ให้สิทธิ นร.เข้าเตรียมทหารสอบ ม.4


สพฐ.ให้สิทธินักเรียนที่ติดสอบสถาบันอื่น ยื่นคำร้องสอบ ม.4 ได้ หลังมีผู้ปกครองและนักเรียนร้องเรียน กำหนดสอบเข้า วันที่ 28 มี.ค. ตรงกับวันสอบโรงเรียนนายเรือ

ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน
ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กำหนดสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 และ ม.4 ของโรงเรียนใน 8 จังหวัดที่รัฐบาลประกาศใช้ พ.ร.บ.รักษาความมั่นคงฯ ในวันที่ 28 มี.ค.นั้น ปรากฏว่ามีผู้ปกครองและนักเรียนจำนวนหนึ่งร้องเรียนว่าวันที่ 28 มี.ค. ตรงกับวันสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนนายเรือ ตนจึงนำปัญหาดังกล่าวเข้าหารือกับผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง และมีมติว่าควรให้สิทธิแก่นักเรียนที่มีเหตุผลความจำเป็น โดยให้โรงเรียนดำเนินการ ดังนี้

  1. แจ้งให้นักเรียนที่จะสมัครเรียน ม.4 แต่ติดสอบสถาบันการศึกษาอื่น เช่น โรงเรียนนายเรือ ยื่นคำร้องขอใช้สิทธิสอบเข้าเรียนชั้น ม.4 ระหว่างวันที่ 25-27 มี.ค. พร้อมหลักฐานการติดสอบที่อื่น โดยให้ยื่นคำร้องที่โรงเรียนที่จะสมัครเข้าเรียน ม.4 และ


  2. จัดสอบคัดเลือกให้กับนักเรียนที่ยื่นคำร้องวันที่ 29 มี.ค.นี้ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป และให้ใช้ข้อสอบคู่ขนานกับข้อสอบที่ใช้สอบวันที่ 28 มี.ค. และให้ประกาศผลสอบพร้อมกันวันที่ 31 มี.ค.นี้
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภาพรวมการรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ในส่วนของโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ปรากฏว่าเขตพื้นที่ฯ ส่วนใหญ่รายงานมายัง สพฐ. แล้ว โดย ม.1 มียอดสมัคร 269,284 คน จากแผนการรับที่แจ้งเบื้องต้น 132,461 คน ม.4 ยอดสมัคร 142,838 คน จากแผนการรับที่แจ้งเบื้องต้น 112,683 คน โดยข้อมูล ณ วันที่ 24 มี.ค. ระดับ ม.1 โรงเรียนใน กทม. ที่มียอดสมัครเกิน 1,500 คน อาทิ ร.ร.สตรีวิทยา รับ 400 คน สมัคร 1,646 คน ร.ร.สามเสนวิทยาลัย รับ 372 คน สมัคร 1,993 คน ร.ร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) รับ 552 คน สมัคร 1,913 คน ร.ร.ศึกษานารี รับ 476 คน สมัคร 1,551 คน ส่วน ม.4 ที่มียอดสมัครเกิน 1,000 คน ได้แก่ ร.ร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) รับ 630 คน สมัคร 4,998 คน

สำหรับระดับอาชีวศึกษานั้น ให้อำนาจสถานศึกษาใช้ดุลพินิจของคณะกรรมการการรับนักเรียน ตัดสินใจและกำหนดระยะเวลาการรับนักเรียนนักศึกษาได้เอง และให้ดำเนินการเสร็จภายในวันที่ 30 เมษายนนี้


ที่มาข้อมูล : ไทยรัฐ
วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2553

    เรื่อง : ข่าวประจำวัน
    เข้าชม : 448
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155