวจากอินเตอร์เน็ต

นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (เลขาธิการ กอศ.) กล่าวว่า ในปีการศึกษา 2555 มีวิทยาลัยในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เปิดสอนหลักสูตรจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ หรือ English Program (EP) จำนวน 5 วิทยาลัย และหลักสูตร Mini EP จำนวน 27 วิทยาลัย รวม 32 วิทยาลัย ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ปกครองและนักเรียน โดยในส่วนอัตราค่าเรียนนั้น ทางคณะกรรมการกฤษฎีกาก็เห็นชอบในการจัดเก็บเงินบำรุงการศึกษาการระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในหลักสูตรภาษาอังกฤษ ทำให้วิทยาลัยที่เปิดหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ ก็สามารถเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาเพิ่มเติมจากนักศึกษาได้ สำหรับอัตราค่าเทอมของหลักสูตร EP.ในระดับ ปวช.อยู่ที่ 25,000 บาท และ Mini Ep อยู่ที่ 17,500 ส่วนระดับ ปวส.อยู่ระหว่างกำหนดอัตราค่าเทอม และสถานศึกษาและกรรมการสถานศึกษาต้องจัดสรรงบฯ จำนวนหนึ่งให้เพียงพอต่อการสนับสนุนให้นักเรียนที่ไม่ได้อยู่ในโครงการและมีความสามารถผ่านเกณฑ์ให้เข้าเรียนในโครงการอย่างน้อย 3% ของจำนวนนักเรียนแต่ละปี และส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนของนักเรียนในโครงการกับนักเรียนที่เรียนเป็นภาษาไทย

"ในปี 2556 จะเพิ่มศักยภาพการเรียนการสอนทั้งอีพี และมินิอีพี ให้เป็น 60 แห่ง โดยคาดว่าใช้งบประมาณ 30 ล้านบาท โดยวิชาที่เปิดสอนระดับ ปวช. และปวส. สามารถจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษได้ทุกวิชา ยกเว้น ภาษาไทย และสังคมศึกษา ที่เกี่ยวกับความเป็นไทย ประเพณีและวัฒนธรรมไทย ส่วนครูผู้สอนที่เป็นชาวต่างประเทศ ต้องออกเสียงภาษาอังกฤษตามสำเนียงเจ้าของภาษา และต้องทำสัญญาอย่างน้อย 1 ปี การศึกษา ต้องอบรมหลักสูตรอาชีวะของไทย ภาษาและวัฒนธรรมไทย อย่างน้อย 15 ชั่วโมง ขณะที่การรับนักเรียนระดับ ปวช.ต้องไม่เกินห้องละ 30 คน ระดับ ปวส.ไม่เกินห้องละ 30 คน ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ไม่เกินห้องละ 20 คน" นายชัยพฤกษ์กล่าว

ที่มาข้อมูล : ASTV ผู้จัดการออนไลน์ 23 กรกฎาคม

    เรื่อง : ข่าวประจำวัน
    เข้าชม : 752
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155