คุรุสภาต่ออายุครูต่างชาติอีก 2 ปี เสนอที่บอร์ดคุรุสภาสิงหาคมนี้



นายองค์กร อมรสิรินันท์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า จะเสนอให้ที่คณะกรรมการคุรุสภาพิจารณาการออกใบประกอบวิชาชีพครูต่างประเทศไปอีก 2 ปี ในเดือนสิงหาคมนี้ เนื่องจากยังมีครูต่างประเทศอีกจำนวนหนึ่งที่ยังได้ใบประกอบวิชาชีพครู 5 ปี โดยระหว่างนี้คุรุสภาจะทำความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนาครูกลุ่มดังกล่าวให้มีคุณสมบัติตามที่คุรุสภากำหนดต่อไป

ทั้งนี้ ยอดครูต่างประเทศที่ขอสอนโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตั้งแต่ปี 2550-30 มิถุนายน 2553 จำนวน 10,158 ราย โดยมีเพียง 758 ราย ที่ได้รับการต่อใบอนุญาต 5 ปี จากจำนวนครูต่างประเทศที่ได้รับใบอนุญาตก่อนมี พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2546 มาตรา 43 จำนวน 1,151 รายและได้รับใบอนุญาตหลังมี พ.ร.บ.บังคับใช้ 2,777 ราย

"สำหรับครูต่างชาติที่สอนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) แม้ว่าจะครบกำหนด 2 ปี ที่คุรุสภาเคยผ่อนผันให้ไปแล้ว แต่ถ้าผู้บริหารโรงเรียนเห็นว่ามีความจำเป็นที่ต้องจ้างครูคนเดิมสอนต่อไป แล้วก็สามารถเสนอมาที่คุรุสภาได้ จะพิจารณาเป็นรายๆ ไป ตามความเหมาะสม และในเดือนหน้านี้จะเสนอเรื่องดังกล่าวให้บอร์ดคุรุสภาพิจารณาเรื่องดังกล่าวต่อไป ดูรายละเอียดข้อมูลได้ที่ http://www.ksp.or.th" นายองค์กร กล่าว

ที่มาข้อมูล : คมชัดลึก
วันที่ 29 กรกฎาคม 2553

    เรื่อง : ข่าวประจำวัน
    เข้าชม : 1861
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155