ชง คกก.นโยบายคุมน้ำเมาแห่งชาติ ห้ามขาย-ดื่มในอุทยานประวัติศาสตร์สธ.เผยแนวโน้มละเมิดกฎหมายคุมเหล้าลดลง เล็งออกประกาศเพิ่มอีก 12 ฉบับ ชงคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ ห้ามขาย-ดื่มเหล้าในอุทยานประวัติศาสตร์ ให้รางวัลแจ้งเบาะแสคนทำผิดกฎหมาย

นพ.สมาน ฟูตระกูล ผอ.สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า หลังจากที่คณะกรรมควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เห็นชอบประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยรูปแบบ และวิธีการแสดงข้อความคำเตือนประกอบภาพสัญลักษณ์ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือภาพสัญลักษณ์ของบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยจะมีการกำหนดข้อความคำเตือน 5 แบบ ที่ผู้ประกอบการจะต้องเลือกไปใช้ประกอบการโฆษณานั้น เมื่อ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รมว.สาธารณสุข ลงนามในประกาศดังกล่าว ก็จะมีผลบังคับใช้ทันที ทั้งนี้ เมื่อดูภาพรวมในการณรงค์ในเรื่องการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พบว่า มีทิศทางไปในทางที่ดีขึ้น จะพบผู้ที่ละเมิดอยู่บ้าง แต่ก็เป็นส่วนน้อย ซึ่งจะเกิดมาจากความไม่เข้าใจซะส่วนใหญ่มีเพียงบางส่วนเท่านั้นที่เป็นในเรื่องของผลประโยชน์

นพ.สมาน กล่าวต่อว่า ในส่วนของประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อรณรงค์ และควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทั้งในเรื่องของการห้ามขายเหล้าปั่นใกล้สถานศึกษา การติดฉลาก ภาพ คำเตือนของโทษในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนขวดนั้น กำลังรอการพิจารณาจากคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ ที่มี พล.ต.สนั่น ขจรประศาสน์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน อย่างไรก็ตาม จะมีการเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ ให้พิจารณาออกประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับการดำเนินการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพิ่มเติมอีก 12 ฉบับ โดยจะมีฉบับที่สำคัญๆ คือ เรื่องการให้สินบน รางวัล กับผู้ที่แจ้งเบาะแสของผู้ที่ทำผิดกฎหมายตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การห้ามดื่ม และจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสนามกีฬาของเอกชน และการห้ามดื่ม และจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในอุทยานประวัติศาสตร์ โบราณสถาน พิพิธภัณฑ์ เพราะอุทยานประวัติศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ รวมทั้งโบราณสถานต่างๆ จัดเป็นแหล่งเรียนรู้ประเภทหนึ่ง จึงไม่สมควรที่จะมีการดื่ม หรือจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทั้งนี้จะต้องพิจารณาในรายละเอียดอีกครั้ง เพราะโบราณสถาน พิพิธภัณฑ์ บางแห่งอยู่ในการดูแลของเอกชน จึงจะต้องดูว่าจะสามารถออกมาตรการในลักษณะใดได้บ้างที่มาข้อมูล : ASTV ผู้จัดการออนไลน์
วันที่ 13 เมษายน 2553

    เรื่อง : ข่าวประจำวัน
    เข้าชม : 446
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155